Forum Forum podatkoweInterpretacje

PODATEK OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - PILNE!

PODATEK OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - PILNE!

skomentuj
marta1ba@poczta.onet.pl / 2009-03-30 13:39
Na początku zaznaczę, że Skarbówka w moim mieście nie potrafiła mi odpowiedzieć na pytanie, które brzmi następująco:
W 2006r. kupiłam mieszkanie na kupno, którego zaciągnęłam kredyt mieszkaniowy wysokości 45tys. Obecnie wartość mieszkania kształtuje się na poziomie ok. 65tys. Moje pytanie brzmi od jakiej wartości zapłacę podatek od nieruchomości. Na początku w Skarbówce stwierdzili, ze od wartości aktu notarialnego (od 65tys) a potem powiedzieli, że nie znają odpowiedzi na to pytanie. Po sprzedazy mieszkania muszę spłacić kredyt - czyli oddać pieniądze bankowi, który mi je pożyczył, więc dla mnie logicznym jest, ze podatek powinnam zapłacić od zysku czyli od 20tys.. Prosze o pomoc, bo mam mieszane uczucia i uważam, że obciążanie mnie podatkiem od całości kwoty byłoby niesprawiedliwe.
Wyświetlaj:
monikadarek / 188.47.81.* / 2011-09-20 20:44
Witam. Bardzo proszę o odpowiedź.W 2007 roku kupiliśmy działkę.Zaczęliśmy budowę domu na
który wzięliśmy 250.000zł kredytu. Teraz chcemy go sprzedać za 380.000zł. Z tych
pieniędzy chcemy spłacić kredyt i zostanie nam 130.000zł.A oto moje pytanie:czy podatek
19% muszę zapłacić od całej kwoty czy tylko od tych 130.000zł? Bo o tyle się wzbogacimy.
Chcę jeszcze dodać,że nie byliśmy w tym domu zameldowani.Bardzo proszę o odpowiedź:)To
dla mnie bardzo ważne.
belladonna / 2009-04-02 21:08 / Tysiącznik profesjonalny
Przed sprzedażą wypadało by to wyjaśnić, bo na zapłacenie podatku od przychodu masz 14 dni. Najlepiej poszukać interpretacji dot. sprzedaży nieruchomości na stronie:
http://sip.mf.gov.pl/sip/ ale tutaj trzeba umieć się poruszać. Ja niestety teraz na to czasu nie mam. Poza tym zawsze można wystąpić o interpretację, koszt teraz to 40 zł :-))
belladonna / 2009-04-04 17:52 / Tysiącznik profesjonalny
Znalazłam Interpretację, która jest strasznie długa, ale powklejam istotne fragmenty, które Cię pewnie ucieszą:-))

Sygnatura IPPB4/415-133/08-2/JK
Data 2009.02.17
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

"W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 23 maja 2003 r. Wnioskodawczyni zakupiła mieszkanie, na którego zakup zaciągnęła kredyt mieszkaniowy w B. S.A. z siedzibą w W. Oddział Bankowości Detalicznej w Ł. (M.). Mieszkanie to zostało przez Wnioskodawczynię sprzedane w dniu 27 października 2006 r. za kwotę 160.000 zł. Powyższa kwota została zgodnie z podpisanym aktem notarialnym przekazana w następujący sposób: 16.000 zł zostało przekazane Wnioskodawczyni przez kupującego w gotówce, 106.000 kupujący przelał na Jej rachunek bankowy typu ROR, 38.000 zł (równowartość pozostałego do spłaty kredytu) zostało wpłacone przez kupującego na Jej rachunek kredytowy. Następnie zgodnie z wymogami ustawy Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wydatkowaniu uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwotę 38.000 zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) można zaliczyć jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)...
Zdaniem Wnioskodawczyni, podana wyżej kwota zmniejsza należny podatek, gdyż zostały spełnione wszystkie wymogi wyszczególnione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e), czyli spłacony kredyt był przeznaczony na cele mieszkaniowe, był zaciągnięty w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz był zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu (na co zezwala ustawa).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe".

No i istotny fragment, bo całość jest długa:

"Ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości.
Jednakże art. 21 ust. 2a ww. ustawy określa, iż przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. Wnioskodawczyni dokonała zakupu lokalu mieszkalnego, na zakup którego zaciągnęła kredyt mieszkaniowy. Dnia 27 października 2006 r. mieszkanie zostało sprzedane za kwotę 160.000 zł. W chwili sprzedaży mieszkanie było obciążone kredytem w wysokości 38.000 zł. Kupujący w imieniu Wnioskodawczyni dokonał spłaty ww. kredytu.
Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży mieszkania, wydatkowany w części na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup tj. cel mieszkaniowy, określony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.
Dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia bez znaczenia jest forma dokonania tej spłaty, tj. to czy spłaty kredytu Wnioskodawczyni dokonała osobiście, czy też w Jej imieniu nabywca mieszkania.
Istotne jest natomiast, że zwolnienie określone przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ustawy.
Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu korzysta ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego pod warunkiem, że Wnioskodawczyni nie odliczała odsetek od kredytu w ramach tzw. ulgi odsetkowej".

Czyli podatek zapłacisz od tej kwoty, która Ci zostanie po spłaceniu kredytu o ile nie korzystałaś z ulgi odsetkowej. Ale pamiętaj o oświadczeniu, które należy złożyć do 14 dni od sprzedaży. Co prawda ja wiem, że nie złożenie oświadczenia nie skutkuje tym, że ze zwolnienia skorzystać nie można... no ale po co się chandryczyć potem :-))
marta1ba@poczta.onet.pl / 2009-04-06 12:01

Znalazłam Interpretację, która jest strasznie długa, ale powklejam istotne fragmenty,
które Cię pewnie ucieszą:-))

Bardzo serdecznie Ci dziękuję - jednak zdrowy rozsądek dobrze mi podpowiadał:) Pozdrawiam Marta
skomentuj

Najnowsze wpisy