Forum Spółki giełdowe POLCOLORIT

Polcolorit DOTACJA 1 mil 600 tys to fakt jest umowa

Polcolorit DOTACJA 1 mil 600 tys to fakt jest umowa

inwestor498 / 37.47.141.* / 2017-01-03 20:22
Witam serdecznie poświątecznie już w Nowym Roku na jutro TKO 18.5 pln +957% /czy doczekamy takiego dnia iż zlecenia te nie będą anulowane/nadrabiając zaległości chciałbym poinformować Państwa iż drugiego grudnia 2016 roku spółka Polcolorit podpisała już umowę o dotację inwestycyjną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 konkurs horyzontalny schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP/jest to oficjalne potwierdzone info / kwota dotacji /dofinansowanie/ jaką otrzymał Polcolorit wynosi 1 mil 598 tys 416 zł nr wniosku o dofinansowanie RPDS-01-05-01-02-0106/16 wnioskodawca Polcolorit S.A tytuł projektu Poszerzenie oferty produktowej firmy POLCOLORIT S.A poprzez wdrożenie nowej technologi całkowita wartość projektu 6 mil 143 tys 911 zł .Trochę to trwało gdyż wniosek był złożony jeszcze w styczniu 2016 a dotacja stała się faktem dopiero po podpisaniu wspomnianej umowy które miało miejsce 2 grudnia 2016 roku,
źródło informacji
http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/poznaj-projekty/lista-beneficjentow.html

Przypominająco dodam iż Polcolorit ma złożony jeszcze drugi wniosek o dotację /wstępnie szacuję około 2 mil kwota/ jednak tutaj jeszcze czekamy na wyniki ,procedura dopiero się rozpoczęła ,

Zarząd nie raczył Państwa o tym poinformować....Czy powyższe zdarzenie powinno być potraktowana jako informacja centotwórcza i być przekazane komunikatem ESPI - nie mi to rozstrzygać Kwota ta około 1 mil 600 tys w przypadku Polcoloritu przekracza 5 % kapitalizacji GPW, jednak zarząd może twierdzić iż to jest mała kwota bo przyjmują 10% wartości kapitału własnego Emitenta, jako punkt odniesienia do ustalenia kryterium „istotnej transakcji czyli ponad 10 mil wychodzi 1/3 kapitalizacji to wtedy byłoby istotne. MAR wprowadził zmiany jednak konstrukcja definicji informacji poufnej stanowi elastyczną formułę, która gwarantować ma ujawnienie – przynajmniej z założenia – każdej nieznanej powszechnie informacji o charakterze cenotwórczym. Powyższa cecha jest jednak w praktyce dość trudno uchwytna oraz pozostawia niemały margines uznaniowości po stronie emitenta, który ex ante musi dokonać kwalifikacji danej wiadomości jako potencjalnie mogącej mieć wpływ na kurs instrumentów finansowych. W konsekwencji mogą zdarzyć się sytuacje, w których konkretne dane – mające obiektywnie charakter informacji poufnej – zostaną przez emitentów potraktowane (celowo lub przez omyłkę) za wiadomości nieposiadające tej cechy i z tej przyczyny pozostaną nieupublicznione.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy