Forum Forum prawneCywilne

obowiązek meldunku

obowiązek meldunku

skomentuj
student78 / 2012-09-06 10:53
Jak teraz wygląda kwestia zameldowania? tzn czy muszę być zameldowany gdziekowliek i co się stanie jeśli nie jestem? Rodzice sprzedali dom więc stamtąd zostałem wymeldowany, a pomieszkuję raz tu raz tam, nigzie dłużej niż pół roku.
szklarek / 2012-09-06 11:41
Obowiązek taki nadal istnieje, w zależności od okoliczności na pobyt stały lub czasowy i wynika z art. 5 do art. 8

USTAWY
z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Co do zasady więc w każdym z ww miejsc kolejno powinieneś się zameldowywać na pobyt czasowy lub stały już po upływie 3 doby ! (art. 10).

W razie niedokonania tego obowiązku przechodzi on na właściciela lokalu (art. 29)

Niewykonanie obowiązku meldunkowego jest (art. 54) jest wykroczeniem z Kodeksu Wykroczeń zagrożonym karą ograniczenia wolności ( 1 mc ), grzywny ( 20 do 5000 zł ) albo karze nagany. Kary na mocy art. 147 KW.
skomentuj

Najnowsze wpisy