Forum Money.pl - wspieramy lot każdej Waszej złotówki!

Koniec wyzysku pracowników w PKO INTELIGO ???

Koniec wyzysku pracowników w PKO INTELIGO ???

skomentuj
s_arek / 83.238.163.* / 2006-01-24 13:37
Po kilku latach zakończył się okres wyzysku pracowników w banku PKO BP Inteligo.
Oto informacja z Inspektoratu Pracy:

(...)W związku ze stwierdzeniem przez inspektora pracy (..) dopuszczenia
pracowników do pracy w tej samej dobie pracowniczej (i nie wykazanie w
ewidencji czasu pracy godzin nadliczbowych z tego tytułu), do pracodawcy
skierowano wystąpienie zawierające wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli
wewnętrznej prawidłowości rozliczania czasu pracy w celu ustalenia pracowników,
którym przysługują dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłacenia tych
świadczeń. Realizując wniosek inspektora pracy pracodawca wypłacił pracownikom
dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych w łącznej kwocie 1.842.400,00 zł
(brutto).(...)

(...)W związku z ujawnionymi nieprawidłowości między innymi w zakresie: czasu
pracy, wypłacania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, udzielania
urlopów wypoczynkowych, wydawania świadectw pracy niezwłocznie po rozwiązaniu
lub wygaśnięciu stosunku pracy, inspektorzy pracy zastosowali środki prawne
przewidziane w ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( Dz
U z 2001 Nr 124, póz. 1362 ze zm. ). Ponadto osobę odpowiedzialną za
popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika ukarano karą grzywny w
postaci mandatu.(...)
skomentuj

Najnowsze wpisy