Forum Forum inwestycyjneOpinie o spółkach

Istotne wydarzenia w ramach Grupy Kapitałowej PMPG w I kwartale 2008 r.:

Istotne wydarzenia w ramach Grupy Kapitałowej PMPG w I kwartale 2008 r.:

skomentuj
rob484 / 2008-05-14 23:30
Zakończenie etapu integracji spółki Infini z Grupą Kapitałową PMPG SA

27 lutego 2008 r. spółka Infini sp. z o.o., zarządzająca portalem Sport24.pl, zmieniła nazwę na Sport24.pl sp. z o.o. Zmianie uległa również siedziba spółki, z dotychczasowej w Lublinie na obecną w Warszawie. Tym samym zakończyła się pierwsza faza integracji spółki Sport24.pl sp. z o.o. z Platformą Mediową Point Group SA („PMPG”), która polegała na przeprowadzeniu działań integracyjnych na dwóch poziomach – organizacyjnym oraz funkcjonalnym. Przeprowadzone zostały również prace nad zmianami w samym serwisie, który został przeniesiony na nowe serwery. Są one w stanie obsłużyć pięciokrotnie większy ruch z opcją szybkiej rozbudowy w zależności od potrzeb. Portal Sport24.pl otrzymał nową szatę graficzną. Wprowadzono także zmiany w tematyce prezentowanej przez serwis, dzięki czemu Sport24.pl staje się jednym z najbardziej uniwersalnych polskich portali sportowych. Efektem integracji Sport24.pl z PMPG SA jest zwiększenie o ponad jedną trzecią redakcji portalu oraz wzrost jego oglądalności o 60 %.

Podjęcie uchwały Zarządu PMPG SA o rozszerzeniu portfolio produktów Spółki o cyfrowe biblioteki związane z filmem i muzyką

27 lutego 2008 r. Zarząd PMPG podjął uchwałę o digitalizacji archiwalnych numerów miesięcznika „Film” oraz „Machina”, które będą stanowiły bazowe zasoby biblioteki cyfrowej. Zarząd PMPG SA postanowił zdigitalizować lub zlecić digitalizację zasobów obejmujących 61-letnią historię miesięcznika „Film” oraz 12-letnią historię „Machiny”, na którą składa się łącznie niemal 900 numerów obu czasopism. Decyzja ta została podjęta po przeanalizowaniu licznych zalet zasobów cyfrowych, jakimi są łatwiejsza dostępność dla szerokiego odbiorcy, przechowywanie, systematyzowanie oraz indeksowanie, a także możliwość wielokrotnego wykorzystywania.

Materiały archiwalne znajdujące się w dyspozycji obu czasopism po zdigitalizowaniu stworzą jeden z największych w Polsce zasobów multimediów o charakterze rozrywkowym. Korzystając z takiego archiwum, PMPG będzie mogła zaoferować nowy produkt multimedialny dla serwisów internetowych, telewizji internetowej i mobilnej oraz telefonii komórkowej. PMPG będzie również aktywnie poszukiwało partnerów, do realizacji projektu wykorzystania wyżej wymienionych zasobów.

Podpisanie przez spółkę zależną PMPG S.A. umowy leasingu

13 marca 2008 roku Zarząd PMPG otrzymał od spółki Gem-text sp. z o.o., wchodzącej w skład grupy PMPG, informację o podpisaniu umowy leasingowej z Handlowy – Leasing sp. z o.o. Przedmiotem umowy zawartej na okres 6 lat jest nowoczesna maszyna drukarska firmy Sakurai o wartości 550.000 euro, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 13 marca 2008 roku daje ok. 1 949 tys. zł. Emitent udzielił poręczenia umowy leasingu.

Wartość opisanej powyżej umowy nie spełnia kryterium umowy znaczącej, niemniej jednak powyższe informacje są istotne z punktu widzenia Emitenta ze względu na fakt, iż zakup ten pozwoli na znaczny wzrost przychodów spółki zależnej Gem-text sp. z o.o.

Spółka Gem-text została przejęta przez Emitenta w 2006 roku i przedmiotem jej działalności jest głównie działalność poligraficzna i wydawnicza. W 2007 roku Spółka odnotowała dodatni wynik finansowy oraz zakupiła pierwszą maszynę drukarską firmy Sakurai. Ze względu na jakość maszyny oraz pozytywne wdrożenie, Zarząd zdecydował się na zakup kolejnej maszyny tej samej firmy, dzięki której do końca roku potencjał produkcyjny oraz obroty spółki Gem-text mogą zostać podwojone.

Żródło: Emitent
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy