KRUK

skomentuj
Money.pl / 2007-05-11 20:51
Komentarze do spółki: KRUK.
Wyświetlaj:
pijaczyniepija\ / 91.177.176.* / 2012-06-19 19:45
Ciekawe kiedy ten wzrost!
pijaczyniepija / 91.177.176.* / 2012-06-19 19:45
Ciekawe kiedy ten wzrost!
CC Group / 79.188.157.* / 2012-02-08 16:34
Lider rynku zarządzania wierzytelnościami poza zasięgiem wzroku konkurentów

W 2011 roku krajowe firmy z branży windykacyjnej pozyskały wierzytelności o nominalnej wartości ponad 14,6 mld zł, co daje wzrost o 76% w porównaniu do 2010 roku (dane według wyliczeń GG Parkiet na bazie 13 spółek windykacyjnych).
Zdecydowanie największym graczem na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami jest spółka KRUK, która zakupiła i przyjęła do obsługi na zlecenie wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej 6,1 mld zł. Jest to prawie 4-krotnie więcej w porównaniu do drugiej firmy windykacyjnej w rankingu. KRUK działa także aktywnie w Rumunii i Czechach, gdzie łącznie na obu rynkach pozyskał sprawy o wartości nominalnej ponad 2,7 mld zł.

więcej: http://www.kruksa.pl/pl/dla-inwestora/notowania/wiadomosci-ze-spolki/art17,kruk-gra-w-innej-lidze.html
CC Group / 79.188.157.* / 2012-02-01 09:44
KRUK International s.r.o. to nowa spółka na czeskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka należy do Grupy KRUK, będącej niekwestionowanym liderem w zakresie obsługi wierzytelności na rynkach Polski i Rumunii.

Od momentu rozpoczęcia działalności w Czechach do końca 2011 roku Grupa KRUK SA nabyła ponad 20 tys. wierzytelności o wartości nominalnej ponad 400 mln zł. dokonując zakupu m.in. od dwóch czołowych banków w Czechach. Obecnie KRUK International s.r.o. jest na etapie budowania relacji z partnerami biznesowymi i zamierza rozwijać swoją działalność na rynku czeskim w równie szybko tempie jak w Polsce i Rumunii.

„Rynek czeski jest dla nas bardzo atrakcyjny i widzimy tu dla siebie miejsce w czołówce branży” – mówi Piotr Krupa, Prezes Zarządu Kruk S.A. „W związku z kryzysem gospodarczym także Czechom i Słowakom coraz trudniej regulować zobowiązania. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na profesjonalne usługi zarządzania należnościami. Dzięki outsourcingowi wierzyciele mogą znacznie zmniejszyć koszty operacyjne i jednocześnie zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności. Zadłużone osoby i firmy mogą przy tym uzyskać możliwość polubownego rozwiązania problemu długu i spłaty zaległości w miesięcznych ratach dopasowanych do możliwości ich domowego czy firmowego budżetu” – podkreśla prezes Krupa.

KRUK wdraża w Czechach i na Słowacji unikatową i sprawdzoną już na rynkach polskim i rumuńskim strategię pro-ugodową. Daje ona możliwość spłacania należności w miesięcznych ratach i polubownego rozwiązania problemu długu.

„Nikt wcześniej nie stosował na czeskim rynku strategii prougodowej i nie edukował czeskiego społeczeństwa na taką skalę, jak robimy to od lat w innych krajach Europy Centralnej – mówi Vítězslav Kus, dyrektor Sprzedaży i Marketingu KRUK International s.r.o. „To nisza, którą wypełnimy też działaniami opartymi na zrozumieniu oczekiwań i możliwości osób zadłużonych oraz normalnym ludzkim podejściu. – dodaje Kus.

KRUK International zaczyna w Czechach od obsługi wierzytelności bankowych. Docelowo firma chce świadczyć na rynku czeskim pełen zakres usług, podobny do tego, jaki kompleksowo oferuje w Polsce i Rumunii: od prewencji i monitoringu, przez windykację polubowną i sadową, aż po zakup portfeli należności.

Inwestycje w Czechach i na Słowacji to nie ostatnie słowo w międzynarodowej ekspansji polskiej firmy windykacyjnej. W planach Grupy KRUK jest pojawienie się w nadchodzących latach na kolejnych rynkach Europy Centralnej w celu stworzenia największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowej.

http://www.kruksa.pl/pl/dla-inwestora/notowania/wiadomosci-ze-spolki/art16,lider-branzy-zarzadzania-wierzytelnosciami-w-polsce-i-rumunii-wchodzi-do-czech-i-na-slowacje.html
CC Group / 79.188.157.* / 2012-01-20 08:57
...i po raz pierwszy dane pozytywne.

W czwartym kwartale 2011 roku liczba długów wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Grupa KRUK) przekroczyła milion. Jednocześnie po raz pierwszy Rejestr odnotował masowy wpis do bazy informacji pozytywnych o osobach rzetelnie i terminowo regulujących zobowiązania. To nowy, pro-społeczny trend na rynku, propagowany przez Grupę KRUK. Jego celem jest budowa wiarygodności płatniczej osób wychodzących z zadłużenia.
Bieżący raport ze stanu bazy Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wykazał, że w bazie znalazło się 1400 wpisów pozytywnych (według stanu na 11.01.2012 r.). Wpisem pozytywnym jest informacja o terminowym wywiązaniu się z zobowiązania lub o jego spłacie z opóźnieniem mniejszym niż 60 dni. Dane pozytywne można umieszczać w BIG na podstawie art. 18 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacje pozytywne zamieszczone w Rejestrze pochodzą od Grupy KRUK oraz od klientów indywidualnych.
więcej na: http://www.kruksa.pl/pl/aktualnosci/art84,ponad-1-milion-rekordow-w-rejestrze-dluznikow-erif-big-s-a-i-po-raz-pierwszy-dane-pozytywne.html
CC Group / 79.188.157.* / 2012-01-09 15:05
Markę firmy KRUK rozpoznaje już niemal 60 proc. Polaków. To wynik badania znajomości firm windykacyjnych zrealizowanego przez TNS Pentor. KRUK jest zdecydowanie najbardziej znaną i rozpoznawalną marką w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce - zarówno w badaniu spontanicznym jak i wspomaganym.
Świadomość marki KRUK wśród Polaków wzrosła przez rok aż o 15 punktów procentowych. W poprzednim badaniu z grudnia 2010 r. znajomość ta wynosiła bowiem 44 proc. Tak duży przyrost to niewątpliwie efekt polityki pro-ugodowej kierowanej do osób zadłużonych i towarzyszących jej działań medialnych. KRUK postawił na edukację finansową zadłużonych Polaków wykorzystując nowatorskie dla tej branży sposoby komunikacji, takie jak spoty telewizyjne, poradniki w prasie regionalnej i lifestyle’owej oraz product/idea placement w serialu „M jak Miłość”. Dwa odcinki serialu, w którym seniorzy rodu Mostowiaków skutecznie uporali się z problemem zadłużenia śledziło średnio prawie 7 mln widzów.
Działania te przyczyniły się do uzyskania prawie 60 proc. rozpoznawalności marki ogółem (po zsumowaniu znajomość spontanicznej oraz wspomaganej zarówno nazwy jak i logotypów).
„Uzyskane wyniki pokazują, że spośród badanych firm zajmujących się egzekwowaniem należności, KRUK jest zdecydowanie najlepiej znaną przez Polaków marką. Kolejny wskazany przez respondentów podmiot uzyskał 5-krotnie niższy wynik czyli 12-procentową rozpoznawalność. - mówi Marta Świtajska, Senior Research Executive w firmie TNS Pentor.
Warto zauważyć, że liczba osób nieznających ani jednej nazwy firmy windykacyjnej na przestrzeni ostatniego roku istotnie spadła. Znajomość branży wśród Polaków rośnie dzięki dynamicznemu rozwojowi branży zarządzania wierzytelnościami oraz edukacyjnym akcjom medialnym KRUKa.
Badanie przeprowadzono w listopadzie 2011 na reprezentatywnej próbie około 1000 dorosłych Polaków. KRUK od 2010 roku współpracuje z TNS Pentor w ramach prowadzenia cyklicznych badań rozpoznawalności firm windykacyjnych w Polsce.

więcej:
http://www.kruksa.pl/pl/dla-inwestora/spolka/wiadomosci-ze-spolki/art14,kruk-najbardziej-rozpoznawalna-marka-windykacyjna-przez-polakow.html
CC Group / 79.188.157.* / 2011-12-06 13:49
Spółka z Grupy KRUK, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zawarł 5 grudnia br. z Bankiem Zachodnim WBK z Grupy Santander umowę nabycia dwóch portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 228,4 mln zł. Cena nabycia pakietów wynosi 46,2 mln zł.

więcej na
http://www.kruksa.pl/pl/dla-inwestora/spolka/wiadomosci-ze-spolki/
CC Group / 79.188.157.* / 2011-12-05 09:37
Akcje na trudne czasy?
PRT 03-12-2011, ostatnia aktualizacja 03-12-2011 02:00
Ponad 120 mln zł zarobiły w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku giełdowe spółki windykacyjne. To ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie w 2010 r. W całym ubiegłym roku zysk netto wyniósł blisko 70 mln zł. Najprawdopodobniej ten rok będzie więc najlepszy dla branży w historii.


źródło: GG Parkiet
+zobacz więcej– Sektor bankowy dostarczył na rynek co najmniej kilkadziesiąt portfeli. Bardzo aktywne w tej dziedzinie były także towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy telekomunikacyjne. Te i inne transakcje powiększyły możliwości firm windykacyjnych do tworzenia przychodów i osiągania doskonałych wyników finansowych – tłumaczy Krzysztof Matela, prezes EGB Investments.

Najwięcej w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku zarobiła firma Kruk. Jej zysk przekroczył 52 mln zł. Światowy lider branży, szwedzka firma Intrum Justitia, miała około 190 mln zł zysku. Czy naszym spółkom uda się w najbliższym czasie zbliżyć do lidera? – Spółki windykacyjne będą poprawiać wyniki tak długo, jak długo, w obliczu rosnących cen nabycia pakietów, będą potrafiły optymalizować swoje zasoby, w tym – jakże istotny – koszt kapitału. Zakładam, że przyjdzie taki czas, w którym marże netto przestaną rosnąć. Jest to jednak jeszcze odległe. Krótkoterminowo zagrożone będą spółki, które przepłaciły za pakiety i nie mogą sobie pozwolić na wysoki koszt finansowania – mówi Joanna Andryszczak-Lewandowska, dyrektor w Forum TFI.

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest dziesięć spółek windykacyjnych. Jak mówi Dariusz Górski, analityk DM BZ WBK, to właśnie ich papiery mogą być ciekawą inwestycją w pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

– Biznes spółek windykacyjnych jest odwrotnie skorelowany z koniunkturą gospodarczą oraz koniunkturą w sektorze bankowym. Dlatego w czasie recesji kursy spółek z tego sektora zwykle zachowują się lepiej niż szeroki rynek – tłumaczy Górski. Z opinią tą zgadza się Jerzy Nikorowski, analityk BNP Paribas.

Akcje spółek windykacyjnych są atrakcyjne nawet z punktu widzenia konstrukcji portfela inwestycyjnego. Takie walory mogą służyć jako dobry dywersyfikator w części akcyjnej.

Z uwagi na oczekiwane pogłębienie się kryzysu finansowego wzrost przychodów w firmach związanych z obrotem wierzytelnościami może przyspieszyć – tłumaczy analityk.

Grzegorz Zięba, kierownik sprzedaży detalicznej KBC Securities, zauważa, że rynek wierzytelności jest obecnie w komfortowej sytuacji.

– Niezależnie od tego, jaka będzie koniunktura gospodarcza w Polsce, dla branży nadchodzą tłuste lata. Mimo pozytywnej oceny bieżącej i przyszłej spółki windykacyjne nie oparły się jednak giełdowej korekcie. To tworzy doskonałą okazję do zakupów – dodaje Zięba.

PARKIET
CC Group / 79.188.157.* / 2011-11-24 16:26
Spółka KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 23 listopada 2011 roku Spółka zależna Emitenta Secapital S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nabyła aktywa o znacznej wartości od BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. z siedzibą w Rumunii na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 października 2011 r.
Przedmiotem umowy jest nabycie przez Secapital S.à.r.l. 8872 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) wierzytelności o wartości nominalnej 216 289 468,67 RON (wartość wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 221 350 642,24 zł słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych 24/100) za cenę nabycia stanowiącą 11,25% nominalnej wartości wierzytelności tj. 24 332 565,22 RON (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 24 901 947,25 zł słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 25/100). Cena będzie płatna w 24 równych ratach miesięcznych w wysokości 1 012 099,06 RON każda (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi 1 035 782,18 zł słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 18/100) .
Na wierzytelności objęte umową składają się należności wynikające z umów kredytowych konsumenckich.
Aktywa będące przedmiotem umowy uznano za znaczące ze względu na fakt, iż przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Nabycie aktywów finansowane będzie ze środków własnych Secapital S.à.r.l.
Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach Secapital S.à.r.l. wynosi 24.811.916,75 zł i jest ustalana na podstawie ceny nabycia przeliczonej po średnim kursie NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy tj. na dzień 22.11.2011r.
Brak powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Secapital S.à.r.l., a BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. z siedzibą w Rumunii
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
CC Group / 79.188.157.* / 2011-11-08 09:50
Kruk spodziewa się wzrostu rynku zakupów wierzytelności


Warszawa, 07.11.2011 (ISB)

Grupa Kruk spodziewa się, że wartość inwestycji w zakupy wierzytelności w Polsce w tym roku ulegnie podwojeniu wobec 2010 r. i sięgnie ok. 0,8 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Wzrost inwestycji Kruka niemal czteroipółkrotnie w skali roku w ciągu 9 miesięcy tego roku zaowocuje wyższymi wpływami gotówkowymi.

"Rynek windykacyjny rośnie i jest odporny na spowolnienie gospodarcze. Wartość inwestycji w zakupy wierzytelności podwoi się w tym roku w porównaniu z 2010 r. do ok. 0,8 mld zł z ok. 0,4 mld zł w ubiegłym roku"- powiedział prezes Piotr Krupa dziennikarzom.

Prezes poinformował, że obecnie banki zamierzają sprzedać ok. 30. wierzytelności o wartości nominalnej ponad 3,5 mld zł. "Te portfele, które banki sprzedają są lepszej jakości niż te, sprzedawane jeszcze rok temu. To z kolei powoduje, że rośnie ich cena" - dodał.

Zysk netto grupy wyniósł 13,1 mln zł w III kw. wobec 11,2 mln zł rok wcześniej i wobec 25,1 mln zł w II kw. 2011 r. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 52,3 mln zł i był wyższy o 82% r/r.

"Naturalne w naszym biznesie jest to, że wyniki kwartalne wahają się, bo te inwestycje, których dokonujemy mają różny termin zwrotu i różnie się rozkładają. W tym kontekście wynik za II kw. należy traktować jako zysk, który powinien być uśredniony i rozłożony na kilka kwartałów" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa.

Przychody wyniosły 190,6 mln zł po trzech kwartałach, co oznacza wzrost i 58% rok do roku. W samym III kw. przychody wyniosły 66,8 mln zł i były wyższe o 45% w skali roku.

Zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 109% r/r do 72,3 mln zł po trzech kwartałach tego roku. W III kw. zysk ten sięgnął 23,6 mln zł, co oznacza wzrost i 47% r/r.

Od stycznia do września grupa kupiła 33 nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej ponad 3,1 mld zł w Polsce i Rumunii. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 426 mln zł. Rok wcześniej było to 96,4 mln zł. Zakupione portfele w 95% pochodziły od instytucji finansowych - głównie banków.

Wpływy gotówkowe (spłaty rat) wyniosły 234,2 mln zł w ciągu trzech kwartałów wobec 139,9 mln zł rok wcześniej. W samym III kw. wpływy gotówkowe wyniosły 90,4 mln zł i były wyższe o 73% r/r. Wartość inwestycji w tym czasie sięgnęła 107,7 mln zł i była wyższa o 365% w ujęciu rocznym.

"Tak dynamiczny wzrost inwestycji w ciągu trzech kwartałów tego roku jest zapowiedzią, że trend wzrostu po stronie wpływów gotówkowych będzie kontynuowany. Większość spłat to są raty po 100-200 zł, a średnia wierzytelność wynosi ok. 5 tys. zł" - powiedział Zasępa.

Z usług zleconych (inkasa) spółki zanotowała spadek przychodów o 9% r/r do 30,7 mln zł po trzech kwartałach. W III kw. przychody z tej działalności wyniosły 10,7 mln zł i były niższe o 8% licząc rok do roku.

"Zarówno w trzecim kwartale, jak i po 9 miesiącach zanotowaliśmy spadek przychodów z usług zleconych. Sprzedaż nowych kredytów, szczególnie niehipotecznych spowolniła i nie ma wiele nowych zleceń. Ale to nas nie boli, bo jesteśmy mocno rozwinięci na rynku wierzytelności" - powiedział Zasępa.

Wskaźnik ROE wyniósł 26,7% na koniec września wobec 27,4% na koniec 2010 r.

Kruk poinformował, że baza danych Biura Informacji Gospodarczej Rejestru Dłużników ERIF, wchodzącego w skład grupy wzrosła o 29% w III kw. w ujęciu kwartalnym do 961 tys. spraw.

"Myślimy, że w ciągu kilku tygodni przekroczymy 1 mln spraw" - powiedział prezes.

Do końca września grupa Kruk wyemitowała obligacje wartości 256 mln zł na zakup nowych portfeli. Kruk finansuje się także długiem bankowym . W tym roku grupa zawarła z bankami umowy kredytowe wysokości 125 mln zł. (ISB)

amo/tom
CC Group / 79.188.157.* / 2011-09-26 15:09
Zwołane na 20 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. ma podjąć decyzję o przyjęciu uchwały upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych spółki. Skup akcji własnych ma obejmować maksymalnie do 5,92% kapitału zakładowego spółki. KRUK zamierza wydać na nabycie akcji własnych maksymalnie 40 mln zł i nabywać je po cenie nie przekraczającej 100 zł za akcję /cena wg zamknięcia sesji na GPW z dn. 23.09. wynosiła 38,8 zł za walor/. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji będzie obowiązywało od 25 października 2011 roku do 30 kwietnia 2015 roku.
„Jednym z celów planowanego skupu akcji własnych jest przeznaczenie nabytych akcji na realizację w latach 2011-2014 Programu Opcji Menadżerskich wprowadzonego w spółce w marcu tego roku. Program skierowany jest do kluczowych osób zarządzających w spółce KRUK i spółkach zależnych, które będą miały możliwość nabycia warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje spółki KRUK po spełnieniu warunków określonych w Programie. Warunkami spełniającymi uruchomienie Programu jest wzrost EPS i EBITDA o co najmniej 12,5% i osiągnięcie ROE na poziomie 20% w roku poprzedzającym rok zaoferowania warrantów. Za pomocą Programu Opcji Menadżerskich chcemy jeszcze bardziej zmotywować zespół menadżerów spółki do osiągania ponadprzeciętnych wyników i umożliwić im uczestniczenie we wzroście wartości spółki” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Ponadto, jeżeli akcjonariusze uchwalą skup akcji, będzie to dla zarządu dodatkowe narzędzie do reagowania w sytuacji, nieuzasadnionego, z punktu widzenia fundamentów, znacznego osłabienia kursu akcji spółki będącego następstwem nastrojów na rynkach finansowych – dodaje Piotr Krupa.
Nabyte w ramach skupu akcje KRUK może także przeznaczyć do dalszej odsprzedaży lub dokonać ich umorzenia. Realizacja programu skupu akcji własnych będzie finansowana z kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł, utworzonego z wydzielonego kapitału zapasowego spółki.
Józef Wancer w Radzie Nadzorczej KRUK S.A.
Na NWZ w październiku zostanie przedstawiona także uchwała o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej spółki KRUK. W związku z rezygnacją Pana Pawła Sikorskiego, nowym członkiem Rady Nadzorczej ma zostać Pan Józef Wancer.
„Planowane wejście do Rady Nadzorczej Pana Józefa Wancera wzmocni nasz organ nadzorczy o osobę z ogromnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu bankowości i finansów” – mówi Piotr Krupa.
początkujący412 / 85.55.69.* / 2011-09-29 01:25
A tak dla początkującego - co to oznacza? To dobry krok? Bo mam akcje Kruka, w końcu odbiło na plus i się zastanawiam...
radomoney / 94.246.187.* / 2011-09-30 10:39
Nie oznacza to napewno nic złego :). Ps. na forum bankiera jest więcej uczestników, więc proponuję tam zajrzeć.
CC Group / 79.188.157.* / 2011-09-20 13:04
W pierwszej połowie 2011 roku Grupa KRUK obsługiwała sprawy zadłużeń o wartości przekraczającej 12 miliardów złotych! Suma ta przekroczyła już wolumen z całego ubiegłego roku. Szczegółową analizę wyników największej firmy windykacyjnej w Polsce, a także analizę zadłużenia oraz profilu dłużnika prezentuje półroczny Raport Windykacja 2011.
Grupa KRUK windykowała zadłużenie zarówno zlecone przez Klientów, jak i portfele wierzytelności zakupione przez nią na własny rachunek w roku 2011 oraz latach poprzednich. Jednocześnie tylko przez pierwsze sześć miesięcy br. KRUK przyjął do obsługi sprawy o wartości 4,5 mld zł. W tym obszarze odnotowano aż 51% wzrost w porównaniu z pierwszym półroczem 2010, w którym wartość spraw wyniosła 3 mld zł.
Jak wynika z Raportu Windykacja 2011, Grupa Kapitałowa KRUK w sumie obsługiwała 2,1 mln osób. Najwięcej dłużników pochodzi z Górnego Śląska, Mazowsza i Dolnego Śląska, najmniej z Podlasia oraz województw: świętokrzyskiego i opolskiego. Na Mazowszu mieszka również najbardziej zadłużony konsument obsługiwany przez Grupę KRUK, którego dług wynosi ponad 9,5 mln zł. Natomiast najbardziej zadłużona firma ma swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim i jej zaległość przekracza 67 mln zł.
- Średnia wartość raty w ubiegłym roku wahała się między 161 a 236 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2011, wartość raty mieściła się w granicy 144-189 zł – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Oznacza to, że Polacy mają mniejsze możliwości finansowe i przeznaczają na comiesięczną spłatę zadłużenia niższe kwoty niż w ubiegłym roku. W przypadku KRUKa wysokość raty jest zwykle proponowana przez samą osobę zadłużoną, która wie najlepiej, jaką rzeczywistą kwotę może przeznaczyć na systematyczną spłatę długu. Dlatego porozumienia ratalne zawierane z naszą firmą są dopasowane do aktualnej kondycji domowego budżetu. Nie zależy nam na narzucaniu absurdalnie wysokich rat czy oczekiwaniu spłaty całości kwoty od razu, bo nawet jeśli taka ugoda zostanie podpisana, to później nie będzie realizowana. Nawet mimo najszczerszych chęci osoby zadłużone nie będą w stanie się z niej wywiązać, bo po prostu nie będą dysponować tak dużymi pieniędzmi.
Co zaskakujące, już trzeci rok z rzędu analiza dłużników wykazała, że najwięcej nierzetelnych płatników jest spod znaku Byka oraz Bliźniąt. Najmniejszą liczbę zadłużeń odnotowano wśród osób spod znaku Strzelca i Skorpiona. Nieznacznie zmienił się również wiek przeciętnego dłużnika, który wynosi 43 lata.
CC Group / 79.188.157.* / 2011-09-15 12:27
13 września 2011 roku spółka KRUK S.A. zawarła umowę kredytu rewolwingowego z Raiffeisen Bank Polska S.A. Limit kredytowy wynosi 30 milionów zł. Kredyt będzie wykorzystany na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności przez Grupę KRUK nabywanych na rynku w Polsce i Rumunii. Termin ostatecznej spłaty kredytu został wyznaczony na 29 maja 2015 r.
„Umowa z Raiffeisen jest wyrazem zaufania banków do modelu finansowania inwestycji w Grupie KRUK. W tym roku jest to trzecia zawarta umowa z bankami, która daje nam łącznie 135 mln zł linii kredytowej na zakupy pakietów wierzytelności. Warto podkreślić, że bank zgadza się na finansowanie nie tylko pakietów w Polsce, ale także w Rumunii. Jest to wyraz zaufania do prowadzonego przez nas biznesu poza granicami kraju i rzecz wyjątkowa na rynku bankowym w Polsce” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.
Grupa KRUK finansuje swoje inwestycje korzystając z kredytów bankowych, własnych środków oraz emisji obligacji korporacyjnych.
Od początku 2011 roku Grupa wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 256 mln zł. Ostatnia emisja obligacji o wartości nominalnej 80 mln zł została uplasowana 6 września. W planach jest dalsze finansowanie działalności operacyjnej długiem. Od lipca Grupa zwiększyła swoją elastyczność w pozyskiwaniu finansowania uzyskując zgodę obligatariuszy na podwyższenie poziomu wskaźnika zadłużenia z 1,7do 2,5 (dług odsetkowy netto do kapitałów własnych).
radomoney / 94.246.187.* / 2011-09-14 10:07
Zpraszam na forum bankiera, gdyż tu jak widać cisza absolutna...
CC Group / 79.188.157.* / 2011-09-08 11:00
Spółki z Grupy KRUK, SECAPITAL S.a.r.l. i KRUK International s.r.o., zawarły umowę określającą szczegółowe warunki nabycia sześciu pakietów wierzytelności konsumenckich od spółek z bankowej Grupy Santander działających na rynku czeskim i słowackim. Spółka KRUK informowała w raporcie bieżącym z dnia 27 czerwca br. o podpisaniu umowy, jednak z uwagi na poufny charakter transakcji, podanie szczegółów umowy zostało wtedy opóźnione.
Łączna wartość nominalna nabytych czterech pakietów wierzytelności z rynku czeskiego wynosi około 185 mln PLN. Wartość nominalna dwóch pakietów wierzytelności kupionych z rynku słowackiego wynosi około 51 mln PLN. Cena nabycia pakietów wynosić będzie od 8 do 16% wartości nominalnej kupionych wierzytelności.
„Zakup portfeli wierzytelności od Grupy Santander otwiera naszą działalność na nowym rynku zagranicznym. W kwietniu tego roku rozpoczęliśmy budowanie naszej organizacji w Czechach, która wkrótce będzie gotowa do działalności operacyjnej i obsługi nabytych pakietów wierzytelności od Grupy Santandera z rynku czeskiego i słowackiego. Oceniamy, że wartość inwestycji w nieregularne wierzytelności konsumenckie w Czechach to ok. 200 milionów PLN rocznie. To dla nas bardzo perspektywiczny rynek” - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Spodziewamy się, że wejście KRUKa na rynek czeski będzie nową jakością w kontaktach z wierzycielami, ponieważ wobec naszych klientów będziemy stosować sprawdzoną na rynku polskim i rumuńskim strategię prougodową” – mówi Piotr Krupa.
Po pierwszym półroczu tego roku Grupa KRUK ma ponad 50 procent udziału w rynku zakupów wierzytelności w Polsce i w Rumunii. Nabycie pakietów wierzytelności w Czechach i na Słowacji jest kolejnym elementem ekspansji zagranicznej Grupy KRUK.
Doświadczenia z Rumunii i sukces jaki osiągnęliśmy na tamtejszym rynku przekonały nas o dużych możliwościach zajęcia w krótkim czasie wiodącej pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Czechach i na Węgrzech. Naszym celem jest stworzenie największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej” – mówi Piotr Krupa.
Rynek windykacyjny w Czechach jest rozdrobniony. Działa na nim ponad 200 firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Podobnie jak w Polsce i Rumunii, na rynku czeskim aktywnie działają wszystkie największe banki oraz firmy telekomunikacyjne przekazując o obsługi lub sprzedając pakiety wierzytelności do windykacji.
do początku nowsze
1 2 3
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy