Forum Forum podatkoweInne

Obowiązek zgłaszania schematów podatkowych (MDR) – źródło informacji o terminach, pierwsza czynność, tajemnica zawodowa doradcy

Obowiązek zgłaszania schematów podatkowych (MDR) – źródło informacji o terminach, pierwsza czynność, tajemnica zawodowa doradcy

skomentuj
Mc0191 / 83.238.128.* / 2019-01-09 12:20
Dzień dobry,

mam kilka pytań w sprawie obowiązku zgłaszania schematów podatkowych (MDR) w związku z nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa:
1) W kilku źródłach internetowych znalazłem poniższą informację:
„Ważne!
Przepisy przewidują wsteczne raportowanie:
• w przypadku schematów transgranicznych, obejmować to będzie schematy gdzie pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 roku
• w przypadku schematów krajowych gdzie pierwszej czynności dokonano po 1 listopada 2018 roku.”
https://www.ey.com/pl/pl/services/tax/business-tax/business-tax-advisory/raportowanie-schematow-podatkowych--mdr--nowe-wymogi-juz-od-2019-r-
ale nigdzie (Ordynacja Podatkowa, UoCIT, rozporządzenia….) nie mogę znaleźć żadnego źródła prawnego odnośnie tych terminów (tzn. jeszcze datę dotyczącą schematów transgranicznych można znaleźć w przepisach unijnych, ale czynności krajowe dotyczą już tylko Polski).

2) W ustawie zmieniającej przepisy (Dz.U. 2018 poz 2193) znajduje się następujące sformułowanie:

Art. 86b. § 1. „Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.”

Mam tutaj wątpliwości – chodzi o spółkę, która od kilku lat realizuje plan przekształceń strukturalnych (uporządkowanie struktury, przeniesienie funkcji i aktywów pomiędzy podmiotami, ale też w niektórych przypadkach np. zmiany formy prawnej z Sp. z o.o. na Sp. k. albo SKA, które oczywiście skutkują zmianą wysokości podatku).

• jak rozumiem – wg definicji schematu podatkowego US może uznać za schemat zarówno całość, jak i pojedynczą zmianę formy prawnej / funkcji w strukturze grupy?
• na ile sformułowanie „pierwsza czynność” jest tutaj wiążące? Czy faktycznie można się spodziewać, że działania rozpoczęte przez 25 czerwca / 1 listopada nie podlegają raportowaniu?

3) Tajemnica zawodowa

Art. 86b. § 4 „W przypadku gdy przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy standaryzowany naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i promotor nie został zwolniony przez korzystającego z obowiązku jej zachowania w tym zakresie, promotor niezwłocznie:
1) informuje pisemnie korzystającego w terminie, o którym mowa w § 1, o obowiązku przekazania schematu podatkowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz
2) przekazuje korzystającemu dane, o których mowa w art. 86f § 1, dotyczące schematu podatkowego.”

Czyli promotor może zasłonić się tajemnicą zawodową… Czy w związku z tym za każdym razem kancelaria typu EY, Deloitte, KPMG, PWC może umyć ręce i obarczyć korzystającego obowiązek zgłoszenia?

Pozdrawiam i dziękuję za ew. odpowiedzi.
skomentuj

Najnowsze wpisy