Forum Forum inwestycyjneSpółki

INTROL SA - największa inwestycj w historii spółki

INTROL SA - największa inwestycj w historii spółki

skomentuj
logogryf / 84.10.174.* / 2008-05-30 09:19
Introl S.A. generalnym wykonawcą.
Niedawno nastąpiło oficjalne otwarcie inwestycji pod nazwą "Modernizacja Ujęcia Wody Trębowiec ze Stacją Uzdatniania Wody oraz Pompowni Majówka".
Introl S.A. występuje w tym kontrakcie jako Generalny Wykonawca.
Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę ponad 6 mln. EURO. Jest to największa inwestycja w dotychczasowej działalności Introl S.A
Wyświetlaj:
rael74 / 84.10.174.* / 2008-06-16 22:59
Podaję projekt uchwały zawierajacy dane finansowe. Oj będzie sie działo, kto zdąży kupić po obecnej cenie za walor ten zyska sporo.

Projekt uchwały Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2007, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą
83.044.295,18 złotych,
3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący
zysk netto w wysokości 11.405.295,35 złotych,
4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007
roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 59.708.734,00 złotych,
5/ rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 43.038.295,42 złotych
cotoma / 84.10.174.* / 2008-06-18 08:06
Czyli jeszcze mozna kupić i zarobić porządnie w ciągu najblizszych kilku dni
konieczny / 84.10.174.* / 2008-06-16 09:52
A to nie wszystko. Ilość i rozmiar realizowanych prac pozwala na wniosek, że w rozpoczynającym się tygodniu (przed zebraniem walnym) akcje spółki wzrosną bardzo wyraźnie.
Dla potwierdzenia przypominam, że INTROL S.A. kolejny raz została laureatem edycji
"Gazele biznesu", nagrody przyznawanej najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.

Spółka INTROL S.A. realizuje też z HUTĄ BATORY Sp. z o.o. w Chorzowie umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy sterowania i wizualizacji dla pieca elektrycznego typu EAF-EBT No 5 i pieca kadziowego LHF.
oraz rozbudowuje elektrociepłownię Cukrowni Środa.
Natomiast spółka Zależna Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. otrzymała od Pfeifer & Langen Polska S.A. zlecenie na rozbudowę elektrociepłowni Cukrowni Środa oraz przeniesienie do niej środków trwałych. Łączna wartość obu umów, podpisanych w 2008, to 12 mln zł netto.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy