Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA zawarcie umowy objęcia akcji

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA zawarcie umowy objęcia akcji

skomentuj
rob484 / 2008-11-02 23:07
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2008 z dnia 22 września 2008 w sprawie dookreślenia warunków porozumienia inwestycyjnego z dnia 10 sierpnia 2008 r. (raport bieżący nr 39/2008 w sprawie przedmiotowego porozumienia został przekazany do publicznej wiadomości 11 sierpnia 2008 r.) Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG S.A., Emitent) informuje, iż w dniu 30 października 2008 roku została zawarta umowa objęcia akcji spółki Index Copernicus International S.A., w ramach subskrypcji prywatnej.
Umowa zawarta pomiędzy PMPG S.A. a spółką Index Copernicus International S.A. dotyczy objęcia 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1 złoty za każdą akcję. Objęte akcje serii F pokryte zostaną wkładem pieniężnym w wysokości 400 tys zł. poprzez potrącenie wierzytelności PMPG S.A. wynikającej z umowy zbycia udziałów zawartej dnia 22 września 2008 roku pomiędzy stronami, dotyczącej sprzedaży 100 % udziałów spółki Rapkoma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 53/2008 z dnia 22 września 2008 r.
Opisana powyżej umowa objęcia akcji nie spełnia kryterium umowy znaczącej oraz nie powoduje przeniesienia własności aktywów o znacznej wartości.

Raport bieżący 66/2008
kom espi mln/

Źródło: PAP
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy