Forum Forum inwestycyjneForex

Otwarcie konta Forex u zagranicznego brokera

Otwarcie konta Forex u zagranicznego brokera

skomentuj
Oklam / 83.6.131.* / 2008-04-19 23:33
Otwarcie konta Forex u zagranicznego brokera [0]
Mam pytanie : czy założenie konta do spekulowania na Foreksie i zasilenie go u zagranicznego
brokera rodzi konieczność złożenie do NBP formularza URA według treści następującego
przepisu prawnego:
§ 7. 1. Rezydenci posiadający rachunki w będących nierezydentami bankach, instytucjach kredytowych lub innych instytucjach finansowych są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazywać NBP:
1) informacje o otwarciu rachunku, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia, w terminie 20 dni od dnia jego otwarcia;
2) kwartalne sprawozdania z obrotów i sald na rachunku, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób fizycznych otwierających rachunki w czasie pobytu za granicą, jeżeli takie rachunki są utrzymywane nie dłużej niż dwa miesiące od zakończenia pobytu, a stan zgromadzonych na nich środków nie przekracza na koniec kwartału równowartości 10.000 euro.

Źródło prawa:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonywujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
(Dz. U. Nr 183, poz. 1308)
eurodolar / 83.16.164.* / 2008-04-27 19:28
Co Ty mówisz?
Sraj na URA.
NBP może Cię w dupę cmoknąć.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy