Karta podatkowa

skomentuj
lukaszb2 / 2010-07-11 18:59
Witam,
Mam następujący problem.
W jaki sposób wyliczyć dochód netto na podstawie wysokości karty podatkowej?
Chodzi o wypełnienie papierów o stypendium socjalne na uczelnie.
Za pomocą karty podatkowej rozlicza się mój ojciec.
Pytany jaki dochód wpisać w oświadczeniu odpowiada: "nie mam pojęcia, policz sobie"

Dotychczas obowiązywała zasada którą regulował art 5 ust 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Czyli dochód deklarowany w oświadczeniu nie mógł byc niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Teraz w ustawie jest napisane że artykuł utracił moc. O co chodzi?

Zawsze w ten sposób wyliczałem dochód ojca do zaświadczenia.
Jakieś pomysły co zrobić?
wiwan / 2010-07-12 20:34
Utracił moc w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2005 r. jako niezgodny z Konstytucją, zatem to dolne ograniczenie przestało obowiązywać i deklaruje się dochód stricte rzeczywisty, nawet jeśli jest on niższy od tej sześciokrotności.


Czyli zgodnie z zapisem art.3, ust.1,pkt. b oraz art.23, ust.4, pkt 3. wzmiankowanej ustawy "deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne".
I nie zmieniło się jego brzmienie sprzed wyroku.
tyle, że zamiast 'zryczałtowany podatek' należy przyjąć ten z karty podatkowej. Szkoda, że ustawodawca nie uporządkował tego dodatkowym zapisem.

Wyrok:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/wyrok;trybunalu;konstytucyjnego;z;dnia,dziennik,ustaw,2005,233,1994.html
skomentuj

Najnowsze wpisy