podatek liniowy

NieLubieUS / 78.8.244.* / 2012-11-30 12:50
Czy podatnik może nadal korzystać z opodatkowania liniowego jeśli:
1. W danym roku był zatrudniony na podstawie umowy o prace u swojego pracodawcy do kwietnia 2012r. Po ustaniu stosunku pracy, zaczął jeszcze w tym samym roku podatkowym świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy.
Zakres usług z um. cywilnoprawnej nie pokrywał się z zakresem obowiązków umowy o prace. Podatnik prowadzi działalność od 5 lat, a od 2 lat rozlicza się podatkiem liniowym. Czy w takiej sytuacji traci prawo rozliczania się liniowo?
2. Czy podatnik będący na etacie i wykonujące pewne usługi- zakres obowiązków, może prowadzić działalność i świadczyć takie same usługi jak u pracodawcy na podstawie um. o prace innym podmiotą na podstawie umów cywilnoprawnych i rozliczać się podatkiem liniowym?
belladonna / 2012-11-30 18:16 / Tysiącznik profesjonalny
Ustawa PDOF:
"Art. 9a
3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) (uchylony),26)
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek".

czyli kwintesencja, to usługi odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.

Jeśli uważasz, że na rzecz byłego pracodawcy wykonujesz usługi nieodpowiadające czynnościom, które wykonywałeś w ramach stosunku pracy, to logiczne, że ten art. nie ma zastosowania (a w końcu pracownik powinien być w posiadaniu zakresu czynności, jak świadczy pracę - ja takowy zakres na piśmie posiadam) :)

Najnowsze wpisy