Forum Forum emerytalneZUS

Odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

skomentuj
Lisu123 / 2020-07-31 19:04
Witam, mam pytanie, ponieważ jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim z orzeczonym przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności znacznym stopniem niepełnosprawności, ale według ZUS renta mi się nie należy. Wyjaśnię pokrótce mój stan prawny i zdrowotny,
Jestem po wypadku od 2000 roku, wtedy też uszkodziłem kręgosłup i sadłem na wózek. W dniu wypadku miałem skończone 20 lat, nie byłem już uczniem, ale też nie pracowałem zawodowo. Po upływie kilku lat znalazłem sobie pracę, którą mogę wykonywać i po przepracowaniu 5 lat postanowiłem złożyć dokumenty do ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.
ZUS oczywiście renty mi nie przyznał, więc złożyłem odwołanie do Sądu Pracy. W sądzie powtórka, czyli ponowna odmowa, więc złożyłem odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Oczywiście w Sądzie Apelacyjnym ta sama sytuacja, o czym dowiedziałem się po półtora roku od wydania orzeczenia, gdyż Sąd Apelacyjny nie raczył mnie powiadomić o wydanym wyroku.
W związku z tym mam pytanie, czy w tym kraju jest możliwość, aby osoba w mojej sytuacji była uznana za niepełnosprawną przez ZUS i mogła otrzymać rentę, czy pozostaje tylko praca do emerytury, bo mi już pomysłu brakło.
skomentuj

Najnowsze wpisy