Forum Forum podatkowePIT

Podatki "posprzątane"

Podatki "posprzątane"

TK / .* / 2003-11-13 12:04
Komentarze do wiadomości: Podatki "posprzątane".
Wyświetlaj:
BP / .* / 2003-11-14 09:48
czy ktoś może odpowiedzieć na pytanie czy zakaz wpólnego rozliczania małżonków gdy jedno prowadzi działalność dotyczy tylko tego jednego źródła dochodu tj z działalności a pozostałe można łaczyć tzn. np. wynagr.z etatu czy też wszystkie dochody musi już rozliczyć sobie "samotnie" ???
AZ / .* / 2003-11-21 10:47
w serwisie Inforu jest bardzo dobry artykuł na temat podatku liniowego. Tan znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Spróbój ten adres: /www.infor.pl/dane/?serwis_isp=inforradzi&tresc=podatek19proc
asd / .* / 2003-11-14 10:35
pełna odpowiedź - skopiowana z serwisu podatki.pl:"Istnieje kilka warunków, które należy wypełnić, aby móc skorzystać ze wspólnego opodatkowania. Oto one:a) oboje małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy osób fizycznych, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),b) pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa,c) małżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,d) do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (za wyjątkiem osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli osób nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze),e) małżonkowie złożą w terminie do dnia 30 kwietnia w swoim zeznaniu podatkowym wniosek o zastosowanie tej metody opodatkowania."
asd / .* / 2003-11-14 10:16
sprecyzuj pytanie. (jeżeli pracujesz nawet na kilku etatach i małżonek Twój nie prowadzi działalności to możecie się rozliczyć razem)
BP / .* / 2003-11-14 11:11
Precyzuję pytanie; Wg nowych przepisów tj od 2004: osiągam dochód z etatu plus ze zlecenia oraz mam działalność z której płacę nowy 19% to czy mogę się rozliczyć z etatu i zlecenia wspólnie z małżonką a z działalności liniowo, czy też nie będę mógł połączyć dochodów z etatu i zlecenia z małżonką i będę musiał złożyć zeznanie roczne z działalności i z innych źródeł sam ??? za 2004r.!
asd / .* / 2003-11-14 07:43
do kogo mieć teraz żal? chyba tylko do siebie! w kolejnych wyborach wygra obecna opozycja i tak będzie w kółko. kolejne rządy będą mówiły jak to poprzednicy zrobili bałagan a oni posprzątają. oj ta nasza polska mentalność...
AZ / .* / 2003-11-13 19:10
I to ma być obnizenie podatków ? Z mojego punktu widzenia nic sie nie zmienilo - rząd znowu ukłonił się najbogatszym, a mali przedsiębiorcy zostali na lodzie. Takie rozwiązanie ni doprowadzi ani do ożywnienia gospodarki, ani tym bardziej do zmniejszenia bezrobocia.
TK / .* / 2003-11-13 12:04
Niech żyje wolny rynek!!!Gdyby nie konkurencja między krajami wolnego świata, nasi biurokraci nigdy nie obniżyliby podatków.
Lou Syfer / .* / 2003-11-13 15:39
Człowieku, likwidacja ulg i podwyżki VAT to w rezultacie podwyżka podatków

Najnowsze wpisy