Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Opłaty środowiskowe- kazda firma je placi?

Opłaty środowiskowe- kazda firma je placi?

skomentuj
bossaa / 2011-11-22 09:39
mam pytanie w jakich przypadkach firma jest zwolniona z oplaty srodowiskowej? czy kazdy przedsiebiorca ktorego dzialanosc ingeruje w otoczenie naturalne ma obowiazek uiszczania okreslonych oplat za korzystanie ze srodowiska?
Wyświetlaj:
Gosiek789 / 46.169.107.* / 2014-02-13 08:55
Firmy są zwolnione z opłaty środowiskowej, kiedy półroczna kwota kosztów nie przekracza 400zł. Należy jednak pamiętać, że brak takiej opłaty nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązków ewidencyjnych. W przypadku braku wykazu, który zawiera informacje o korzystaniu ze środowiska, marszałek województwa wymierza konkretną opłatę. [...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum MONEY.PL ###
otooka76 / 2011-11-23 11:16 / Bywalec forum
jakiego rzedu moga to byc oplaty?
wiwan / 2011-11-23 11:28
Zbiorczo:
#Podstawa prawna :
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity, ze zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 – tekst jednolity.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 - tekst jednolity, ze zm.

##Za co:
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
pobór wód z ujęć własnych,
składowanie odpadów.
### Kto:
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.
Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
#### Stawki 2011:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/monitor-polski/obwieszczenie;ministra;srodowiska;z;dnia,monitor,polski,2010,074,945.html
lopezz453 / 2011-11-22 11:20 / Bywalec forum
to pewnei zalezy od tego na jaka skale ingeruje w srodowisko
skomentuj

Najnowsze wpisy