Forum Forum prawneGospodarcze

Ilość kontroli w firmie !

Ilość kontroli w firmie !

gosia76 / 85.198.231.* / 2008-03-05 21:49
Działalność gospodarcza: jednoosobowa. Pierwsza kontrola rozpoczęta w 2003 roku: kontrola UKS za lata 2001-02, etap kontroli na dzień dzisiejszy-złożenie skarg do WSA (nieprawidłowości-np.brak powiadomienia o przedłużeniu trwania kontroli i dodatkowo nieprawdziwe stwierdzenia). Druga kontrola rozpoczęta w 2004 r przez Urząd Skarbowy-decyzja Izby Skarbowej w roku 2005, następnie prawomocny wyrok Sądu. W dniu dziejszym na skutek mojej skargi na ostatni wyrok Sąd stwierdza uchybienia i błąd Dyr. IS, który skrócił procedurę uniemożliwiając mi odwołanie się od decyzji.Nie mam uzasadnienia ale rozumiem to jako "powrót trwania procedury" do roku 2005. PYTANIA: Nr1. co dalej mogę zrobić? Nr2-Czy można prowadzić jednocześnie dwie kontrole i czy mogę traktować to jako dwie kontrole ? To chyba niedopuszczalne?

Najnowsze wpisy