Forum Forum inwestycyjneSpółki

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA uchwała Zarządu GPW w sprawie akcji A i B

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA uchwała Zarządu GPW w sprawie akcji A i B

skomentuj
rob484 / 2008-09-26 22:57
Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2008 roku otrzymał uchwałę nr 715/2008 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2008 roku o następującej treści:

§1
Na podstawie Uchwały nr 86/297/95 Rady Giełdy z dnia 13 grudnia 1995 r. i Uchwały nr 1/387/97 z dnia 15 stycznia 1997 r. oraz § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 października 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 40.700 (czterdzieści tysięcy siedemset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPEKPL00028, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 października 2008 r. zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami będącymi w obrocie giełdowym.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

klom espi abs/


Źródło: PAP
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy