Forum Forum podatkoweInterpretacje

Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

bun / 89.72.247.* / 2009-11-22 15:59
Rodzice zrzekją sie na moja korzyść spóldzielczego prawa do lokalu. Ja już jestem współwłaścicielem (50 procent) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (innego). Czy będe musiał zapłacic podatek od darowizny ?
Wyświetlaj:
belladonna / 2009-11-22 18:17 / Tysiącznik profesjonalny
Trzeba odwiedzić US do pół roku od darowizny, bo jeśli jest nadwyżka do opodatkowania, to można skorzystać ze zwolnienia składając SD-Z2 (rodzice to grupa podatkowa mająca związek z art.4a ustawy o podatku od spadków i darowizn :-))
rycheza / 46.112.147.* / 2012-02-21 11:33
dzialka na wspolnośc kupiona w 2002 matka z synem. Teraz syn chce sie budowac, a matka nie. to matka chce darowac swoja część synowi. jakie koszty i podatek kto ma zaplacic /
belladonna / 2012-02-21 18:18 / Tysiącznik profesjonalny
nikt, matka daruje synowi, syn zwolniony na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn :)
bun / 89.72.247.* / 2009-11-22 18:58
Dziękuję za odpowiedź. Ale nie jest ona dla mnie zupełnie jasna. Czy mam to rozumieć tak, że po złożeniu SD-Z2 będę mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Mimo iż jestem posiadaczem prawa do innego lokalu spółdzielczego?
belladonna / 2009-11-24 20:39 / Tysiącznik profesjonalny
To oznacza, że jest teraz art. 4a:
Art. 4a 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

czyli o uldze mieszkaniowej tutaj mowy nie ma, bo kiedy złożysz SD-Z2 (o ile będzie taka konieczność, ale nie chcę już mącić kiedy jej nie ma) to skorzystasz ze zwolnienia z podatku (czyli nie będzie podatku od darowizny). Dlatego po otrzymaniu darowizny odwiedź komórkę podatków majątkowych w swoim US do 6 miesięcy:-))
belladonna / 2009-11-24 20:46 / Tysiącznik profesjonalny
I dodatkowe wyjaśnienie:
"Wstępnymi są osoby od których się wywodzimy – rodzice, dziadkowie , pradziadkowie".
"Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej - dzieci, wnuki, prawnuki".

Czyli wg tego art. nabywasz darowiznę jako zstępny.... gdybyś próbował doszukiwać się rodziców i dzieci tutaj :-))

Najnowsze wpisy