Forum Forum inwestycyjneOpinie o spółkach

LOCK UP - Zawarcie umowy z akcjonariuszem Januarym Ciszewskim

LOCK UP - Zawarcie umowy z akcjonariuszem Januarym Ciszewskim

skomentuj
rel_inwest_sti_group_sa / 195.177.86.* / 2014-03-25 12:54
Zarząd STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie ("Spółka" / "Emitent") informuje, iż w dniu 24 marca 2014 r. w odpowiedzi na złożony przez akcjonariusza wniosek, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 5 marca 2014 r. Emitent zawarł z Panem Januarym Ciszewskim umowę lock up na posiadane przez niego akcje.

Traktując nabycie akcji Spółki jako długofalową inwestycję akcjonariusz dobrowolnie zobowiązał się do ograniczenia zbywania posiadanych przez niego 4.200.000 akcji Spółki w okresie od 24.03.2014 r. do 28.02.2016 r.

Zgodnie z postanowieniami wskazanej umowy lock up akcjonariusz jest uprawniony do sprzedaży akcji, przeniesienia posiadania i praw do rozporządzania akcjami w inny sposób lub obciążania akcji tylko w wypadku otrzymania pisemnej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. W przypadku złamania postanowień umowy lock up akcjonariusz jest zobowiązany do zapłaty Spółce kary umownej w wysokości 4.200.000,00 zł. Umowa nie dotyczy sprzedaży akcji przez akcjonariusza w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Emitenta lub ogłoszenia i wzięcia udziału w skupie akcji własnych Spółki. Umowa obowiązuje do 28 lutego 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Sadecki - Prezes Zarządu
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy