Forum Forum dla firmKadry

Jak wprowadzić nowego pracownika w strukturę firmy?

Jak wprowadzić nowego pracownika w strukturę firmy?

skomentuj
AJ2013 / 2013-04-10 11:50
Można powiedzieć, że adaptacja nowego pracownika to ostatni etap rekrutacji. Pierwsze dni w nowej pracy mogą być stresujące, a ponieważ pracodawcy zależy na jak najszybszym przejęciu obowiązków przez świeżo zatrudnionego pracownika, skorzystaj z metod, które w tym pomogą.
Dzień, w którym nowy pracownik rozpoczyna pracę to przede wszystkim czas
na zapoznanie go z naszą firmą, krótkie przedstawienie organizacji przedsiębiorstwa, jego klientów, kontrahentów, wskazanie misji firmy oraz celów i strategii.
Nowy pracownik powinien zostać poinformowany o sposobie, w jaki w danej firmie zwraca się do przełożonych i współpracowników. Warto również wspomnieć
o regułach, jakich powinien przestrzegać przy doborze stroju do pracy (tzw. dress code).
Następnie należy nowego pracownika szczegółowo zapoznać z zakresem obowiązków
i wyposażyć w niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon). Najlepiej już w pierwszych dniach pracy przedstawić system ocen pracowniczych oraz przedyskutować krótko
i długoterminowe cele.
Ważną informacją jest również obowiązująca w przedsiębiorstwie organizacja czasu pracy (praca w określonych godzinach lub zadaniowa, dni wolne, nadgodziny itp.), sposób wnioskowania o urlop, przywileje socjalne i zasady zwrotu wydatków poniesionych podczas podróży służbowych.
Następnym krokiem jest zapoznanie ze strukturą firmy. Najlepiej, gdy bezpośredni przełożony lub osoba z działu HR oprowadzi nowego pracownika po siedzibie firmy
i zapozna go ze współpracownikami. Podczas prezentacji więcej czasu trzeba poświęcić tym działom, z którymi nowo zatrudniona osoba będzie często współpracować. Najlepiej, gdy każdy z pracowników przedstawi się i powie kilka słów o sprawowanej przez siebie funkcji oraz określi w jakim zakresie będzie dochodziło do współpracy. Prezentacja taka może wyglądać np. tak:
„Nazywam się Jan Kowalski, pracuję tutaj od 3 lat, pełnię obowiązki grafika. Do moich zadań należy przygotowanie layoutu każdego numeru wydawanego przez nas czasopisma. Będziemy współpracować przy planowaniu umieszczenia reklam.”
Proces adaptacji powinien odbywać się w atmosferze otwartości, pracownik powinien zostać poinformowany, do kogo może się zwrócić w razie wątpliwości lub problemów. Dzięki temu proces włączania nowego pracownika przebiegać będzie możliwie szybko
i bezkonfliktowo. Ponadto takie zaopiekowanie się powoduje poczucie przynależności do firmy, wpływa na poziom motywacji pracownika, czuje się on dowartościowany, dzięki czemu jego praca jest bardziej wydajna i szybciej staje się w pełni efektywna.
Marian472 / 89.64.48.* / 2020-07-17 14:40
My kupujemy hurtem ubrania dla nowych pracowników na uniformshop.pl - świetne tkaniny i dobre ceny. Nam to odpowiada.
skomentuj

Najnowsze wpisy