Forum Forum podatkoweOdliczenia

Podatek od sprzedaży mieszkania HELP !!!

Podatek od sprzedaży mieszkania HELP !!!

ZenekStenek / 95.160.93.* / 2011-05-14 17:31
W 2000 roku czyli, przed końcem 2006 roku, trzy osoby nabyły mieszkanie (M – matka, O – ojciec, C – córka), ja jestem „S” – syn. Udziały własności wynosiły O1/3, M1/3, C1/3
W 2006 „O” zrobił darowiznę swojej części na „S”, potem w 2008 „C” zrobiła darowiznę na „S”.
Obecnie mieszkanie ma dwóch współwłaścicieli:
M1/3 – część nabyta w 2000 roku (czyli zwolnienie z podatku bo upłynęło 5 lat)
S1/3 – część nabyta w 2006 roku (nie upłynęło jeszcze 5 lat ale zwolnienie z podatku bo nabyte w drodze darowizny)
S1/3 – część nabyta w 2008 roku (ulga meldunkowa, podatek tylko od gruntu)
Wychodzi, że to będą trzy różne ulgi dla nieruchomości i dwie różne dla podatnika. Dobrze ustaliłem opodatkowanie sprzedaży tego mieszkania teraz, czyli w maju 2011?
Wyświetlaj:
ZenekStenek / 95.160.93.* / 2011-05-15 14:34
Dzięki !!!
Czyli M nie musi na tą okoliczność składać żadnych oświadczeń / PITów do US.
S w przypadku ulgi meldunkowej składa oświadczenie razem z zeznaniem rocznym, że spełnia warunki do skorzystania z tej ulgi (meldunek 12mc) i ujmuje w PITcie podatek od gruntu. Co w przypadku gdy S korzysta z ulgi polegającej na zwolnieniu przychodu od podatku, który powstaje na skutek zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny, trzeba tu składać jakieś dokumenty do US?
belladonna / 2011-05-15 17:52 / Tysiącznik profesjonalny
Co do podatku od gruntu przy uldze meldunkowej to WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2040/09) uchylił interpretację Min. Fin.
Cyt. fragmentu wyroku:
"Ustawodawca wskazując na zameldowanie jako na warunek skorzystania ze zwolnienia nie mógł posłużyć się innym pojęciem niż budynek mieszkalny. W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. pojęcie budynku mieszkalnego ma dwa znaczenia tj. oznacza budynek mieszkalny stanowiący odrębną własność oraz grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym. Zatem zdaniem Sądu zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości tj. zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki gruntu".

Dlatego to już nie jest takie oczywiste, bo wyroki poszły w 2 kierunkach w tym zagadnieniu.

Ze zwolnienia odnośnie przychodu kiedy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny nie trzeba się rozliczać, to jest oczywiste, że jak było nabycie w ten sposób to przychód jest zwolniony. Ale po sprzedaży możesz złożyć w US oświadczenie, ze dana cześć korzysta ze zwolnienia na podstawie ulgi meldunkowej, a inna na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy w brzmieniu do 31 grudnia 2006 :-))
belladonna / 2011-05-14 21:46 / Tysiącznik profesjonalny
Rewelacyjnie.
W przypadku M nie ma źródła przychodu, a tym samym podatku. W przypadku S jest źródło przychodu z zastosowaniem 2 rodzajów przepisów z ulgami, jakie wymieniasz :)

Najnowsze wpisy