Forum Forum prawnePracy

Ilość dni - urlop dla pracującego studenta

Ilość dni - urlop dla pracującego studenta

skomentuj
pracownik_34 / 83.27.49.* / 2008-04-13 12:45
Witam
Jestem pracującym od 1,5 roku studentem zaocznym, studia rozpoczęte w październiku 2006. Wg tego co przeczytałem w Art. 154. § 1. Kodeksu Pracy to przysługuje mi 20 dni roboczych. A ile przysługuje mi dodatkowych dni z tytułu nauki i jak to obliczyć. Oraz kiedy uzyskam prawo do 26 dniowego urlopu - od kiedy ten czas jest liczony ?
pozdrawiam
przewodnick / 2008-04-13 15:16 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
Zgodniez kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Przyustalaniu wymiaru urlopu bierze się pod uwagę także czas nauki. I tak, zgodniez przepisami kodeksu, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wliczasię z tytułu ukończenia:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
szkoły policealnej - 6 lat,
szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Jeśli pracownik jednocześnie pracował i studiował, do okresu pracy, od którego zależywymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, wzależności od tego, co jest korzystniejszedla pracownika.

Źródło - Money.pl
skomentuj

Najnowsze wpisy