Forum Forum prawneKarne

Jednak są równi i równiejsi. Złamanie Post. Sądu to nie przestępstwo.

Jednak są równi i równiejsi. Złamanie Post. Sądu to nie przestępstwo.

skomentuj
almark15 / 2007-11-02 22:34
W/g Prokuratury, a potem i Sądu w W..., złamanie postanowienia-zakazu Sądu, nie jest, przestępstwem i nie ma odwołania. Były też decyzje, gdzie fałszywe oświadczenie /na urzędowym druku z odpowiedzialnością karną /również nie jest przestępstwem,bez odwołania. Taki "nietykalny" jest były milicjant, mój "szwagier"
z czasów komuny, potem policjant,obecnie emeryt.Sprawa której to dotyczy,to podział spadku. Dodam, że mój "szwagier" jest skazany
prawomocnym wyrokiem za fałszowanie podpisów, a fałszerstwo
miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowych za nielegalny wynajm współwłasności.W tej sprawie, z mojego doniesienia, nie pozwolono
abym była oskarżycielem posiłkowym.Jak dowiedziałam się z innego żródła, za tak poważne przestępstwo został skazany grzywną 500 zł.
Nadmienię że "szwagier" obecnie pracuje jako ochroniarz w banku
i prawdopodobnie posiada pozwolenie na broń.
Przecież jak ma taki "gleit" że postanowienia Sadu jego nie dotyczą, daje mu "pozwolenie" na łamanie prawa, i robienie na moją współwłasnością co chce, a ja nie
mogę nawet zgłosić na policje bo przecież ma "gleit".
W jakim kraju my żyjemy. Pomocy
Krystyna
almark15@wp.pl
Wyświetlaj:
mikan4 / 2008-01-16 22:27
ROzpisała się pani niestety nie na temat, praktycznie o sprawie nic pani nie napisała, podział spadku ponadto to prawo rodzinne i spadkowe (a więc PRAWO CYWILNE, DLA KTÓREGO WYROK W SPRAWIE KARNEJ NIE MA ZNACZENIA!!!!!).
Sąd ma prawo odmówić udziału pani w roli oskarżyciela posiłkowego, oczywiście zakładam, że wolę pani ujawniła najpóźniej przed odczytaniem aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie, bo później niestety niezbyt można zostać oskarżycielem posiłkowym, ponadto musi pani być osobą poszkodowaną, bądź też reprezentować taką osobę (w grę wchodz tu małoletni syn/córka).
Jeżeli został pani szwagier oskarżony TYLKO o podrobienie podpisu, to jest to w zasadzie przestępstwo bezskutkowe, chyba że np. przez podrobienie podpisu doznała pani uszczerbku niematerialnego, bądź materialnego.
almark15 / 2008-01-17 18:03
Chciała bym odnieść się do komentarza "mikan 4", dziwi mnie że z mojego meila
"Jednak są równi i równiejsi. Złamanie Post. Sądu to nie przestępstwo" nie dostrzeżono
moim zdanie konkretów:
1. Udowodnione złamania Postanowienia Sądu Prokuratura, nie uznała za przestępstwo.
/a w rezultacie jest to "prawne pozwolenie na naruszanie cudzej własności"/
2. Podrobienie podpisu / o czym napisałam miało na celu zdobycie korzyści majątkowych,
i tak się stało a pokrzywdzoną byłam ja/.
Decyzja odsunięcia mnie od sprawy zapadła przed sprawą, i to w dodatku nie informując mnie o tym, gdyż moje pismo jakie złożyłam do Sądu że chcę być oskarżycielem posiłkowym, zostało złożone dużo wcześniej jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy/ /pierwszej i ostatniej/.
Rezultatem tego fałszerstwa było nielegalne wynajmowanie przez dwa lata, lokalu na cele gospodarcze, którego jestem współwłaścicielką /szacowane moje straty 20 000zł.
skomentuj

Najnowsze wpisy