Forum Forum inwestycyjneSpółki

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA rejestracja akcji serii E w KDPW

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA rejestracja akcji serii E w KDPW

skomentuj
rob484 / 2008-09-17 23:22
Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG) informuje o otrzymaniu Komunikatu
Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 15 września 2008 roku. Zgodnie
z treścią Komunikatu w dniu 16 września 2008 roku na podstawie Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 205/08 z
dnia 9 kwietnia 2008 roku w Krajowym Depozycie pod kodem PLPEKPL00010 nastąpi rejestracja 12.247.325
akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Jednocześnie łączna liczba papierów po rejestracji wyniesie 103.744.875.

kom esp abs/

Źródło: PAP
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy