Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum prawneCywilne

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

skomentuj
Anatol01 / 2011-10-04 12:15
Mam dwójkę dzieci nie posiadam pracy , jedyne z czego mam dochód to prace dorywcze. Jak na razie gnieciemy się w raz z moim bratem w jednym małym mieszkaniu... czy mam prawo starać się o mieszkanie komunalne?
szklarek / 2011-10-05 11:07 / 10-sięciotysiącznik na forum
To forum niewiele pomoże, bo zasady przydziału mieszkania komunalnego są w gestii samorządu, ustawowo jest tylko dla gminy takie zalecenie, by te zasady opracowała ( art. 21 Ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ).

Więc to w uchwale Rady Gminy/Miasta leży odpowiedź. To ona bowiem ustala
• wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem mieszkania komunalnego na czas nieoznaczony (dotyczy to również lokalu socjalnego),

• warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

• kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

• warunki zamiany mieszkań komunalnych oraz zamiany pomiędzy najemcami mieszkań komunalnych a osobami zajmującymi lokale, np. w spółdzielniach mieszkaniowych,

• tryb załatwiania wniosków o najem oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,

• zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

• kryteria oddawania w najem mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 mkw.

Tak czy inaczej więc niezbędna jest wizyta w wydziale spraw lokalowych lub równoważnym.
Tam też uzyska się przykrą wiadomość jak długa jest ( liczbowo i w latach ) aktualnie kolejka osób uprawnionych.
skomentuj

Najnowsze wpisy