Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Leasing na zakup oprogrmaowania w firmie

Leasing na zakup oprogrmaowania w firmie

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2012-05-08 13:28
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – studio graficzne. Czy mogę starać się o leasing na zakup oprogramowania?

Marta
kpoplawska / 2012-05-08 13:29 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowna Pani,

O finansowanie w formie leasingu może starać się każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prawnej prowadzonej firmy. Istotne jest, aby wnioskodawca posiadał zdolność do obsłużenia miesięcznych zobowiązań. Finansowanie nabycia oprogramowania to tzw. leasing wartości niematerialnych i prawnych. Przy umowie leasingu właścicielem oprogramowania jest leasingodawca, czyli bank lub inna instytucja finansująca zakup. Jest to podstawowa zasada leasingu. Poprzez zachowanie prawa własności bank zmniejsza ryzyko transakcji, ponieważ w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie prawidłowo obsługiwać rat, może w celu zaspokojenia swoich roszczeń odebrać i sprzedać przedmiot leasingu. I tu powstaje problem z leasingiem oprogramowania – nierzadko produkt sprzedawany jest z licencją umożliwiającą użytkowanie tylko przez jedną firmę. Dlatego też producent oprogramowania musi wyrazić zgodę na leasing i ewentualną sprzedaż oprogramowania nowemu nabywcy w przypadku nie spłacania zobowiązania, przez pierwszego korzystającego.
Nieodłącznym elementem każdego programu jest jego okresowa aktualizacja. Należy pamiętać, że większość leasingodawców nie chce finansować uaktualniania programów. Powinna Pani być przygotowany na to, że ten koszt będzie musiała Pani ponieść z „własnej kieszeni”. Wyjątek stanowi aktualizacja, która jest samodzielnym modułem. Wtedy może być potraktowana tak, jak oprogramowanie bazowe.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy