KRUK

Money.pl / 2007-05-11 20:51
Komentarze do spółki: KRUK.
Wyświetlaj:
CC Group / 79.188.157.* / 2011-09-01 14:39
Wyniki Kruka za I poł. 2011 r. znacząco lepsze od oczekiwań analityków
(opinia)

Znacząco lepsze od oczekiwań wyniki półroczne Kruka są częściowo wynikiem rewaluacji portfela wierzytelności, która w całym I pół. wyniosła 7 mln zł.
Rekordowe zakupy nowych pakietów z I poł. 2011 r. mogą przełożyć się na dalszą poprawę wyników spółki - uważają analitycy.

IZABELA ROKICKA, DI BRE:

"Kruk pokazał wyniki znacząco lepsze od naszych oczekiwań. Różnica wynikała m.in. z rewaluacji portfela, która wyniosła w I pół. 7 mln zł, a w samym II kw. 8 mln zł.

Wyższe od oczekiwanych przychody spółki są zasługą segmentu zakupu wierzytelności. Duże zakupy w II kw. dają podstawę do oczekiwania dalszej poprawy wyników w najbliższej przyszłości.

Warto zwrócić również uwagę na działalność na rynku rumuńskim, która co prawda kontrybuowała do wyników w mniejszym stopniu, ale po raz kolejny okazała się bardziej rentowna".

DARIUSZ GÓRSKI, DM BZ WBK:

"Wyniki Kruka są bardzo dobre, przekroczyły oczekiwania rynku. Przyczyniła się do tego m.in. rewaluacja portfela. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że rekordowo duże, zakupione przez spółkę w II kw. portfele wierzytelności nie były w raportowanym okresie w pełni uwzględnione w wynikach operacyjnych.

Na uwagę zasługuje też wzrost marży brutto, która wyniosła w tym półroczu 61 proc. wobec 54 proc. w II poł. 2010 r. Spółka posiada również dobrą dźwignię operacyjną i wraz ze wzrostem przychodów powiększa się jej rentowność operacyjna.

Perspektywy dla Kruka są dobre, koniunktura korzystna. Inwestorzy w trudnych czasach mogą wykorzystać akcje spółki jako swoisty hedging dla działalności banków. Papiery Kruka są dodatkowo tańsze niż akcje podobnych spółek, np.
Intrum Iustitia. Wskaźnik cena do zysku w przypadku Kruka wynosi obecnie ok.
9"

-----------------------------------------------

Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły w I poł. 2011 r. 123,9 mln zł i wygenerowała ona 48,7 mln zł zysku operacyjnego i 39,1 mln zł zysku netto.

Analitycy DM BZ WBK prognozowali, że grupa uzyska w I półroczu 2011 r. 115,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 42 mln zł zysku operacyjnego i 33 mln zł zysku netto. Prognoza DI BRE mówiła natomiast o 117,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 43,4 mln zł zysku operacyjnego i 34,3 mln zł zysku netto. (PAP)

--
Łukasz Kucharski PAP
fr / 79.186.239.* / 2011-09-01 10:13
Warto wiedziec

CD Projekt będzie dystrybutorem filmów i seriali Polsatu
Spółka dystrybucyjna CD Projekt z grupy CD Projekt RED (CDR) chce w najbliższym czasie
pozyskać nowych partnerow wydawniczych z rynku gier komputerowych, będzie też
dystrybutorem filmów i seriali wyprodukowanych przez Polsat
2011-08-29 10:28:45.

CD Projekt Red sprzedał 940.355 sztuk Wiedźmina 2
CD Projekt Red, od chwili premiery w połowie maja do chwili obecnej, sprzedał 940.355
sztuk gry Wiedźmin 2. Ten wynik oznacza 24 proc. wzrost w stosunku do pierwszej części
gry - podała spółka w materiałach na konferencję prasową.
2011-08-29 08:31:17.

Producent Wiedźmina zwiększył swoje zyski ponad 40 razy
Spółka informatyczna CD Projekt Red miała 20,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 0,48 mln zł
zysku rok wcześniej.

Polecam uwadze rowniez Serenity, ostatnio spadek z 0.42 na 0.23 zl
radomoney / 94.246.187.* / 2011-08-25 10:02
Nie chce mi się powtarzać tego samego ;), więc zapraszam na forum bankiera.
asdkm / 78.88.206.* / 2011-08-23 09:33
Pisz na adi@2.pl
radomoney / 94.246.187.* / 2011-08-23 13:09
Wiadomość doszła? PS czy twój adres to czasem nie adi@o2.pl zamiast adi@2.pl?
radomoney / 94.246.187.* / 2011-08-23 09:18
Jest na tym forum, ktokolwiek rzeczowy (poza CC Group) z kim moża wymienić spostrzeżenia, informacje?
radomoney / 94.246.187.* / 2011-08-17 14:34
Kiedy startujecie mocniej ze skupem papiera przed ogłoszeniem wyników ??? :))
Ananana / 87.96.121.* / 2011-08-09 11:37
Będzie dobrze, KRUK to firma rozwijajaca sie w bardzo szybkim tępie... Za jakiś czas bedzie w modzie i napewno da sporo zarobic
radomoney / 94.246.187.* / 2011-08-09 14:42
TAK!, rozwija się właśnie dzięki obniżeniu spłacalności wierzytelności, co z kolei jest wywołane kryzysem, którego druga fala sie zbliża. Więc dlaczego głupi rybacy opuszczają swoje kutry!?!?
I nie piszcie proszę o ryzyku zakupów takich portfeli wierzytelności bo jest ono niwelowane przez profit sharing.
CC Group / 79.188.157.* / 2011-08-05 14:05
Kruk wejdzie w tym roku na rynek węgierski, planuje kupno pakietu wierzytelności w Czechach (wywiad)


05.08. Warszawa (PAP) - Kruk planuje rozpoczęcie w tym roku działalności na Węgrzech. Spółka zamierza też kupić w najbliższym czasie pakiet wierzytelności w Czechach. Celem długoterminowym spółki na rynkach zakupu wierzytelności w Polsce i w Rumunii jest uzyskanie i utrzymywanie 25-30 proc. udziału - powiedział PAP prezes zarządu Kruk, Piotr Krupa.
"Grupa Kruk opiera swój rozwój na najbliższe 5-6 lat na ekspansji w regionie Europy Środkowej. Uważamy, że przykład naszej obecności na rynku rumuńskim, pozwala nam z optymizmem myśleć o kolejnych krajach. Nasze doświadczenie z rynku w Rumunii pozwoli nam uniknąć w Czechach i w innych krajach pewnych błędów, które popełniliśmy. Dodatkowo naszym atutem jest to, że w całym regionie działają Ci sami, znani nam klienci tacy, jak grupa KBC, Orange, Vodafone czy Raiffeisen" - powiedział prezes Krupa.
Prezes poinformował, że Grupa planuje wejście w tym roku na rynek węgierski, prowadzi w tej sprawie rozmowy z kilkoma spółkami.
"Od roku pracujemy nad rozpoznaniem rynku na Węgrzech. Chcielibyśmy jeszcze w tym roku stworzyć tam spółkę, jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma graczami" - powiedział Krupa.
Dodał, że spółka nie wyklucza zakupu w tym roku portfela wierzytelności na Węgrzech.
"Sądzimy, że może udać się nam też kupić w tym roku na Węgrzech jakiś portfel. Jest to związane z tym, że pod koniec roku banki będą bardziej aktywne w zakresie sprzedaży" - powiedział.
Prezes poinformował, że Kruk planuje również w najbliższym czasie zakup portfela wierzytelności na rynku czeskim. W II kw. grupa przejęła 100 proc. udziałów czeskiej spółki Reberifa, która działa już obecnie pod nazwą Kruk International s.r.o.
"Jesteśmy mocno zaawansowani w projekcie czeskim. Już powstała tam nasza spółka. W najbliższym czasie naszym celem jest kupić tam jakiś portfel i rozpocząć działania operacyjne" - powiedział prezes.
Prezes dodał, że spółka planuje równoczesne rozpoczęcie działalności w zakresie zleceń inkaso i zakupów portfeli wierzytelności na nowych rynkach Europy Środkowej.
"Możemy też rozpocząć działalność na tych rynkach od zakupu pakietów wierzytelności, jeśli pojawi się taka okazja. Na Węgrzech, w Rumunii i nawet w Czechach sektor bankowy podlega dużo większemu kryzysowi niż w Polsce. Będziemy chcieli dać tym bankom serwis windykacyjny, i jednocześnie rozmawiać z nimi o potencjalnych inwestycjach. Ryzyko inwestowania na nowych rynkach, będziemy zmniejszać być może poprzez tzw. transakcje profit sharing, w których dajemy niską cenę za portfel, ale w razie odzyskania wierzytelności dzielimy się zyskiem ze sprzedającym. Zawieraliśmy już takie umowy w Rumunii" - powiedział.
Prezes Krupa poinformował, że celem spółki w długim okresie jest 25-30 proc. udział w polskim i rumuńskim rynku zakupu wierzytelności.
"Nasze udziały w rynkach zakupu wierzytelności w Polsce i w Rumunii mogą być w tym roku, co prawda, istotnie większe niż 30 proc., bliższe 45-50 proc., jednak utrzymanie w długim terminie tak nienaturalnie wysokich udziałów jest niemożliwe" - powiedział Krupa.
Spółka szacuje, że w 2011r. wartość rynku kupna wierzytelności w Polsce wyniesie 800 mln zł.
"Według naszych danych w zeszłym roku było to nie mniej niż 400 mln zł. Sądzimy, że w tym roku ta wartość się podwoi" - powiedział prezes.
Od początku roku do końca lipca grupa Kruk zawarła umowy na kredyty rewolwingowe o łącznej kwocie 105 mln zł. W tym samym czasie Kruk wyemitował obligacje o nominalnej wartość 176 mln zł. Środki zostały przeznaczone na zakup bankowych portfeli wierzytelności.
"Na pewno będziemy kontynuować emisję obligacji, ale ich termin i wielkość zależą od sytuacji rynkowej. Mamy wysoką kapitalizację i jesteśmy nisko zlewarowani, mamy więc biznesową pojemność do zadłużania się. Dobrze rozwija się też rynek kredytów bankowych dla firm z naszej branży. W miarę potrzeb zamierzamy nadal korzystać również z tego źródła finansowania" - powiedział prezes Krupa.
W pierwszym kwartale 2011 r. Kruk kupił pakiety wierzytelności za 69,2 mln zł.
"W czerwcu informowaliśmy o podpisaniu umowy na zakupu portfela PKO BP za ok. 100 mln zł. Przed IPO kupiliśmy też pakiet wierzytelności od BRE Banku za kilkadziesiąt, prawie sto mln zł. Widać, więc że w całym drugim kwartale wydaliśmy na ten cel sporo ponad 250 mln zł" - powiedział Krupa.
2 sierpnia Kruk wygrał licytację ustną na zakup od PKO BP portfela wierzytelności o wartości nominalnej 346,4 mln zł.
W I kw. 2011 r. Kruk wygenerował 53,2 mln zł przychodów i 14,1 mln zł zysku netto. W 2010 r. przychody wyniosły 164 mln zł, a zysk netto 36,1 mln zł.
Prezes Krupa przewiduje dynamiczny wzrost przychodów Rejestru Dłużników ERIF, spółki zależnej grupy. W 2010 r. spółka uzyskała 1,8 mln zł przychodów ze sprzedaży. Było to wynikiem wejścia w życie 9 kwietnia 2010 r. nowelizacji ustawy regulującej
CC Group / 79.188.157.* / 2011-08-04 11:43
Spółka wygrała licytację ustną na zakup pakietu wierzytelności od PKO BP. Wartość nominalna pakietu wierzytelności wynosi 346.391.211,33 zł.
CC Group / 79.187.187.* / 2011-07-28 11:28
W trzy miesiące liczba długów w Rejestrze Dłużników ERIF wzrosła o 30%

Po pierwszym półroczu 2011 roku w Rejestrze Dłużników ERIF było niemal 750 tys. rekordów. To oznacza, że w ciągu trzech miesięcy liczba obecnych tam długów wzrosła aż o ponad 30%. Wartość zadłużeń wpisanych do rejestru przekroczyła 3 miliardy złotych (to o 20% więcej niż na koniec marca br.). Dane pochodzą z raportu zweryfikowanego przez KPMG, niezależną zewnętrzną instytucję audytującą.
- Trzy miesiące temu, przy okazji pierwszego audytu naszego rejestru dokonanego przez KPMG, obiecaliśmy, że kwartalnie będziemy go poddawać takiemu badaniu. I teraz tej obietnicy dotrzymujemy – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Chcemy, aby klienci naszego biura wiedzieli, że korzystają z wiarygodnej bazy. Chcemy aby wiedzieli, jak zmienia się liczba posiadanych przez nas danych o dłużnikach. Dla każdego przedsiębiorcy wiedza o rzetelności płatniczej jego potencjalnych klientów lub kontrahentów ma przecież kluczowe znaczenie . Dlatego uważamy, że transparentność rynku informacji gospodarczych jest korzystna dla wszystkich, a w szczególności dla podmiotów korzystających z BIGów – dodaje prezes ERIF.
Z raportu wynika, że wśród ponad 746 tys. spraw zgromadzonych w bazie Rejestru Dłużników ERIF prawie 711 tys. (95%) dotyczy długów konsumentów. Pozostałe 35,3 tys. spraw to długi firm. Łączna wartość zadłużenia konsumentów wpisanych do ERIF na koniec II kwartału b.r. wynosiła 2,9 miliarda zł. To oznacza wzrost w tej grupie o prawie 12% wobec danych z raportu na koniec marca. Wpisane do ERIF długi podmiotów niebędących konsumentami (czyli przedsiębiorstw) w połowie roku miały wartość ponad 177 mln zł. To wzrost o ponad 4% wobec 170 mln odnotowanych trzy miesiące wcześniej.
Dłużnicy-konsumenci obecni w Rejestrze Dłużników ERIF nadal posiadają najwięcej zaległości wynikających z nieregulowania należności za produkty bankowe. Udział ilościowy konsumenckich długów tego rodzaju w całej bazie ERIF jest jednak nieco mniejszy niż w poprzednim kwartale. Długi z tytułu kredytów, pożyczek, kart kredytowych, zadłużeń na rachunkach bankowych stanowią obecnie prawie 64 % spraw (pod względem ilości) i 70% (pod względem wartości). To oznacza spadek odpowiednio o 6% i 2% w odniesieniu do wyników z pierwszego kwartału. Wzrósł za to udział ilościowy dopisywanych do ERIF zadłużeń z tytułu usług telekomunikacyjnych głównie telefonii komórkowych. Obecnie spraw tego typu jest 27%. To o 3% więcej niż trzy miesiące temu. W rejestrze odnotowywane są także inne długi konsumenckie m.in. alimentacyjne i z tytułu umów ubezpieczeniowych.
Poprzednia edycji raportu pokazywała, że długi przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF wynikały głównie z zaległości w opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych. Tym razem jest podobnie, ale odsetek tego typu spraw wzrósł. W marcu było ich 64%, a ich wartość stanowiła prawie połowę wartości wszystkich obecnych w ERIF zadłużeń podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na koniec czerwca ich udział ilościowy wzrósł już do ponad 77%, a udział wartościowy do ponad 58%. To oznacza zwiększenie odsetka o 13% pod względem ilości spraw i o 8% pod względem ich wartości.
Na wzrost liczby danych w Rejestrze Dłużników ERIF ma wpływ rosnące zaufanie przedsiębiorców i konsumentów do tego rodzaju instytucji. Coraz większa liczba przedsiębiorców chce korzystać z BIG, bo przekonuje się, że biura informacji gospodarczej są skutecznym narzędziem motywującym dłużników do spłaty zobowiązania. Zasoby Rejestru Dłużników ERIF rosną także dzięki portfelom wierzytelności, które nabywa Grupa KRUK. Dłużnicy, którzy mimo propozycji polubownego rozwiązania problemu zadłużenia unikają kontaktu oraz spłaty długu, są konsekwentnie wpisywani do Rejestru.
Każdy z nas może sprawdzić, czy jego dane zostały dopisane do Rejestru Dłużników ERIF. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem internetowego serwisu InfoKonsument.pl. Dzięki niemu, po zarejestrowaniu się na stronie www.infokonsument.pl, można sprawdzić, czy ktoś wpisał nas na listę dłużników i za co, a także czy jakaś firma pobierała z Rejestru Dłużników ERIF informacje na nasz temat.
radomoney / 89.74.80.* / 2011-07-21 07:59
Czekamy na raport półroczny, który pojawi się 30 sierpnia, a w związku z tym, że będzie idealny znów zaczniemy wędrówkę na północ!!! Wzrosty zaczną się przed tym terminem ze względu na skup przed raportem.

Pozdrawiam KOGOKOLWIEK na forum :D
radomoney / 94.246.187.* / 2011-07-19 14:55
Jednak poza dobrymi wczesniejszymi wskaźnikami oraz 3 rekomendacjami nadal korekta. Wiadomo, że w końcu nastąpi odbicie, wie może ktoś na co czekamy??? ;)
radomoney / 94.246.187.* / 2011-07-08 10:09
Zgodnie z wskaźnikami AT, stabilnie na północ :))).

Ps. jest na forum ktoś poza mną???
myshza / 212.160.236.* / 2011-07-06 09:27
Witam, czy ktoś kupuje akcje konkurencji z PRESCO ???
radomoney / 94.246.187.* / 2011-07-04 13:11
j.w. - Wygrane kolejne cenne kontrakty, Świetne wyniki, wskaźniki AT oraz rekomendacja (ta jest dla mnie najmniej istotna, miło jedank, że również się pojawiła). Tak więc Drodzy gracze do boju!!!
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy