praca w Polsce i w Irlandi

skomentuj
Czarnik / 195.116.197.* / 2006-03-11 17:32
Pracowałem w Polsce do pażdziernika, w lispadzie pracowałem w Londynie a w grudniu w Irlandi. W każdym zakładzie pracy ściągano mi podatki. W jakim urzędzie skarbowym mam się rozliczać? Nie otrzymałem PIT- ów z Londynu ani z Irlandi. Czy będę w porządku jeśli złożę PIT w Polsce, tam gdzie jestem zameldowany? mam tylko PIT-y z okresu pracy w Polsce
mm / 83.27.202.* / 2006-03-17 13:59
"Praca za granicą

Rozliczenie podatku od osób fizycznych


Polacy zarabiający za granicą często uważają, że nie mają obowiązku rozliczania się z fiskusem w Polsce. Mają rację, ale tylko wtedy, gdy pracują na przykład w Niemczech lub Irlandii. Osoby pracujące w Anglii może czekać przykra niespodzianka. Muszą one złożyć zeznanie w Polsce i zwykle dopłacić znaczną kwotę podatku.

Osoby pracujące za granicą często nie zdają sobie sprawy z konieczności rozliczania się w Polsce z dochodów uzyskanych za granicą. Myślą, że skoro płacą podatek w kraju zatrudnienia, to w Polsce taki dochód nie podlega opodatkowaniu. Sprawa jest jednak dużo bardziej skomplikowana.

"Jeśli podatnik przebywał czasowo za granicą i uzyskiwał tam dochody, powinien przede wszystkim pamiętać o zgromadzeniu wszelkich dokumentów poświadczających wysokość uzyskanego dochodu, a także z jakiego tytułu został on uzyskany, oraz wskazujących wartość podatku dochodowego pobranego za granicą" - radzi Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy.

To czy na danej osobie pracującej za granicą i nieosiągającej dochodów w Polsce będzie ciążył obowiązek rozliczania się w Polsce uzależnione jest od kilku czynników.

"Dochód osiągnięty za granicą może podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania (tzw. wyłączenie) albo podatek zapłacony za granicą może zostać zaliczony na poczet podatku dochodowego należnego w Polsce. Inaczej jest jednak, gdy podatnik stale zamieszkuje za granicą - w takim przypadku jego dochody osiągnięte za granicą nie podlegają opodatkowaniu w Polsce" - wyjaśnia Kujawski. Zależy, jaki kraj


O tym czy trzeba będzie zapłacić podatek, decydują zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza to kraje, w stosunku, do których przyjęto metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że dochody osiągane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, natomiast wpływają one na stawkę podatku stosowaną do dochodów osiąganych w Polsce. A to oznacza, że w przypadku uzyskiwania tylko pensji za pracę za granicą nie trzeba rozliczać się w Polsce. Taka metoda rozliczeń stosowana jest w większości zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to m.in. Irlandii, Niemiec, Austrii, Włoch czy Hiszpanii.

Nawet przebywając wiele lat za granicą i tam pracując, podatnik może mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Zwłaszcza w sytuacji, gdy tutaj stale przebywa jego rodzina.

Druga grupa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduję metodę zaliczenia proporcjonalnego. Dla osób osiągających tylko dochody z pracy za granicą jest ona bardzo niekorzystna. Dlaczego? Bo nakazuje zapłatę w Polsce podatku od całości dochodów - w tym osiąganych za granicą. Co prawda od podatku w Polsce można odliczyć podatek zapłacony za granicą, ale stawki stosowane w Polsce (w szczególności 40 proc.) powodują, że osoby pracujące za granicą najczęściej muszą dopłacić znaczną kwotę w wyniku rozliczenia w naszym kraju. Ta metoda rozliczeń jest stosowana m.in. do dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii. A to oznacza, że dotyczy bardzo dużej grupy polskich obywateli.


Miejsce zamieszkania


Wspomniane zasady rozliczeń obowiązują, jeśli podatnicy mają miejsce zamieszkania w Polsce. I na tej podstawie wiele osób twierdzi, że nie muszą się rozliczać w Polsce. Skoro pracują za granicą, to uważają, że tam jest ich miejsce zamieszkania. Nie zawsze jednak biorą pod uwagę, że podatkowe znaczenie pojęcia miejsca zamieszkania różni się od jego powszechnego rozumienia. W prawie podatkowym należy je utożsamiać z centrum życiowej działalności danej osoby. A to oznacza, że nawet przebywając wiele lat za granicą i tam pracując, podatnik może mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Zwłaszcza w sytuacji, gdy tutaj stale przebywa jego rodzina. Potwierdza to Maciej Pniewski, prawnik z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

"Generalnie przyjmuje się, że nawet kilkuletni wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie powoduje zmiany miejsca zamieszkania. Jeżeli więc podatnik wraca do Polski po 3 latach, może to, co do zasady, stanowić argument, że przez cały ten czas jego miejsce zamieszkania pozostawało w Polsce”. "
poza tym
http://londynek.net/londyneknews/article?jdnews_id=978109
2006-01-11 21:07:55 | 82.43.179.* | Money.pl
Podwójne opodatkowanie, czyli praca za granicą a fiskus [199]
Komentarze do wiadomości: Podwójne opodatkowanie, czyli praca za granicą a fiskus
skomentuj

Najnowsze wpisy