Forum Forum inwestycyjnePierwsze kroki

Inwestycje odpowiedzialne na świecie i w Polsce

Inwestycje odpowiedzialne na świecie i w Polsce

leito170 / 2008-11-11 20:08
Inwestycje odpowiedzialne (SRI) odnoszą się do wszystkich inwestorów (zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych), którzy chcą mieć wpływ i wiedzieć na co przeznaczany jest i do kogo trafia dostarczany przez nich kapitał. Inwestorzy indywidualni wybierają np. inwestowanie w jednostki akcyjnego funduszu inwestycyjnego, który z kolei kupuje akcje spółek o wysokich standardach CSR (odpowiedzialnych spółecznie, dbających o środowisko naturalne, o swoich pracowników lub których działalność ukierunkowana jest np. na rozwój alternatywnej energii). Na świecie istnieją już tego rodzaju wyspecjalizowane fundusze, które jak pokazują dane historyczne i liczne badania – mają takie same lub nawet lepsze wyniki. Inwestując więc w takie fundusze, inwestor indywidualny nie ponosi większego ryzyka finansowego, a może natomiast w ten sposób zwiększyć wartość etyczną swojego kapitału. Ponadto inwestowanie w tak wyspecjalizowane fundusze przybliża inwestorom indywidualnym w jakie spółki będą lokowane ich środki, co w przypadku niewyspecjalizowanych funduszy akcyjnych prawie nigdy nie jest wiadome.

Inwestycje odpowiedzialne (SRI) są istotnym elementem szerszej koncepcji, a mianowicie: społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR), które w dzisiejszych czasach stawiają pod znakiem zapytania twierdzenie przedstawiciela „konserwatywnej” ekonomii, Miltona Friedmana, że podstawowym celem przedsiębiorstwa jest pomnażanie zysku. Celem biznesu XXI wieku staje się długofalowy zrównoważony rozwój (sustainability) organizacji gospodarczej oraz budowanie przewagi konkurencyjnej wpisane w proces dialogu społecznego.

Inwestycje odpowiedzialne społecznie były wczesniej postrzegane jako te, ktore w szczególny sposób brały pod uwagę aspekty: społeczne oraz kwestie ochrony środowiska. W chwili obecnej rosnącym zainteresowaniem zaczyna się cieszyć kwestia ładu korporacyjnego (Corporate Governance) zarówno w spółkach, które poszukują kapitalu inwestycyjnego, jak i wśród inwestorów. W szczególny sposób skandale finansowe w ostatnich dekadach (Enron, WorldCom) zbliżyły interesy Corporate Governance oraz społecznie odpowiedzialnych inwestycji. W tym sensie Corporate Governance jest istotnym czynnikiem koncepcji inwestycji odpowiedzialnych, w ramach porzeszonej koncepcji biorącej pod uwagę 3 główne czynniki ESG (Environment, Social, Governance).

SRI W LICZBACH

Według badania Eurosif, całkowity poziom zarządzanych aktywów (Assets Under Management – AuM) w Europie wynosi €2.665 trilionów na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Jest to wzrost 102% w przeciągu dwóch lat w porównaniu do €1.033 trilionów w roku 2005.
W tym samym czasie dla porównania indeks MSCI Europe wzrósł tylko 16.16%.
Jeżeli chodzi o procentowy udział aktywów SRI w całkowitej liczbie zarządzanych aktywów w Europie to stanowią one 17,6 %.
Eurosif szacuje globalny rynek SRI na €5 trilionów, z czego 53% przypada na Europę.
(patrz: SRI – odpowiedzialne inwestycje w Europie, badnie 2008)

Dynamiczny rozwój niniejszej koncepcji można zaobserwować w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Social Investment Forum (SIF) pokazuje, że aktywa SRI w USA wzrosły o ok. 18% pomiędzy 2005 a 2007, w porównaniu do 3% wzrostu wszystkich aktywów w tym samym czasie. Aktywa zainwestowane zgodnie z koncepcją SRI obecnie reprezentują 11% wszystkich aktywów (25.1 trillionów USD) zarządzanych w USA. Oznacza to, że 1 na 9 dolarów zarządzanych w ramach funduszy jest inwestowany zgodnie z koncepcją SRI.

Jest to tylko część artykułu na temat odpowiedzialnego inwestowania ze strony
www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl

Chciałbym zapytać, jakie jest Państwa stanowisko jeśli chodzi o SRI (inwestycje odpowiedzialne)?
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy