Forum Forum inwestycyjneSpółki

Oferta publiczna akcji Grodno SA

Oferta publiczna akcji Grodno SA

skomentuj
Grodno SA / 2014-06-16 13:51
Oferta publiczna akcji Grodno SA

– Przedmiotem oferty publicznej akcji GRODNO SA jest 3,5 mln akcji nowej emisji (serii C), w tym 2,6 mln sztuk w transzy dużych inwestorów i 900 tys. w transzy małych inwestorów.
– Środki pozyskane z emisji akcji w wysokości ok. 14 mln zł netto spółka planuje przeznaczyć na rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu produktów, rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji oraz optymalizacje i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży.
– Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

Terminy oferty publicznej:

– Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego – najpóźniej do godz. 18.00, 25 czerwca 2014 r.
– Proces budowy księgi popytu dla inwestorów w transzy dużych inwestorów – 26-27 czerwca 2014 r.
– Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz liczby akcji w poszczególnych transzach – najpóźniej do godz. 18.00, 27 czerwca 2014 r.
– Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy małych inwestorów – 30 czerwca – 4 lipca 2014 r.
– Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów – 30 czerwca – 7 lipca 2014 r.
– Planowany przydział akcji serii C – do 8 lipca 2014 r.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Grodno SA („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki GRODNO SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12.06.2014 roku. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.grodno.pl oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ SA): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Grodno SA, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

Więcej informacji na stronie www.grodno.pl
Grodno SA / 2014-06-25 17:22
Grodno SA, jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim, opublikował przedział cenowy, który został ustalony na 3,90 – 4,30 zł za jedną akcję. Spółka chce pozyskać ok. 15 mln zł brutto (14 mln zł netto po uwzględnieniu kosztów emisji) ze sprzedaży 3,5 mln akcji. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój firmy, w tym rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest w lipcu br.

http://ri.grodno.pl/aktualnosci/przedzial-cenowy-akcji-grodno-sa-zostal-ustalony-na-3-90-4-30-zl-za-akcje,336
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy