OPTIMUS

skomentuj
gannfun / 88.73.9.* / 2006-09-02 14:47
ktoś wie co to za kolejny numer z Optimusem? raz zamyka się właściciela, teraz
wyłacza z sesji giełdowych przez zawieszanie. Nie nadarmo GPW mieści się w budynku
Komietu Centralnego zamienionego w pośpiechu na komitet giełdowy. I to ma być
"wolny rynek" kapitałowy od pierestrojek , big spekulantów. Przejęcie z dźwignią 1:7,
co to jest za kicha?.

GPW zawiesza obrót akcjami Optimusa w okresie 4-20 września
Warszawa, 01.09.2006 (ISB) – Rada GPW zawiesiła notowania giełdowe akcjami Optimusa na okres 4-20 września, podała giełda w komunikacie w czwartek wieczorem.

„Rada Giełdy […] postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Optimus SA w okresie od dnia 4 września 2006 r. do dnia 20 września 2006 r. (włącznie), a w przypadku złożenia przez spółkę Optimus wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, do dnia wydania decyzji w tej sprawie (włącznie)” – podano w komunikacie.

30 sierpnia Optimus wydał oświadczenie, że odwoła się od decyzji KPWiG, która z dniem 1 grudnia 2006 roku wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożyła na spółkę 0,5 mln zł kary.

Jako powody wykluczenia z obrotów akcji Optimusa, KPWiG wskazała umyślne ukrycie przed inwestorami informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej.


Ponadto KPWiG podała, że spółka bezpodstawnie opóźniała się w informowaniu rynku o znaczącej umowie sprzedaży akcji spółki Zatra, a także nie podała do publicznej wiadomości informacji o zawarciu 14 czerwca porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy panem Michałem Dębskim a Optimusem.

Optimusowi przysługuje prawo do złożenia do KPWiG w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W lipcu nadzwyczajne walne zgromadzenie Optimusa powołało nową radę nadzorczą, która z kolei podjęła uchwałę o powołaniu Piotra Lewandowskiego na prezesa, a dotychczasowego prezesa Michała Lorenca na wiceprezesa Optimusa. Kilka dni później RN odwołała Lorenca z nowej funkcji.

Nowym inwestorem strategicznym spółki został Michał Dębski, prezes i właściciel firmy Zatra, która od kwietnia składa komputery Optimusa. Dębski objął prawie 30% akcji Optimusa w ramach prywatnej emisji. Według mediów, płacił po 1,05 zł za walor, podczas gdy ówczesny kurs giełdowy Optimusa wynosił 7,05 zł
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy