Forum Klub gospodarczy - tematy użytkowników

poludniowa obwodnica Warszawy

poludniowa obwodnica Warszawy

skomentuj
piechocinski / 83.238.72.* / 2007-05-11 13:37
DROGA S2 (POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY)

– odcinek węzeł KONOTOPA – węzeł PUŁAWSKA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z WĘZŁEM MPL OKĘCIE I WĘZŁEM MARYNARSKA (S 79)

– odcinek węzeł PUŁAWSKA-węzeł LUBELSKA

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-2 w WARSZAWIE
ODCINEK węzeł KONOTOPA – węzeł PUŁAWSKA WRAZ Z
ODCINKIEM węzeł LOTNISKO – węzłem MARYNARSKA (S 79)


GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa drogi - S (droga ekspresowa)
Przekrój poprzeczny - 2 x 3 (z wyjątkami), szerokość pasa ruchu 3,5 m.

Trasa na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska z podstawowym układem drogowym powiązana będzie poprzez następujące węzły:
– w. KONOTOPA z autostradą A2 oraz Trasą Armii Krajowej S8 Konotopa-Piłsudskiego (Marki),
– w. AL. JEROZOLIMSKIE z istniejącą ulicą Al. Jerozolimskie (droga wojewódzka nr 719 Warszawa-Żyrardów),
– w. OPACZ z projektowaną drogą ekspresową S7 i S8 Salomea – Wolica (przełożenie drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków-Chyżne i drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa) – projekt węzła ujęty w opracowaniu trasy Salomea - Wolica
– w. AL.KRAKOWSKA z istniejącą ulicą Al. Krakowska (droga krajowa nr 7 Warszawa-Kraków-Chyżne),
– w. LOTNISKO z projektowaną drogą ekspresową S79,
– w. PUŁAWSKA z istniejącą ulicą Puławską (droga krajowa nr 79 Warszawa-Kozienice).

Natomiast na odcinku węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska trasa powiązana będzie z podstawowym układem drogowym poprzez następujące węzły:
- w. LOTNISKO zlokalizowany w ciągu S2 (POW)
- w. MPL OKĘCIE - powiązanie z Międzynarodowym Portem Lotniczym
- w. MARYNARSKA z istniejącą ulicą Marynarską (droga krajowa Nr 7)


HARMONOGRAM PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I REALIZACJI - AKTUALNY STAN

dla Części I (Etap I) dokumentacji obejmującej odcinki:
a. odcinek ul. Poleczki od ul. Osmańskiej do ul. Wirażowej (z wiaduktem nad linią kolejową i drogą ekspresową ) -1b
b. odcinek ul. Wirażowej od Poleczki do powiązania z układem drogowym lotniska w rejonie węzła „M P L Okęcie” -1c

- Oddział w Warszawie uzyskał pozwolenie na budowę etapu I/1 w dniu 26.10.2006r. (decyzja stała się ostateczna 20.11.2006 r.), etapu I/2 w dniu 22.01.2007r. (decyzja stała się ostateczna 15.02.2007 r.), w oparciu o które realizowane są roboty przez konsorcjum firm DTP Terrassement, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. Przekazanie placu budowy nastąpiło 19 grudnia 2006r. Polecenie rozpoczęcia robót wydano 26 stycznia 2007r.
- Realizacja robót budowlanych - 12.2006 r. - 09.2007 r.

dla Części II (Etap II) dokumentacji obejmującej odcinki:
a. droga ekspresowa w korytarzu rezerwowanym dla trasy N-S (S79) na odc. od węzła „MPL Okęcie” do ul. Poleczki – 1a
b. droga ekspresowa w korytarzu rezerwowanym dla trasy N-S(S79) na odcinku od ulicy Poleczki do węzła „Lotnisko” -2b
c. droga ekspresowa w korytarzu rezerwowanym dla trasy N-S (S79) na odcinku od węzła
„M P L Okęcie” do węzła „Marynarska” -2a
d. droga ekspresowa w korytarzu rezerwowanym dla Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) na odcinku węzeł „Lotnisko” – węzeł „Puławska” -2c/3
- W oparciu o złożony w dniu 26.10.2006 r. wniosek do Wojewody Mazowieckiego, toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - maj 2007 r.
- Decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi (z rygorem) uzyskano w dniu 29.12.2005 r. dla odcinków 1a,2a,2b (decyzja stała się ostateczna z dniem 21.04.2006 r.) oraz w dniu 25.04.2006 r. dla odcinka -2c/3 (decyzja stała się ostateczna z dniem 15.12.2006 r.)
Przewidywany termin uzyskania prawa do dysponowania terenem - 30.09.2007 r.
- W trakcie opracowania jest projekt budowlany. Zakończenie prac projektowych – wrzesień 2007 r.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę – 30.11.2007 r.
- Realizacja robót budowlanych - 01.2008 r. - 07.2009 r.

dla Części III (Etap III) dokumentacji obejmującej odcinek:
a.1. droga ekspresowa w korytarzu rezerwowanym dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Konotopa” – węzeł „Opacz”-2c/1
a.2. droga ekspresowa w korytarzu rezerwowanym dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Opacz” – węzeł „Lotnisko”- 2c/2
- Obecnie w przygotowaniu są materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji środowiskowej - maj 2007 r. Zakładany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – listopad 2007 r.
- Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi (z rygorem) odrębnie dla w/w odcinków uzyskano w dniu 11.08.2006 r. (obie decyzje nie są ostateczne z uwagi na protesty, aktualnie trwa postępowanie odwoławcze w Ministerstwie Budownictwa – przewidywany termin uzyskania klauzuli ostateczności – 15.05.2007 r.)
Przewidywany termin uzyskania prawa do dysponowania terenem - 31.12.2007 r.
- W trakcie opracowania jest projekt budowlany (z wyłączeniem odcinka od węzła Krakowska do węzła Lotnisko, kolizyjnego o dług. ok. 4km, na którym prace projektowe zostały wstrzymane do czasu podjęcia decyzji w sprawie sposobu rozwiązania kolizji planowanej rozbudowy lotniska Okęcie z drogą S2). Zakończenie prac projektowych – grudzień 2007 r.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę - 31.03.2008 r.
- Realizacja robót budowlanych - 04.2008 r. – 09.2010 r.
skomentuj

Najnowsze wpisy