Forum Forum inwestycyjneSpółki

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

rob484 / 2009-01-17 20:51
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2009 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie o następującej treści:
"Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1530), Dom Maklerski IDMSA zawiadamia, iż w wyniku transakcji rozliczonych 8 stycznia 2009 roku, zmianie ulega procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz w kapitale zakładowym spółki Platforma Mediowa Point Group S.A.
Przed zwiększeniem udziałów na rachunkach Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 5 182 320 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) sztuk akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 4,99% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 5 182 320 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.
W dniu 8 stycznia 2009 r. na rachunkach papierów wartościowych Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 5 202 168 (słownie: pięć milionów dwieście dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 5,01% w kapitale zakładowym spółki.
Z akcji tych przysługiwało 5 202 168 (słownie: pięć milionów dwieście dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 5,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki."

Raport bieżący 4/2008

kom espi zdz/mln/
Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy