Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA informacje na temat publicznej oferty

POINT GROUP SA informacje na temat publicznej oferty

skomentuj
rob484 / 2008-08-13 23:03
Zarząd Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedziba w Warszawie, na podstawie § 33 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informacje dotyczące
publicznej oferty akcji serii E:

1.Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 kwietnia 2008 r. ; data zakończenia subskrypcji: 9 lipca 2008 r.

2.Data przydziału: 22 lipca 2008 r.
3.Przedmiotem publicznej oferty było 22 892 425 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1 złotych każda.
4.Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła.
5.W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 12 247 325 akcji serii E, w tym:
- w ramach zapisów podstawowych na 228 832 akcji,
- w ramach zapisów dodatkowych na 13 400 akcji,
- w ramach zaproszeń Zarządu na 12 005 093 akcji.

6.Zarząd Spółki dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 12 247 325 akcji serii E, w
tym:
- na podstawie zapisów podstawowych na 228 832 akcji,
- na podstawie zapisów dodatkowych na 13 400 akcji,
- na podstawie zaproszeń Zarządu na 12 005 093 akcji.

7.Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 2,50 zł za jedną akcję.
8.Liczba osób, która subskrybowała akcje serii E:
- na podstawie zapisów podstawowych - 441,
- na podstawie zapisów dodatkowych - 18,
- na podstawie zaproszeń Zarządu - 6.

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- na podstawie zapisów podstawowych - 441,
- na podstawie zapisów dodatkowych - 18,
- na podstawie zaproszeń Zarządu - 6.

10.Nie zawierano umów o subemisję.
11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 30 618 312,5 zł.

12.Łączne koszty emisji wynoszą 2 940 288,35 zł, w tym:

- przeprowadzenie i przygotowanie oferty: 613 400 zł
- wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 376 506,85 zł
- promocja oferty: 1 950 381,50 zł
Koszty te pomniejszają kapitał zapasowy Spółki.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii E: 0,24 zł.

kom epsi mra


Źródło: PAP
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy