Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum podatkowePIT

Pit 38 rubryka strat z lat ubiegłych

Pit 38 rubryka strat z lat ubiegłych

skomentuj
ojabun / 2010-02-25 18:11
Czy w picie 38 wypełniając rubrykę "strata z lat ubiegłych" (poz. 29 Pit 38) wpisuję stratę z poprzednich lat w całości a ewentualnie odliczam od dochodu 50 % z każdego roku, czy może wpisuję 50% strat z lat ubiegłych które można odliczyć od dochodu w roku bieżącym?

A co jeśli miałem stratę w 2008 i w 2009 roku. Czy muszę ją w ogóle wpisywać w to pole?

Dzięki za odpowiedzi.
Wyświetlaj:
ZulkaM / 2010-02-25 19:24 / Bywalec forum
Dodam, że możesz odliczyć 50% straty z 2008 , stratę za 2009 odliczysz dopiero w przyszłym roku.
belladonna / 2010-02-25 18:43 / Tysiącznik profesjonalny
Z broszury do PIT/38:
"OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Poz. 29 wypełniają podatnicy, którzy w latach 2004-2008 wykazali straty i w 2009 r. mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach 2004-2008 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- poŜyczonych papierów wartościowych (sprzedaŜ krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŜny w innej postaci niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, moŜna obniŜyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliŜszych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym Ŝe wysokość obniŜenia w którymkolwiek z tych lat nie moŜe przekroczyć 50% kwoty tej straty.
Kwota z poz. 29 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz. 27"
A jeśli ktoś nie ma dochodu, a tylko stratę to ma obowiązek składać PIT-38 (czyli jak jest infor PI-8C za dany rok, to trzeba złożyć PIT-38) :)
ojabun / 2010-02-25 22:36
Rozumiem, że jeśli mam w 2009 r. zysk a w 2008r. (lub/i w latach poprzednich miałem stratę) to w poz. 29 Pit 38 wpisuję od razu obliczoną kwotę strat (oczywiście nie więcej niż 50 % z każdego roku) którą mogę odliczyć od dochodu?
Odliczam straty od dochodu, i jeśli nadal jestem na + to od tego 19% podatek jest , czy tak ?
xwojcio / 195.242.176.* / 2010-03-05 11:27
Właśnie mam podobne wątpliwości. Nie wiem czy w rub. 29 wpisać całą kwotę straty wykazaną w PIT38 za rok 2008, czy tylko 50% tej kwoty. Jeśli to drugie to dlaczego nie ma w w opisie rub.29 w nawiasie zapisu np: (jednak nie więcej niż 50% kwoty straty) czy coś w tym stylu. Dlaczego program, typu ips-infor po wpisaniu kwoty 100% sam nie wskazuje, że to ma być 50% ??
belladonna / 2010-03-05 17:40 / Tysiącznik profesjonalny
Zdecydowanie wypada wiedzieć pod czym się podpisujemy.... a jeśli sami coś wypełniamy, to należy zapoznać się z broszurą do danego PIT.. ...jest tutaj:
http://mofnet.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2009/objpit-38-2009.pdf
skomentuj

Najnowsze wpisy