pomostowa

njan27 / 2014-09-25 13:07
Witam!
Mam 55 lat. Na dziś posiadam 37 lat pracy, od 1987 pracuje w szczególnych warunkach jak elektromonter. Od 01.01.2009 roku zostałem umieszczony w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu. Od 01.01. 2012 roku pracodawca wykreślił mnie z ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach . Czy po osiągnięciu wieku 60 lat będzie przysługiwało mi prawo do emerytury pomostowej? Czy zostanie mi uznany okres od 01.01.2009 do 01.01.2012 r. pracy w szczególnych warunkach?
Wyświetlaj:
wiwan / 2014-10-08 11:24
Tak, okres ten zostanie uznany skoro była jego ewidencja i jak rozumiem odprowadzone też za ten okres składki na FEP. Nie ma wymogu by w trakcie wnioskowania o e. pomostową być nadal w ewidencji. Wystarczył przysłowiowy 1 dzień bycia w niej po 2008 r.
Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy owe wykreślenie było zgodne z prawem- tj. czy 1.01. 2012 r nagle zmienił Pan stanowisko.
njan27 / 2014-10-10 12:56
Witam !
Tak, była ewidencja i były odprowadzane składki na FEP (potwierdzone przez ZUS)
Nie , nie zmieniłem stanowiska . Pracuję cały czas od 1987 r. jako elektromonter utrzymania ruchu. Decyzją Dyrektora od 01.01.2012r. moja praca nie została zakwalifikowana do prac w szczególnych warunkach. W lutym 2012 wniosłem skargę do PIP.
Po kontroli przez PIP na stanowisku pracy ,wydatek energetyczny wyniósł 7027 kJ. Wcześniejsze badanie wydatku przed 2009r. wynosiło 9029 kJ. Inspektor PIP wydał decyzję odmowy nakazania umieszczenia w ewidencji... , że praca elektromontera nie jest pracą w szczególnych warunkach i nie jest też pracą bezpośrednio przy przeróbce rud metali lub ich wzbogacaniu.
Pozdrawiam.
wiwan / 2014-10-11 08:03
No więc dalszy brak figurowania w ewidencji jest w majestacie prawa. Szczęśliwie nie przekłada się to na Pana przyszłe prawo do e. pomostowej, ze względu na posiadanie wymaganego stażu pracy w war. szczególnych (min. 15 lat) oraz fakt takiej pracy po 2008 r.
Bo jak rozumiem właściwe św. pracy w war. szczególnych lub za zaświadczenia o takiej pracy Pan posiada.
njan27 / 2014-10-11 12:22
Chodzi o zaliczenie pracy w szczególnych warunkach po 2008r. Posiadam powiadomienie , że od 01.01.2009r. zostałem umieszczony w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach.
Niepewność w zaliczeniu tego okresu od 2009 do 2012r. zasiał inspektor PIP w swoich ocenach w Decyzji odmowy nakazania umieszczenia mnie w ewidencji :
„Pracodawca dokonując w 2009 r. wstępnej kwalifikacji prac w warunkach szczególnych w zakładzie dysponował wynikami wydatku energetycznego z 2006r. Czynności ujęte w chronometrażu zostały określone w sposób ogólny.”
„Pracownik nie wykonuje prac związanych bezpośrednio przy wzbogacaniu rud miedzi ,związanych z prowadzeniem procesu technologicznego i obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych” , „ Prace bezpośrednio przy przeróbce rud miedzi i wzbogacaniu w Oddziale wykonują pracownicy technologiczni i sterowniczy urządzeń produkcyjnych”
„Oznacza to ,że prace wykonywane przez elektromonterów , nie mogą być kwalifikowane jako prace w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy”
Moim zdaniem obowiązki elektromontera utrzymania ruchu w zakładzie wzbogacania rud są ściśle związane z przeróbką rud miedzi i bezpośrednio z nią się wiążą. Bez pracy elektromonterów utrzymania ruchu nie mógłby dokonywać się proces technologiczny a w związku z tym nielogiczne są twierdzenia, że nie jest on z nią bezpośrednio związany.
wiwan / 2014-10-13 11:50
No to spory niepokój. Ale skoro PIP wydała decyzję skutkującą od 2012, a nie decyzję wsteczną - to chyba nie będzie sprawy odgrzebywać ponownie, a więc okres 2009-2011 jakby 'przyklepany'.

W przeciwnym razie mimo posiadania ok. 21 lat pracy (do 2008 włącznie) w war. szczególnych prawa do e. pomostowej by nie było.

Z warunku pracy po 2008 zwolnieni są bowiem ( na mocy przepisu przejściowego tylko ci, którzy przed 2009 r. przepracowali owe min. 15 lat, ale na stanowiskach z nowych, pomostowych wykazów- a jak rozumiem właściwie Pana prac się nie zmieniła przez lata.

Na 'zwykłą' e. wcześniejszą z tyt. pracy w war. szczególnych z ogólnej ustawy emerytalnej jest Pan za młody, zbyt późno pracę zaczął.
njan27 / 2014-10-13 22:38
No, cóż. Jak to mówią Rosjanie pożywiom-uwidim. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
27294 / 159.205.91.* / 2019-03-06 17:27
Witam ponownie po 5 latach
W końcu złożyłem wniosek o emeryturę pomostową. ZUS wydał decyzję odmowną . Nie udowodniłem pracy w szczególnych warunkach po 2008r. Mogę się odwołać od decyzji, tylko muszę rozwiązać umowę o prace ,aby sąd rozpatrzył sprawę i wydał wyrok. Pomimo opłacanych składek na FEPomostowych i umieszczeniu w ewidencji w szczególnych warunkach to duże ryzyko iść do sądu.Co wówczas jak przegram w sądzie ? Kto przyjmie ponownie 60 latka do pracy? Gdzie dopracować ten 1 dzień po 2008? Jak mawia ZUS wystarczy 1 dzień. Masakra
2222 / 159.205.91.* / 2019-03-06 17:30
Wyżej dotyczy wątku

"Witam ponownie po 5 latach" njan27.

Najnowsze wpisy