Forum Forum inwestycyjneOpinie o spółkach

Playmakers - rejestracja akcji D w KRS

Playmakers - rejestracja akcji D w KRS

skomentuj
Kadzius / 91.121.203.* / 2014-09-17 09:11
Zarząd PlayMakers S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku powziął informację o dokonaniu przez odpowiedni sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o 3.250.000 akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 325.000 zł.

Tym samym obecna łączna wartość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 2.312.624,90 zł, który dzieli się na:

a) 15 699 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 923 467 akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 3 253 682 akcji zwykłych na okaziciela serii C
d) 3 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu ASO

źródło: http://gielda.onet.pl/rejestracja-akcji-serii-d-w-krs,18886,252095,1,komunikaty-detal
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy