Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Mam 60 lat

skomentuj
TWoj51 / 2011-04-18 21:24
Witam,
mam 60 lat i w tym roku mam możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę w myśl przepisów art. 184 ustawy emerytalnej, w związku z tym, czy ktoś byłby w stanie wyjaśnić mi pewne sprawy dotyczące przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w warunkach szczególnych?
1. Czy ilość lat przepracowanych w warunkach szczególnych ma jakiś wpływ na wysokość przyznawanej emerytury? (ja mogę udokumentować 23 lata do 31 grudnia 1998r.).
2. Jeśli tak, to czy w takim razie mogą być brane pod uwagę lata przepracowane w szczególnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku?
3. W Zarządzeniu nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1988r. natknąłem się na paragraf 1, w którym napisano - cytuję: "Ustala się wykaz
stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach: 1). uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej -
stanowiące załącznik Nr 1 do rozporządzenia ..." (wyróżnienie moje). W związku z tym mam pytanie - co znaczy zwrot "uprawniające do wzrostu emerytury". Czy ta emerytura ma być wyższa, a jeśli tak - to o ile wyższa? Gdy zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii w oddziale ZUS w Elblągu wyjaśniono mi, że wówczas gdy pracowałem w warunkach szczególnych dostawałem dodatek do pensji za pracę w tych warunkach i teraz ten dodatek wraz z innymi składnikami pensji będzie brany pod uwagę w ustalaniu wysokości emerytury. Nie bardzo mnie ta argumentacja przekonała, więc prosiłbym o wypowiedzenie się również co do tej kwestii.
Z góry dziękuję za wszystkie wypowiedzi w nurtującym mnie temacie.
Wyświetlaj:
szklarek / 2011-04-19 12:33 / 10-sięciotysiącznik na forum
Nie. Liczba lat 'szczególnych' nie wpływa na wysokość świadczenia. Osiągniecie dolnego limitu tych lat daje tylko prawo do skorzystania z niższego wieku emerytalnego. Ale na wymiar emerytury mają taki sam wpływ jak lata 'normalne'- ma znaczenie wysokość wynagrodzenia/ odprowadzonych składek.

Pana emerytura będzie liczona z kapitału początkowego i składek indywidualnie już zewidencjonowanych na koncie za okres od 1.01.1999 r. Te zewidencjonowane- są owszem z innym kodem, wynikającym z przypisania ww zarządzeniem do warunków szczególnych- ale liczone i waloryzowane tak samo jak inne składki emerytalne.
We wzorze na kapitał początkowy nie ma żadnego parametru zależnego od liczby lat szczególnych.
Jedynie do jego obliczenia można wziąć albo
1.kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z 19 lat z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r., albo
2.20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed 1999 r.,

W zależności co wypada korzystniej- daje wyższą średnią stosunków wynagrodzenia w danym roku do średniego wynagrodzenia krajowego za ten rok. A to, czy są to lata szczególne, czy nie- nie ma znaczenia
TWoj51 / 2011-04-19 16:24
Dziękuję za wyjaśnienia, jednak wciąż nie wiem jak interpretować zapis z Zarządzenia Nr 16 MR,LiGŻ mówiący o tym, że praca wykonywana w szczególnych warunkach uprawnia między innymi do wzrostu emerytury.
szklarek / 2011-04-19 19:43 / 10-sięciotysiącznik na forum
Nie ma co interpretować, bo takie zwiększenie obowiązywało "pod rządami" poprzedniej ustawy emerytalnej- tej z 1982 roku, która obowiązywała w latach 1983- 1998.
Mówił o tym jej art. 54. Art. 55 odsyłał do rozporządzeń Rady Ministrów, które to są te warunki i zawody szczególne zbierających 'do kupy' wszystkie resortowe uprawnienia zawarte w zarządzeniach ministrów. W tym i tego dotyczącego Pana. Gdyby przechodził Pan na emeryturę przed 1999 r. mógłby Pan liczyć na 10 lub 15 % wzrost emerytury.
I zdaje się, że rzeczywiście od takich pracowników odprowadzano wyższe nieco składki do ZUS- ale przypominam- działo się to hurtem z zakładu pracy i było odpersonalizowane.
Dlatego np. w ustawie o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensatę dla tych ubezpieczonych, którzy przy zmianie ustawy utracili prawo do wcześniejszej emerytury. Tę rzeczywiście wylicza się uwzględniając liczbę lat pracy "szczególnej".

Wzmiankowane przeze mnie rozporządzenie RM to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wielokrotnie nowelizowane, między innymi w decydującym dla Pana zakresie. Nowela z 1996 r. usuwa z niego zwrot "oraz do wzrostu emerytury lub renty"- rozporządzenie dotyczy już tylko uprawnień do wcześniejszych emerytur.

Tu stara ustawa:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;14;grudnia,dziennik,ustaw,1982,040,267.html

Tu stare rozporządzenie:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;rady;ministrow;z;dnia,dziennik,ustaw,1983,008,43.html

Tu jego nowela z 96:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;rady;ministrow;z;dnia,dziennik,ustaw,1996,063,292.html

Reasumując- interpretować tak- że to zwiększenie już nieaktualne i dziękować losowi, że aktualne nadal jest zaliczenie Pana pracy do warunków szczególnych.
skomentuj

Najnowsze wpisy