Forum Forum prawneBudowlane

Kary umowne za opóźnienie w przeniesieniu własności, a Covid-19

Kary umowne za opóźnienie w przeniesieniu własności, a Covid-19

skomentuj
Matwag / 2020-07-08 10:48
Dzień dobry,
Kupiliśmy z żoną mieszkanie w stanie deweloperskim. Umowa deweloperska została podpisana w lutym 2019 roku. W umowie zawarty jest termin przepisania własności określony na ostatni dzień marca 2020 roku. Deweloper nie wyrobił się z uzyskaniem wymaganych pozwoleń (straż i PINB) w terminie do końca marca i w rezultacie możliwość podpisania umowy przyrzeczonej opóźniła się do 20 czerwca 2020 roku. Wystąpiliśmy z żoną do dewelopera o zapłatę kary umwonej, które jest zawarta w umowie deweloperskiej w wysokości 0.0192% za każdy dzień opóźnienia. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo,w którym deweloper kategorycznie odmawia zapłaty kary umownej zasłaniając się wprowadzoną 02 marca ustawą o covid-19. Niestety deweloper przy tym zapomniał, że dokumentacje do odbioru straży złożył dopiero 08 marca, co już na tym etapie uniemożliwiało terminowe przeniesienie własności. Pytaniem jest czy deweloper może faktycznie nie wypłacić kar umownych zasłaniając się tą ustawą.
Dziękuję
skomentuj

Najnowsze wpisy