Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Maks przekłada ofertę publiczną na 2006 r.

Maks przekłada ofertę publiczną na 2006 r.

www.securities.com / .* / 2005-10-24 13:50
Sieć sklepów sportowych Maks SA odwołała ofertę publiczną 3.000.000 nowych akcji serii C w 2005 roku z powodu podpisania umowy inwestycyjnej z Grupą Intersport, podała spółka w poniedziałek. Maks podtrzymuje plan pozyskania kapitału w ofercie publicznej, jednak w 2006 r. i pod nową nazwą - Intersport Polska.

„22 października 2005r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PU Maks SA podjęło uchwałę o odwołaniu publicznej oferty akcji serii C. Decyzja ta podjęta została w związku z nowymi możliwościami rozwoju, współpracą z Grupą Intersport, zawarciem umów licencyjnych oraz nowymi możliwościami mającymi wpływ na strukturę finansowania projektów inwestycyjnych PU Maks SA” – czytamy w komunikacie.

Maks podał, że 21 października otrzymał od podmiotu z Grupy Intersport, tworzącej międzynarodową sieć sklepów sportowych, wiążącą ofertę zawarcia umowy licencyjnej oraz umowy inwestycyjnej, której istotą jest zaangażowanie kapitałowe jednego z podmiotów z Grupy Intersport w PU Maks SA.

„PU Maks SA podtrzymuje, że nadal ma w planach pozyskać kapitał poprzez publiczną emisję akcji, jednakże w przyszłym roku, pod nową nazwą (Intersport Polska) i bardzo ambitnymi planami rozwoju” – czytamy dalej.

Oferta publiczna, z której spółka chciała pozyskać 18 mln zł, miała odbyć się w czwartym kwartale.

Obecnie właścicielami Maksa są cztery osoby fizyczne, posiadające po 3.375.000 akcji, uprawniających do 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Są to: prezes spółki Artur Mikołajko, wiceprezes Sławomir Gil, Jolanta Milewska oraz wiceprezes Marek Radwański.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 850.000 złotych i dzieli się na 5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz na 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Pieniądze z emisji akcji spółka planowała przeznaczyć na finansowanie planu rozwoju na lata 2005-2006.

Obecnie spółka dysponuje siecią ośmiu salonów. Sieć do połowy 2004 roku funkcjonowała pod marką handlową Centrum Sportu MAKS, obecnie MAKS Sport.

Maks prognozował, że zysk netto w 2005 roku wyniesie 4,02 mln zł wobec 1,75 mln zł w 2004 roku, a przychody ze sprzedaży 81,39 mln zł wobec 60,39 mln zł.

W 2006 roku spółka chciała zarobić netto 8,01 mln zł przy przychodach rosnących odpowiednio 122,17 mln zł.

W pierwszym kwartale 2005 roku firma miała 1,76 mln zł zysku netto, a przychody ze sprzedaży wyniosły 29,96 mln zł.
liberla / .* / 2005-10-24 13:50
dlaczego firmy w stanach maja przynajmniej 10% rentownosc. a w polsce to je okolo 7% rentownosc

Najnowsze wpisy