Forum Forum emerytalneZUS

odmowa zasiłku chorobowego

odmowa zasiłku chorobowego

demo / 2011-06-14 11:53
co mogę zrobić w sytuacji kiedy ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku chorobowego? jak mam się odwołać od tej decyzji?
wiwan / 2011-06-14 12:18
Jak od każdej decyzji Zakładu można się odwołać w ciągu 30 dni, a potem sądzić w sądzie pracy.
Odwołanie może być ustne do protokołu, lub na piśmie- listownie lub osobiście.
Najlepiej z podaniem powodu z którego z decyzją się nie zgadzamy tj. wykazując błąd danych lub argumentacji zakładu.

Ale przede wszystkim trzeba mieć podstawy- przecież odmowa jest spowodowana tym, że wg. ZUS albo ubezpieczenie wygasło, albo nie minął okres wyczekiwania, albo nie było opłacane. Nie wiem jaka to sytuacja, czy u. dobrowolne czy obowiązkowe. Czy jest potwierdzenie ( przelewy, RMUA ) potwierdzające składkę. jakie są terminy powstania tytułu do ubezpieczenia a zaistnienia niezdolności do pracy.

Więcej o prawie do tego zasiłku- art. 4 do 17 ustawy 'chrobowej':

Może po tej lekturze odmowa ZUS okaże się oczywista.

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2010,077,512.html

Najnowsze wpisy