jak to zrobić?

MistrzSebastian / 2007-11-14 21:41
mam 16 lat i chciałbym wcześniej uzyskać pełnoletność. Jak to zrobić w konwencji praw dziecka pisze :

"CZĘŚĆ I

Art. 1.

W rozumieniu niniejszej konwencji „dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność."
olgierd / 2007-12-17 14:05 / Bywalec forum
Tak to może tylko kobieta ;-) Art. 10 par. 2 kc "Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa." I teraz sprawdzamy kodeks rodzinny, gdzie w art. 10 par. 1 (cóż za koincydencja) napisali "Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny."

Jeśli jesteś, Sebastianie, kobietą i masz kogoś, kto zechciałby zawrzeć z Tobą związek małżeński - to się da ;-)

Najnowsze wpisy