Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Jest wniosek o upadłość Mostostalu Zabrze

Jest wniosek o upadłość Mostostalu Zabrze

skomentuj
Wyświetlaj:
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-07-12 21:37
bedzie mozna zarobic bo przez głupote wachnie sie w doł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
modliszka / 2007-07-12 20:46 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
Uściślijmy ten kometarz o wyjasnienie MSZ ;-)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2007
Data sporządzenia: 2007-07-12
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Ateliers Vlassenroot NV
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Mostostalu Zabrze Holding S.A. (Emitent, Spółka), informuje że w dniu 12 lipca 2007 r. w godzinach popołudniowych otrzymał wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta złożony w dniu 27 czerwca 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (Sąd) przez belgijską firmę Ateliers Vlassenroot NV (Vlassenroot).

Emitent oświadcza, iż powyższy wniosek jest całkowicie bezzasadny i został złożony wyłącznie w celu nadszarpnięcia dobrego wizerunku Spółki, ponieważ Mostostal Zabrze-Holding S.A. znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i systematycznie reguluje swoje zobowiązania wobec wierzycieli. Stosowna odpowiedź na oburzające wywody Vlassenroota zostanie przekazana do Sądu w dniu jutrzejszym.

Emitent informuje, iż na dzień przekazania przedmiotowego raportu Mostostal Zabrze-Holding S.A. nie ma żadnych zobowiązań wobec Vlassenroota. Ostatnia transza zobowiązań odsetkowych wobec Vlassenroota została spłacona przez Spółkę w dniu 09 lipca 2007 r. przy czym zawarto w niej także nieuznawaną przez Mostostal kwotę 875.496,28 zł, której zwrotu Mostostal będzie się domagał od Vlassenroota na drodze odrębnego powództwa sądowego.

Ponadto Emitent informuje, iż w związku z umyślnymi działaniami mającymi na celu poważnemu zaszkodzeniu reputacji Mostostalu Zabrze wśród kontrahentów i instytucji finansowych. Zarząd Emitenta nosi się z zamiarem wystąpienia na drogę sądową o odszkodowanie przeciwko Vlassenrootowi.

Jednocześnie Emitent przypomina iż, w czerwcu 2005 r. Vlassenroot kupił wierzytelność bankową przysługującą wobec Mostostalu Zabrze o wartości nominalnej około 30 mln zł za kwotę zaledwie 5,25 mln zł. Wierzytelność ta posłużyła następnie Vlassenrootowi do podjęcia próby wrogiego przejęcia majątku Mostostalu Zabrze o wartości ponad 100 mln zł (udziały w trzech spółkach zależnych Emitenta).

Ponadto odnosząc się do twierdzenia zawartego w artykule zamieszczonym w Pulsie Biznesu z dnia 12 lipca br. jakoby Vlassenroot dysponował 30% udziałem w europejskim rynku konstrukcji stalowych Mostostal informuje, iż według najlepszej wiedzy Emitenta Vlassenroot jest niewielkim wytwórcą konstrukcji stalowych w Europie z udziałem w rynku na poziomie ułamka procenta (kilkakrotnie mniejszy niż udział w rynku Grupy Mostostalu Zabrze-Holding S.A.). Według dokumentów posiadanych przez Emitenta sprzedaż firmy Vlassenroot za 2006 r. wyniosła 31,2 mln EURO.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy