Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Point Group: prezes inwestuje w akcje spółki

Point Group: prezes inwestuje w akcje spółki

skomentuj
rob484 / 2008-10-15 00:16
Michał M. Lisiecki, prezes, założyciel i większościowy akcjonariusz Platformy Mediowej Point Group kupił w minionym tygodniu około 77 tysięcy akcji PMPG SA. Cena kupionych akcji wynosiła średnio 1,66 zł za akcję. Prezes PMPG SA deklaruje jednocześnie dalszą gotowość zwiększania swojego zaangażowania inwestycyjnego w spółkę, gdyż ocenia, iż kurs akcji poniżej ceny emisyjnej serii E - 2,5 zł - w której objął również inwestycyjnie 3 200 000 akcji, jest ceną niewątpliwie atrakcyjną dla inwestorów o długim i średnim horyzoncie czasowym.

Lisiecki podkreśla, że sytuacja finansowa spółki jest dobra i ma solidne podstawy, tym bardziej, że zatwierdzając prospekt emisyjny w KNF w okresie początku bessy, spółka w szczególny sposób musiała podejść do analizy czynników ryzyka związanych ze słabnącą gospodarką i dostosować model biznesu do przewidywanych trudności. Zwraca też uwagę, że mimo bessy latem udało się uplasować większą część emisji w cenie 2,50 zł za akcję, przy kursie giełdowym wynoszącym ok. 1,8 zł. To najlepszy dowód, że wartość spółki ma solidne uzasadnienie w jej wynikach oraz przyjętej strategii rozwoju, która przekonuje inwestorów.

„Paradoksalnie, w kryzysie, z którym mamy dziś do czynienia, jest ogromna szansa na wygraną dla wielu dynamicznych firm, będących w podobnej sytuacji jak PMPG SA. Sytuacja na giełdzie powoduje, że taniej można kupować akcje, dokonywać akwizycji i fuzji" - mówi Lisiecki. - „Im taniej, tym lepiej". Zwraca uwagę, że kryzys może się szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw i dla polskiej gospodarki w ogóle. Światowy kapitał, którego mimo kryzysu wciąż jest dużo na rynku, będzie szukał krajów stabilnych, przewidywalnych, o silnych fundamentach wzrostu, posiadającego kapitał intelektualny itd. A Polska będzie spełniała większość tych kryteriów. Z drugiej strony poczucie zagrożenia, które jednak świadomość kryzysu wywołuje, tworzy szansę aby przyspieszyć pewne reformy i zmiany przepisów, dzięki którym prowadzenie działalności gospodarczej i inwestycyjnej będzie łatwiejsze.

„Uważam również, iż podobne do mojego stanowisko i chęć zwiększenia zaangażowania we ‘własną' spółkę podziela każdy rozsądny większościowy udziałowiec, który jako insider w sposób znacznie dokładniejszy może przeanalizować wewnętrzną sytuację spółki, jej strategię i potencjał wzrostu. Celem nadrzędnym zarówno zarządów spółek, jak i ich właścicieli, jest bowiem wzrost wartości przedsiębiorstwa i skuteczne pomnażanie powierzonego kapitału, również w czasach spowolnionego wzrostu gospodarczego" - mówi Lisiecki.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy