Forum Polityka, aktualnościKraj

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.

vipinvestments / 2009-09-28 12:17
Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.


W internecie debiutuje interaktywna platforma społecznościowa www.phoenix-nhg.com
Nadano jej wysoki patronat - proklamowanego z inicjatywy Komisji i Parlamentu UE - Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.
Jej intencją i misją,jest prezentacja i kojarzenie : pomysłów,talentów i problemów,ze środkami wspomagania materialnego i doradczego,aby dziś - maksymalnie złagodzić skutki plagi światowego kryzysu gospodarczego,a w przyszłości - lansować etos humanistycznej współpracy,kooperacji i samopomocy,w miejsce funkcjonującej obecnie drapieżnej i wyniszczającej,wiodącej do konfrontacji i rozpadu społecznych więzi - rywalizacji i konkurencji.Przyświeca jej idea masowego ruchu poszukiwań pomysłów,talentów i rozwiązań,wspierającego cywilizacyjny awans Polski i Polaków.
To nowatorskie i unikalne przedsięwzięcie,dla wielu może się stać najlepszym remedium na kryzys i najskuteczniejszą receptą na sukces.Najtańszym kosztem - bo za darmo !
Jej kreatywność i innowacyjność,polega na synergii techniki internetowej z potęgą ludzkiego umysłu i intelektu ,z pasją, wiarą i niezłomną wolą licznych wartościowych i kreatywnych osób i jednostek.
W XXI wieku ,umysł stanie się bowiem siłą wytwórczą .To dostęp do mózgów , wnet będzie warunkował tempo wzrostu gospodarczego , to za nimi będą podążać globalne korporacje , kapitały i inwestycje.
Naszym więc jest zadaniem , by stworzyć system dający ujście ludzkim aspiracjom i talentom , inspiracjom , bolączkom i pragnieniom.
Społeczeństwu i gospodarce potrzebne są wiedza ,talenty i innowacje , bo one są żródłem postępu i bogactwa. A te tworzą wizjonerzy ,marzyciele, pasjonaci.
Zapytany o żródła genialnej wynalazczości A.Einstein odrzekł żartobliwie : „Genialny wynalazek rodzi się wtedy ,gdy wszyscy uważają coś za niemożliwe ,i przychodzi ktoś , kto o tym nie wie i niemożliwe staje się możliwe.”
Peter Johansen , jeden z najbardziej kontrowersyjnych , ale też najbardziej skutecznych przedsiębiorców Europy, powiada zaś : „Nie interesują mnie bardzo dobrzy fachowcy , konsultanci i specjaliści. Przyjmuję do pracy wyłącznie genialnych wariatów i indywidualistów , świetnie radzących sobie w grupie i stawiających sobie cele , które konkurencja uznaje za niemożliwe do osiągnięcia.” Wtóruje mu Marcus Orlovsky , brytyjski multimilioner , mówiąc : „Wmawia się nam , by nie rzucać się z motyką na słońce. Bzdura ! Moi pracownicy mają się z nią na słońce rzucać.”
Richard Branson , właściciel Virgin Groupe , ze swoją wiarą w niemożliwe , stworzył linię lotniczą , stację radiową , wydawnictwo , fundusz inwestycyjny ,bank i kilka mniejszych przedsiębiorstw ; kupił też brytyjską kolej.
A Bill Gates , czy Michael Dell ? Są krystalicznie czystą egzemplifikacją tezy , że szczyty zdobywają zwycięzcy , nie nauczyciele geografii.
Menedżerowie , coraz częściej więc będą szukać osób , które złamią wszelkie paradygmaty , ale potrafią marzyć i marzenia te wcielać w życie. , Mają być
kreatywne ,otwarte na zmiany i gotowe do popełniania szaleństw.
Ale wbrew powszechnym sądom ,wiele sukcesów i fortun ,zbudowano na dalece bardziej prozaicznych fundamentach , niż genialny wynalazek. Często jest tu metodą i podpowiedzią kompilacja , modyfikacja , nonkomformizm. Nie popadając w bezsensowną frustrację , można więc iść także tym tropem.
Polska jest rynkiem wschodzącym , o poważnym intelektualnym kapitale , który musi zostać uznany za atrakcyjne i perspektywiczne miejsce inwestowania , na którym identyfikacja i zaspokojenie potrzeb 40 milionowej populacji – z definicji będzie lukratywne .Nadchodzące czasy będą więc „pogodą” dla wizjonerów i pasjonatów.
I dlatego chcemy się skoncentrować na :

INFORMACJI - IDENTYFIKACJI - INWESTYCJACH
w obszarze
WYNALAZKÓW - WIEDZY - WNĘK /nisz gospodarczych i in/,

zachęcając internautów i partnerów sloganowym wezwaniem :


„ TY JESTEŚ SUKCES !!! RUSZ Z POSAD ŚWIAT !!!
WEJDŻ NA PLATFORMĘ ,
POKONAJ TREMĘ ,
POKAŻ !!!
CO JESTEŚ WART !!!! „
www.phoenix-nhg.com : remedium na kryzys ! recepta na sukces !


Pochlebne opinie,życzliwe recenzje i rekomendacje,ale też wszelkie sugestie i każde wsparcie tej - mamy nadzieję - pożytecznej inicjatywy,będą na starcie przedsięwzięcia ogromnie pomocne i zostaną przyjęte z głęboką wdzięcznością.


Waldemar Bartosik
vipinvestments@o2.pl

Najnowsze wpisy