KREC

skomentuj
Money.pl / 2010-05-10 12:08
Komentarze do spółki: KREC.
Wyświetlaj:
flugowski / 46.238.239.* / 2013-01-29 20:10
od lipca jak rodacy zobacza ze oplaca sie segregowanie odpadow(2 x mniejsze koszty) to ilosc stluczki do oczyszczenia wzrosnie- a brak surowca byl pieta achillesowa Krychy, mozna optymistycznie patrzec w przyszlosc
Miki553 / 46.170.216.* / 2013-01-14 15:20
Co za bzdurne komentarze. Ktoś usilnie chce kupić większy pakiet KREC ale przegapił odpowiedni moment i na wszystkie fora wstawia takie debilne komentarze typu "przewartościowana spółka". Wygląda to tak że Krynicki pobudował dwa nowoczesne zakłady przeróbki szkła w Wyszkowie i w Jarosławiu i z dnia na dzień jego obroty skoczą wielokrotnie. Już jest info o wieloletnim kontrakcie z 10.01.2012, gdzie dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do O-I Produkcja Polska S.A. do fabryk w Jarosławiu i Antoninku, tylko w 2013r. wyniesie minimum 27mln. Do tego dochądzą inne kontrakty + Wyszków itd. Cały rok 2011 - 25 mln. przychodów. Tak że życzę powodzenia teu co napisał że jest zawiedziony i sprzedał akcje po 3 zeta a teraz po ok.4.
Adam. t. / 89.75.142.* / 2013-01-07 18:43
TK zbada ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

07.01. Inowrocław (PAP) - Prezes Trybunału Konstytucyjnego w poniedziałek zawiadomił prezydenta Inowrocławia, że w związku ze skierowanym przez niego wnioskiem wszczęte zostało postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
"Cieszy mnie, że Trybunał zakończył wstępne rozpatrywanie wniosku. Cieszy też to, że nie uznał go za oczywiście bezzasadny i będzie go w całości rozpatrywał" - powiedział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Inowrocławia Monika Dąbrowska poinformowała PAP, że prezes TK Andrzej Rzepliński powiadomił także prezydenta, że nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

27 września 2012 r., na wniosek prezydenta Inowrocławia, radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę o skierowaniu do TK wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został nałożony na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Natomiast art. 6e stanowi, iż spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku gdy zostały wybrane w drodze przetargu.

Władze Inowrocławia wskazywały, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły ograniczenie możliwych sposobów realizacji przez gminę jej zadań własnych, wynikających z ustaw o gospodarce komunalnej i o finansach publicznych. Wskazywano też, że rozwiązania przyjęte w kwestionowanych przepisach stoją w sprzeczności z zasadą wynikającą z prawa zamówień publicznych wskazującą, że gmina wykonując zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej za pomocą spółki prawa handlowego utworzonej przez tę gminę, nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

"Kuriozalnym ubezwłasnowolnieniem gminy jest przyjęte w Polsce rozwiązanie, iż dla realizacji zadania własnego - odbioru odpadów bez względu na to, czy posiada się własne przygotowane jednostki - musi być wyłoniona firma w drodze przetargu. Mieszkańcom naszych gmin grozi monopol, ale nie ze strony polskiej gminy, lecz dużych zagranicznych koncernów" - argumentował podczas wrześniowej sesji rady miasta prezydent Brejza.

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, liczącym 22 strony, przedstawiono obszerną argumentację prawną.

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brezja również 27 września wystąpił do prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad miast o niewystępowanie z odrębnymi wnioskami do TK w sprawie zakwestionowanej ustawy, aby sprawa szybciej została rozpatrzona. Jednocześnie zaapelował o zgłaszanie jak najliczniejszego poparcia wniosku do TK. Według informacji inowrocławskiego magistratu takiego poparcia dotychczas udzieliło około tysiąca miast i gmin.

Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku, nakłada na gminę obowiązek uchwalenia sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Według jej przepisów gminy mogą wybrać tylko jeden spośród czterech wariantów metody naliczania opłat: od gospodarstwa domowego, od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, od powierzchni mieszkalnej i od zużycia wody w danej nieruchomości.

Wiele samorządów nie ustaliło jeszcze sposobu liczenia opłat za wywóz śmieci i nowych cen za odpady komunalne, które zaczną obowiązywać od lipca 2013 roku.

Wielu radnych czeka bowiem na nowelę tzw. ustawy śmieciowej, która miałaby wprowadzać korzystniejsze - zdaniem władz lokalnych - rozwiązania ws. ustalania opłat za śmieci.

W Sejmie rozpoczęły się prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, który ma dać władzom lokalnym więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami. Właśnie dlatego część gmin wstrzymała się z podjęciem decyzji co do sposobu naliczania stawek.

Projekt noweli przewiduje też m.in. inną politykę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami. Chodzi o umożliwienie gminom wyboru różnych metod ustalania opłat w poszczególnych ich gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi - według zużycia wody, natomiast na pozostałym - według innej metody.

Część samorządów - za przykładem Inowrocławia - kwestionuje konieczność organizowania przetargów w sytuacji, gdy gmina ma własną spółkę komunalną.(PAP)
Niedawno sprzedałem akcje Krynickiego. / 178.43.50.* / 2012-12-26 22:46
Niedawno sprzedałem akcje Krynickiego. Piszę bo jestem bardzo rozczarowany tą spółką. Nie byłem początkowo świadomy co to za spółka a teraz jestem pewny, że trend boczny jeszcze długo się utrzyma. Perspektywy może się poprawią w 2014-2015, ale wtedy już będzie kolejna bessa. Żałuję czasu, który zmarnowałem na tej spółce. Piszę to z wielkim żalem.
Spółka mocno przewartościowana. / 178.43.50.* / 2012-12-26 22:27
Spółka mocno przewartościowana. Wskaźniki P/E i P/BV znacznie powyżej szerokie rynku GPW. Brak uzasadnienia do kupna w najbliższym czasie. Rok 2013 będzie charakteryzował się trendem bocznym i wahaniem kursu pomiędzy 2-3 zł. Chyba, że kurs spadnie do poziomu 1,5-2 zł to wskaźniki P/E i P/BV będą zachęcające do kupna.
mt80, / 178.43.50.* / 2012-12-26 17:39
Jestem z Jarosławia i widzę, że nic z tego nie będzie. Jeden wielki bałagan. Stłuczka i śmieci zalewają całe miasto. Nic z tej spółki nie będzie dobrego.
ddd.... / 178.43.55.* / 2012-12-25 11:20
Krynicki już 2 lata temu mówił, że ma najnowocześniejsze zakłady w Europie. Tymczasem firma dużo potężniejsza od niego, bo globalna, działająca na wszystkich kontynentach, mówi, że to ona ma najnowocześniejszy zakład w Europie, przeczytaj:

http://www.polampack.pl/?action=recykling

Ostatnie zyski za IIIQ są czysto papierowe. Uwzględniają zdarzenie jednorazowe i nie uwzględniły amortyzacji. Faktyczny zysk wyniósł ok 100-400 tys. zł. Jeszcze bardzo długo będzie trzeba na czekać na wysokie zyski. Niektóre firmy tak mają, że potrafią generować tylko koszty i minimalne zyski. Ta firma nie jest dobrze zarządzana.
czy jest możliwa strata za IV kwartał 2012 r.???? / 178.43.51.* / 2012-12-24 19:46
czy jest możliwa strata za IV kwartał 2012 r.????

pytam bo zauważyłem, że zysk za III kwartał uwzględnia jednorazowy dochód za prace montażowe w kwocie 1,8 mln zł. Jednocześnie w III kwartale nie było odpisu na amortyzację, która zwykle wynosiła ok 1 mln zł. Realnie wydaje mi się, że faktyczny zysk porównywalny z wcześniejszymi kwartałami wyniósł ok. 400 tys. zł. Wydaje mi się, że faktycznie zysk spada i rodzi obawy o wyniki za IV kwartał, który może być nawet ujemny. Kiedy doczekamy się realnych wysokich dodatnich przepływów pieniężnych. W momencie debiutu na głównym rynku GPW (ponad 2 lata temu) prezes obiecał, że już 2011 r. będzie bardzo dobry. Minęło 2 lata i nie ma ani znaczących dodatnich przepływów pieniężnych ani zysku.
.m.. / 178.43.51.* / 2012-12-24 12:20
Konkurencja również chwali się najlepszym zakładem w Europie. Coś tu nie gra. Myślałem że Krec jest jedynym a tu okazuje się, że takich firm jest bardzo dużo i mocno inwestują w najlepsze na świecie maszyny firmy Binger+Co. Może doprowadzić to do wyniszczającej wojny cenowej i przejęcia polskiego rynku za bezcen przez firmy niemieckie lub austrackie, które dysponują największym kapitałem i najlepszymi technologiami. Link do strony jednego z konkurentów:

http://www.polampack.pl/?action=recykling
mt... / 178.43.54.* / 2012-12-23 15:24
Na podkarpaciu upadły wszystkie huty szkła. Co będzie z Jarosławiem? Czy podzieli los hut w Tarnowie, Tarnowcu i Krośnie? Biznes szklany coraz mniej opłacalny. Koszty energii astronomiczne. Energia elektryczna i gaz rosną w nieskończoność, czy oznacza to likwidację ostatnich hut szkła w Polsce? Warto zapoznać się na artykułami obrazującymi upadek hut szkła spowodowany rosnącymi cenami gazu i energii:

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/rzeszow/huta-szkla-w-tarnowcu-upada-ponad-sto-osob-straci-,1,5201222,region-wiadomosc.html

http://www.ryglice-okolice.pl/rozklady-jazdy/rozklad-jazdy-pkp/156-wiadomosci/wiadomosci-lokalne/gospodarka/1794-upadek-huty-szk%C5%82a.html

http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/14143,szklo-w-odwrocie.html
ddd., / 178.43.54.* / 2012-12-23 13:30
Oferta 1 mln akcji dla zarządu za 0 zł to się nazywa biznes. Właściwie jeszcze nic nie osiągnęli a już uchwalili sobie przydział darmowych akcji stanowiących 7% obecnego kapitału zakładowego. Tak się robi biznes, brak sukcesów ale akcje gratisowe są. W takim tempie generowania nowych akcji kurs nie wzrośnie przez 2 lata, a najprawdopodobniej jeszcze sporo spadnie.
.....,..., / 178.43.54.* / 2012-12-23 13:02
Będzie trzeba poczekać jeszcze wiele miesięcy żeby ocenić czy nowy zakład ma jakąkolwiek wartość. Na razie brak podstaw do zadowolenia. Koszt budowy był bardzo duży a konkurencja w tej branży też jest bardzo duża. Raczej ciężko będzie zarobić.
mt..... / 178.43.54.* / 2012-12-23 12:46
Coś jest nie tak - chyba wady techniczne w nowym zakładzie. Już raz to przeżyłem jak zainwestowałem w Variant, którym otworzył zakład przetwarzania zużytych olejów. Okazało się, że nowy zakład ma wady konstrukcyjne i utopili bezpowrotnie w nim 10 mln. To samo się szykuje na Krynickim. Zarząd milczy a kurs spada. Wyraźnie jest coś nie tak.
fr / 79.186.239.* / 2011-09-01 12:53
Warto wiedziec

CD Projekt będzie dystrybutorem filmów i seriali Polsatu
Spółka dystrybucyjna CD Projekt z grupy CD Projekt RED (CDR) chce w najbliższym czasie
pozyskać nowych partnerow wydawniczych z rynku gier komputerowych, będzie też
dystrybutorem filmów i seriali wyprodukowanych przez Polsat
2011-08-29 10:28:45.

CD Projekt Red sprzedał 940.355 sztuk Wiedźmina 2
CD Projekt Red, od chwili premiery w połowie maja do chwili obecnej, sprzedał 940.355
sztuk gry Wiedźmin 2. Ten wynik oznacza 24 proc. wzrost w stosunku do pierwszej części
gry - podała spółka w materiałach na konferencję prasową.
2011-08-29 08:31:17.

Producent Wiedźmina zwiększył swoje zyski ponad 40 razy
Spółka informatyczna CD Projekt Red miała 20,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 0,48 mln zł
zysku rok wcześniej.

"Firma CD Projekt ogłosiła, że do jej oferty powracają gry autorstwa Blizzard
Entertainment.

Pierwszym efektem wznowionej współpracy między firmami, będzie wydanie 1 września
następujących pozycji na PC:

StarCraft II: Wings of Liberty -199,99 zł;
Diablo II Złota Edycja - 59,99 zł;
WarCraft III: Złota Edycja - 59,99 zł;
StarCraft + Brood War - 29,99 zł;
World of WarCraft: Battle Chest - 59,99 zł;
World of WarCraft: Wrath of the Lich King - 59,99 zł;
World of WarCraft Authenticator - 39,99 zł."

Polecam uwadze rowniez Serenity, ostatnio spadek z 0.42 na 0.23 zl
błękitny ocean / 2010-05-10 12:08 / Bywalec forum
a co tu tak pusto - przecież to taka perspektywiczna firma?
flugo / 2010-05-10 12:30 / portfel / Dziecko hossy
pieniadz lubi cisze
błękitny ocean / 2010-05-10 12:40 / Bywalec forum
czyli jednak ktoś tu jest...
błękitny ocean / 2010-05-10 12:42 / Bywalec forum
nie jestem wyznawcą teorii spiskowych, ale chciałem na forum głównym poruszyć ten temat kilkakrotnie i za każdym razem mój post ginął gdzieś w odmętach sieci nie docierając do adresatów...
flugo / 2010-05-10 12:58 / portfel / Dziecko hossy
i tak ma być
pamietaj o emisji nowych akcji- od ich ceny i powodzenia emisji zaleza dalsze losy gieldowe krychy, o perspektywy rozwoju na rynku rzeczywistym nie wirtualnym nie ma sie co martwic
kutach / 83.238.48.* / 2012-06-06 21:00
hahahaha
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

PODOBNE WĄTKI NA FORUM

Najnowsze wpisy