Forum Forum podatkowePIT

Korekta PIT 37

Korekta PIT 37

skomentuj
wijata / 83.15.101.* / 2009-05-25 16:13
Witam. Po rozliczeniu PIT za rok 2008 wpłaciłem do US 2 tyś. zł, Czy można złożyć teraz jeszcze raz ten PIT w formie korekty i zaznaczyć że przekazałem komuś darowizne w kwocie 6000 tys zł?. Dzięki temu odzyskał bym te pieniądze.
Czy jest taka możliwość, jeżeli się ktoś spotkał z taką syt. proszę o odpowiedz
Wyświetlaj:
belladonna / 2009-05-25 18:38 / Tysiącznik profesjonalny
Korektę zawsze można złożyć... ale jak jest po terminie i coś odliczasz, to musisz już dołączyć dowody tego odliczenia, czyli w Twoim przypadku dowody wpłaty przekazanej darowizny. Co do darowizn z art. 26:
9) darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Czyli więcej jak 6% dochodu odliczyć nie można.

Jeśli w składanej korekcie wychodzi kwota do zwrotu, to oprócz pisma wyjaśniającego do korekty musi być wniosek o stwierdzenie nadpłaty :-))
wijata / 83.15.101.* / 2009-05-25 19:29
miałem na myśli przekazanie darowizny żonie bo tylko taki dowód wpłaty posiadam (przelew na jej konto Bankowe). Czy jest taka możliwość ?
belladonna / 2009-05-25 20:47 / Tysiącznik profesjonalny
Beneficjentem odliczanych darowizn nie może być osoba fizyczna.
Tutaj masz wszystko na temat darowizn:
http://www.pit.pl/ulga_pit_darowizny_organizacja_pozytku_publicznego_5584.php
skomentuj

Najnowsze wpisy