Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Nowa działalność a kasa fiskalna

Nowa działalność a kasa fiskalna

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2012-03-23 08:57
Witam, planuję otworzyć sklep z odzieżą, zabawkami, i butami. Czy w takim sklepie muszę mieć kasę fiskalną? Jaka forma zatrudnienia będzie dla mnie dobra czy przystąpić do VAT-u ?

Dziękuję za pomoc Patryk
kpoplawska / 2012-03-23 09:01 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

W Pana przypadku powinien Pan posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą. Rozpoczynając działalność gospodarczą należy podjąć decyzje dotyczące: formy opodatkowania, formy prowadzonej ewidencji księgowej, posiadania statusu tzw. VAT-owca. Pod uwagę należy wziąć różne aspekty wykonywania przyszłej działalności. Od tego będzie zależeć wybór opodatkowania oraz ponoszone koszty.

Każda osoba zakładająca własną działalność gospodarczą ma prawo, a z czasem obowiązek zostać podatnikiem VAT. Obowiązek ten powstaje po przekroczeniu ustawowego limitu 150 000 zł obrotu, który uprawnia do zwolnienia podmiotowego. Jeżeli wiemy, że odbiorcą usługi, którą zamierzamy świadczyć będą osoby prawne wskazane jest abyśmy od razu uzyskali status podatnika VAT (firmy są zainteresowane możliwością odliczania podatku VAT). Jednocześnie istnieją takiego typu działalności, które wymagają z ustawy zgłoszenia do podatku od towarów i usług, np.: usługi doradcze.

Zgodnie z podstawową zasadą zawartą w art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, kasy są zobligowane posiadać firmy prowadzące sprzedaż detaliczną, czyli oferujące swoje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom, którzy nie rozliczają tego podatku na zasadach ogólnych. Podstawowe kryterium zwolnienia z posiadania kasy to wysokość obrotów detalicznych. Urządzeń fiskalnych nie muszą instalować firmy, których przychody nie przekroczą 20 000 PLN (w pierwszym roku działalności) lub 40 000 PLN w kolejnych latach działalności. U podatników VAT chodzi o sprzedaż netto. Należy podkreślić, że firma, która już raz została zobligowana do zainstalowania kasy, nie może z niej zrezygnować. Zanim podmiot rozpocznie ewidencję sprzedaży przy pomocy kasy zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego liczby kas i miejscu używania, następnie kasa musi przejść proces fiskalizacji. W ostatnim etapie po fiskalizacji przedsiębiorca zgłasza się ponownie do Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru ewidencyjnego.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy