Forum Forum emerytalneWcześniejsza emerytura

Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura

Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura

skomentuj
mkm317 / 89.68.162.* / 2012-05-24 08:17
Witam!
Mój ojciec przez 15 lat ('78-'93) pracował jako formierz - odlewnik - rdzeniarz w szczególnych warunkach na co ma zaświadczenie. W tym czasie przez 2 lata odbywał zasadniczą służbę wojskową. W '93 roku jego zakład pracy przekształcił się w inną spółkę, ale pracę miał taką samą do '97 roku kiedy odszedł(nie ma zaświadczenia o pracy w ciężkich warunkach). Obecnie prowadzi swoją działalność gospodarczą ale ze względu na pogarszający się stan zdrowia interesuje go możliwość wcześniejszej emerytury, tzn. w jakim roku miałby taką możliwośc i czy w ogóle. Obecnie ma 52 lata.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wyświetlaj:
Marek46 / 89.64.45.* / 2017-04-08 19:26
Proszę odpowiedzieć, dlaczego odliczono mi emerytury wcześniejsze, jeśli to była emerytura przyznana ze względu na pracę w szczególnych warunkach. Emeryturę powszechną otrzymałem w wieku 67 lat (obecnie mam 71), a wg nowych zasad obliczono mi ją dopiero w r.2015, oczywiście w maju, bo wcześniej jakoby nie było możliwe. A obecnie są wypłacane rekompensaty dla tych, którzy nie mogli skorzystać z wcześniejszej emerytury. I cóż z tego, że miałem wcześniejszą emeryturę, skoro mi ją odliczono (7 lat, bo panie w ZUSie mówiły mi, że im później, tym wyższe będzie świadczenie) i nie mam żadnej rekompensaty.
Marek46 / 89.64.47.* / 2019-03-08 16:42
I wracam na forum po dwóch latach. Po wyroku TK (06.03.2019)panie z rocznika 1953 mogą się starać o ponowne przeliczenie emerytur, bo przechodząc na wcześniejszą emeryturę nie miały świadomości, że ZUS je odliczy. A ja poszedłem na wcześniejszą w nagrodę za pracę w szczególnych warunkach w r.2006 i dopiero nie mogłem przypuszczać, że w r. 2015 ZUS mnie za to ukarze i odbierze mi 7 lat emerytury (nawet z podatkiem). Czy mogę się powołać na ten wyrok TK, że prawo nie działa wstecz, i gdybym miał świadomość, że takie tego skutki będą, zrezygnowałbym z przywileju. Nawet w maju 2015 r. nie dotarło do mnie, że odliczono mi emerytury. Otrzymałem kilka złotych więcej wg nowych zasad i dałem spokój. A później uświadomiłem sobie co się stało, było już za późno. Pracowałem do ub. roku (ponad 5 lat po naliczeniu emerytury powszechnej), ale przyniesione świadectwo niczego nie zmieniło, naliczono mi tylko składki za 2018r., a myślałem, że przeliczenie będzie inne, bez odejmowania tych emerytur wcześniejszych. 53 lata pracy, emerytura....
wiwan / 2017-04-09 19:50
1. odliczono, bo wynika to wprost z ustawy emerytalnej- art. 25, ust. 1 b
2. w maju, a nie wcześniej, bo zadecydował o tym miesiąc złożenia przez Pana wniosku o e. powszechną lub kwartał Pana urodzin.
3. rekompensata jest z ustawy o e. pomostowych, i mniej więcej wyłożył Pan jej cel.

Cały problem w Pana przypadku polega na tym, że złożył Pan wniosek o e. powszechną NIEpotrzebnie. Nie było bowiem takiego obowiązku, nie dzieje się to z automatu, należało pozostać na e. wcześniejszej.
Marek46 / 89.64.48.* / 2017-05-21 18:50
Przeszedłem na wcześniejszą emeryturę, bo otrzymywałem zasiłek przedemerytalny i ciągle nie miałem pracy. Przyjąłem tę emeryturę jako rekompensatę ze względu na utracony słuch, myślałem, że przynajmniej tyle zyskałem. A tu niespodzianka po siedmiu latach, nie masz słuchu, ale i nie masz żadnych przywilejów. Musiałem przeliczyć emeryturę, bo wreszcie znalazłem pracę i pracuję do chwili obecnej. Każdego roku podwyżka mojej emerytury sięga 1,25%, czyli 23 zł netto (pracuje na 3/4 etatu), a pani Rachwalska mówi, że każdy rok pracy dłużej podwyższa emeryturę o 8%. Jak mam to wykonać, kto mi zapłaci zamiast 1500, 10 tys. zł.
wiwan / 2017-05-21 21:20
Nie musiał Pan przeliczać emerytury, to prawo a nie obowiązek. Przeliczenie też mogło dotyczyć e. wcześniejszej, a nie składania wniosku o naliczenie e. powszechnej.

Jest zdecydowana różnica między wzrostem przyszłej emerytury na skutek dłuższego o 1 rok stażu ubezpieczeniowego/okresu składkowego a wzrostem emerytury już POBIERANEJ na skutek jej przeliczenia z uwzględnieniem 1 nowego roku stażu. Przecież w tej pierwszej sytuacji nie ma 'ubytku' kapitału.

Ww wzrost z prostej arytmetyki nie jest liniowy.
Marek46 / 89.64.52.* / 2017-05-25 00:15
Oczywiście, że nie musiałem przeliczać, ale to nie miałoby żadnego znaczenia. Otrzymałem emeryturę wg nowych zasad o kilkadziesiąt złotych wyższą od "starej", trochę straciłem na przeliczaniu składek przez te 2 lata, myślę, że najwięcej stracę na zakończenie pracy zawodowej. Po 5 latach od chwili przyznania powszechnej emerytury zakończę pracę zawodową. Czy dostarczenie świadectwa po 11 latach pracy na emeryturze, w jakikolwiek sposób wpłynie na wysokość świadczenia wg nowych zasad?
wiwan / 2017-05-25 10:11
Gdyby zamiast przejścia na e. powszechną przeliczył Pan e. wcześniejszą 'zysk' kwotowy za te dwa lata nowych składek byłby wyższy, bo nie byłoby odliczenia emerytur pobranych.

Tak zdecydowanie świadczenie będzie wyższe, ale do doliczenia będzie 5 lat nowych składek przecież, a nie 11. Przy przeliczaniu emerytury wg. nowych zasad przez uwzględnienie nowo nabytych składek nie odejmuje się już kwot świadczeń pobranych oraz uwzględnia się nowy spodziewany dalszy czas życia z aktualnej tablicy. Siłą rzeczy po 5 latach, w Pana wieku jest on radykalnie niższy, a występuje w mianowniku tego ułamka, którego wynik jest nową kwotą świadczenia.
Marek46 / 89.64.52.* / 2017-05-25 10:44
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. "Dręczy" mnie jeszcze przeliczanie emerytur. Jeżeli dzień złożenia wniosku jest takim tabu, to dlaczego średnie dalsze trwanie życia przyjęto na dzień złożenia wniosku o emeryturę powszechną (2013), a kapitał początkowy i składki(tego nie jestem pewien) przyjęto na dzień złożenia wniosku o przeliczenie emerytury wg nowych zasad (2015)? Po roku przeliczono mi emeryturę, biorąc składki zgromadzone od 2013r., a w tym roku wzięto do obliczenia składki tylko z ubiegłego roku. Czy to można rozwikłać?
wiwan / 2017-05-25 11:49
Przeliczanie odbywa się wg. art. 108. Do kwoty emerytury dotychczasowej dodaje się wartość wynikającą z podzielenia kwoty zwaloryzowanych nowych* składek przez liczbę dalszych miesięcy życia. Nie przelicza się wstecznie sumy nowych składek i składek starych.

Zatem KP pozostaje wg. stanu i waloryzacji takiej, jak przy pierwszym przyznaniu emerytury wg. nowych zasad.

Powyższe - wprost z art. 108, ust. 2 i 4 ustawy emerytalnej.

Zmiana KP - tylko w razie odnalezienia dokumentów na okresy składkowe/nieskładkowe sprzed 1999 r. czyli nieuwzględnione dotychczas w wyliczeniu KP.

* nowych, czyli zewidencjonowanych po uzyskaniu emerytury albo po ostatnim przeliczeniu, jeśli już takowe było
morek2015 / 2015-05-29 21:06
Dzień dobry, Mamy trochę zawiłą sprawę. Mój mąż pracował w firmie, w której praca była w tzw szczególnych warunkach. Firma ta była przejmowana przez kolejne, w sumie było ich cztery. Wszystkie były państwowe. Z pierwszej do drugiej świadectwo pracy i warunki pracy były przeniesione bez zmian. Z drugiej do trzeciej też. Trzecia natomiast (już nie istniejąca) wystawiła świadectwo pracy, w którym pominięto kilka lat pracy "w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze". Sukcesorem wcześniejszych firm jest PKN Orlen. Prawdopodobnie bez takiego sprostowania nie będzie możliwe przejście na wcześniejszą emeryturę, a z mojej wiedzy mógłby się już o taką ubiegać. Mąż pracuję od 16go roku życia (pierwsze lata na gospodarstwie), potem około 20 lat właśnie w szczególnych warunkach, z czego zaliczono mu na końcowym świadectwie pracy jedynie 5 lat. W sumie przepracował około 42 lat. Ma obecnie 57 lat. Jubileusz 25lat przypadł na pod koniec 1998r (i tutaj jest przepracowane 15 lat w szczególnych warunkach).
Jak udokumentować ciągłość pracy na ww warunkach by później przedstawić w ZUSie pełny wymiar przepracowanych lat, który umożliwi przejście na emeryturę? Czy też ZUS byłby wstanie zakwalifikować błędną dokumentację na nasza korzyść? Bardzo proszę o poradę/pomoc. Pozdrawiam serdecznie
wiwan / 2015-06-01 12:00
Z grubsza patrząc rzeczywiście byłyby spełnione warunki e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych z art. 184 ustawy emerytalnej ( w wieku 60 lat ).

ZUS sam z siebie nie uzna danego okresu za okres pracy w takich warunkach jeśli nie wynika to z:
-świadectwa pracy w war. szczególnych (lub w szczególnym charakterze) lub pakietu
- zwykłe świadectwo pracy + zaświadczenie o wykonywaniu pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze.

W obu przypadkach z powołanie konkretnego wykazu, pozycji w nim, stanowiska. Pomijam kwestie ewidencji 'pomostowej' z lat po 2008 r.
I usprawiedliwiając ZUS- bo nie może.

Dla ww prawa nie jest konieczna ciągłość. Jak rozumiem niewłaściwe świadectwo z 3 firmy obecnie wyklucza uzyskanie e. wcześniejszej.

Nie bardzo do mnie dotarło co z tą sukcesją w przypadku 3 zatrudnienia. Jeśli tu też Orlen przejął pracownika (męża) w trybie art. 23'1 KP- to przejmował wraz z dokumentacją pracowniczą, aktami. I to do Orlenu należy wystąpić o wydanie odpwiedniego świadectwa pracy za ten okres czy też ww zaświadczenia.

Jeśli nie Orlen- konieczne jest znalezienie archiwum, które dokumentację tę przejęło- i do niego się zwrócić.

Bez takich ruchów ZUS wyda decyzję odmowną. Wtedy owszem przy odwołaniu przed sądem może być dopuszczone zeznanie świadków (współpracowników) czy dołączenie innych dowodów na to, że dany okres był okresem pracy w war. szczególnych. Ale to już uznanie sądu.
wiwan / 2014-03-07 12:17
Pytanie z PRIV'a:

Czy zechciałby Pan odpowiedzieć na pytanie czy będzie zaliczony do pracy w warunkach szczególnych okres zatrudnienia w Zakładach Naprawczych [....] przy czym świadectwo pracy obejmuje cały ten okres, bez wyróżnienia czasu przypadającego na 3-letni okres nauki zawodu. Okres tego zatrudnienia chce połączyć z innymi ,gdzie pracowałem w char.spawacza -wykaz A, dział XIV,poz .12 rozporządzenia.

Zus odmówił uznania tego okresu 3 letniego do pracy w war.szczególnych .
wiwan / 2014-03-07 12:28
Za racją ZUS stoi to, że zaliczenie jakiegoś okresu pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze wymaga tej pracy w pełnym wymiarze, stale.

Praktyczna nauka zawodu pracownika (wtedy) młodocianego nie przekraczała 6 godzin dziennie, i zdaje się 2-3 dni w tygodniu, a więc warunek pełnego wymiaru nie jest spełniony.

Nawet jeśli byłby spełniony to z kolei nie możnaby zaliczyć moim zdaniem pełnych 3 lat, tylko okresy wrzesień- czerwiec, czyli bez wakacji, bo w ich czasie przecież praca się nie odbywała.

Wynika to z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W tym duchu np. takie orzeczenie:


III AUa 26/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2013-09-24
polakmaly / 86.26.78.* / 2013-03-25 01:05
Ustawa jest bublem.
Dotyczy osob urodzonych po 31 .12 .1948
I przed01.01.1969rte osoby maja przepracowac m25lat w tym 15 lat I k20lat 15lat trodne warunki. ok
I byc gotowi 01.01.1999r
Osoba konczy szkole podstawowa I zaraz idzie do pracy 15lat I pracuje 25lat razem 40lat
Ja urodzilem sie 31.12.1968
a wiec w grudniu 2008roku splenic moge
Dla kogo ta ustawa kto ja pisal I za co
bral pieniadze
Ustawa nadaje sie do trybunalu konstytucyjnego
Cwaniaki zrobili Bubel
Won z takimi ustawami
wiwan / 2013-03-25 11:11
Dla Pana bublem, dla większości ubezpieczonych i podatników- i tak zbyt wolnym sposobem wygaszania uprawnień do emerytur wcześniejszych jako świadczeń niesprawiedliwych i dewastujących FUS.

Kilka sprostowań.
1. nie ma osobnej ustawy regulującej to zagadnienie, są to po prostu zapisy ogólnej Ustawy emerytalnej.
2. ustawa dotyczy również roczników sprzed 1949, tylko że w praktyce obecnie już tylko mężczyzn, kobiety z tych roczników osiągnęły powszechny wiek emerytalny- więc już wniosku nie złożą.
3.Owszem, dla roczników 'nowych' jest dodatkowy wymóg spełnienia warunków na koniec 2008 r. ( 55/60 lat, ogólny staż 20/25 lat w tym wymagany staż w war. szcz. lub szcz. charakterze.
4. ale jest druga opcja- z art. 184 ustawy - staż na 1.01.99 20/25 lat w tym wymagany staż w war. szcz. lub szcz. charakterze.
5. nie dla wszystkich rodzajów prac staż wymagany w war. to 15 lat. W wykazie B są prace (dział IV) wymagające jedynie 10 lat.
6. nie dla wszystkich rodzajów prac jest to wiek emerytalny 55/60, bo w wykazie B są opcje (dział I i IV) z wiekiem 50/55 lat.
7. jeszcze inaczej jest z osobami pracującymi w szczególnym charakterze- nawet 40 lat dla kobiet jako wiek emerytalny.

Poza tym, dla osób mimo wszystko ww warunków niespełniających jest opcja e. pomostowych, z innej, dedykowanej ustawy. Czyli również dla urodzonych po 1969 r.- oczywiście z bardzo małą grupą osób, które owe warunki (staż i nowe węższe wykazy) spełnią.

Reasumując, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i opcji więcej, ale wraz z upływem czasu coraz trudniej spełnić warunki, bo taki był cel w ogóle reformy 1999 r.

Przy e. wcześniejszych większość osób zapomina, że poza kwestią obniżonego wieku łączą się one z kwestią dużo większej sumy wypłat świadczeń ( większa liczba lat pobieranej emerytury ).

A tylko w przypadku e. z art. 184 jej wysokość jest liczona wg. nowych zasad- czyli jej niższa wysokość kompensuje dłuższy czas pobierania.
anna749 / 93.238.56.* / 2018-08-21 10:30
Jezeli bedzie nam odliczona cala suma brutto pobranej wczesniej emerytury np. z art 184,
to dlaczego musimy placic od tego podatek przez 5 lat.To jaki to jest dochod. Dla mnie jest to pozyczka z ZUS z mojego kapitalu na bardzo wysoki procent 19 % podatku dla panstwa, ktora musze pozniej oddac.No chyba , ze ja czegos nie rozumiem.
mm233 / 193.150.37.* / 2016-03-14 12:32
Ja po szkole rozpocząłem pracę w szczególnych warunkach od 1978 [pomocnik maszynisty i dalej jako maszynista pojazdów spalinowych aż do emerytury 2015 Lekarz nie podpisał mi możliwości dalszego wykonywania pracy więc na emeryturę i mam cały okres pracy w szczególnych warunkach 40 lat pracy ogółem w tym 35 lat pracy w szczególnych warunkach [szkoła zawodowa i służba wojskowa ]po mimo długiego stażu w szczególnych warunkach nie mam 25 lat do 1998 roku więc naliczono mi emeryturę w wysokości 1550 zł netto Zabrakło mi dwóch lat i zabrano mi połowę emerytury
wiwan / 2016-03-14 12:47
To, że nie skorzystał Pan z e. wcześniejszej z art. 184 ustawy emerytalnej, a jak rozumiem skorzystał z e. powszechnej NIE przełożyło się na zmniejszenie wysokości świadczenia (wręcz przeciwnie) czy statystycznej sumy świadczeń do przewidywanej daty śmierci.

Owszem znaczne różnice są w stosunku do e. kolejowej czy e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych lub w szczeg. charakterze z innych artykułów, ale jej warunki należało spełnić do 2008 r.
zdzisław ryszard janowski / 37.47.13.* / 2017-05-04 16:34
mam 13 lat w szkodliwym a przez 25 pracuje prywatnie u siebie tez w szkodliwym czy mnie sie cos nalerzy? mam 60 lat skonczone pozdrawiam
wiwan / 2017-05-09 07:56
Nie, bo nie jest Pan przecież na etacie, a tylko ta forma pracy się kwalifikuje.
Na rekompensatę ( z ustawy o e. pomostowych) czyli dodatek do emerytury powszechnej, w normalnym wieku ów staż też jest za mały.
mm233 / 193.150.37.* / 2016-03-16 21:04
To ZUS wybrał taką możliwość jako bardziej korzystną dla mnie bo e wcześniejsza z art 184 należy mi się gdy ukończę 60 rok życia a Ja mam 55 i lekarz nie dopuszcza mnie do dalszej pracy Ja już nie mogę wykonywać żadnej pracy a po odwołaniu się do sądu to sąd przyznał rację zus -owi jako dobrze wyliczoną emeryturę a Ja jak chcę mieć więcej to powinienem iść do pracy bo wiek emerytalny to 67 lat a przecież 1550zł netto i 1980zł brutto to chyba nie jest emerytura maszynisty 40 lat pracy dla ZUZ-u to jest nic a praca w szczególnych warunkach niema też nic do emerytury i jej wysokości To mnie uprawnia tylko do 5 lat mniejszej pracy
wiwan / 2016-03-17 08:04
Już się pogubiłem. Skoro na 1.01.1999 nie miał Pan 25 lat stażu ogólnego, to z emerytury z art. 184 Pan nie skorzysta. W wieku 60 lat- zatem z e. pomostowej ewentualnie.

Z jakiego artykułu ustawy (jest w decyzji) ma Pan zatem emeryturę w wieku 55 lat ? Przecież nie jest to e. kolejowa z art. 50.
zynio / 178.42.105.* / 2017-06-15 21:11
owszem ustawa z 1983 roku wyznaczała minimalny staż 25 lat , ale nie ustaliła go na dzień 01.01.1999 .Każdy kto osiągnął 15 lat warunków szkodliwych i pracował dalej posiadł prawa nabyte !!! 25 lat stażu wyznaczał minimalny okres stażowy do przejścia na emeryturę dla wszystkich i w wieku 60 i 65 lat .
wiwan / 2017-06-17 18:27
???

Z 1983 r. była jedynie ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Wejście ustawy z 1998 r. nikomu nie zabrało praw nabytych w postaci posiadanego stażu ogólnego czy pracy w warunkach szczególnych, ani tym bardziej prawa nabytego w postaci posiadanej już emerytury.

Prawem nabytym nie są jednak warunki uzyskania emerytury. Te z czasem się zmieniają.
marciaar / 95.48.190.* / 2013-02-04 08:02
Witam,
mój tata rozpoczął w '74 r. pracę jako kierownik kółek rolniczych, jednak jego praca była związana z wydawaniem środków ochrony roślin i naftowych. Pracę zakończył w '86 r. i rozpoczął jako magazynier w CPN, w związku z reorganizacją od 1 lutego 1999r. zostali zmuszeni do założenia swojej spółki, którą rozwiązali 30 czerwca 2000 r., od 07.2000 do 11.2009 był zatrudniony jako magazynier środków naftowych i ropopochodnych.W listopadzie 2009 musieli założyć działalność w formie samozatrudnienia. W październiku kończy 60 lat i j.w. pogarsza się stan zdrowia taty i czy ma możliwość przejść na wcześniejszą emeryturę.
wiwan / 2013-02-04 12:15
Krótko-NIE wiem.

1. pewne jest to, że okresy prowadzenia DG (samozatrudnienie) nie mogą być wliczone do okresu pracy w war. szczególnych.
2. pewne jest to, że uznanie takiej pracy wymaga też pracy w takich warunkach stale i w pełnym wymiarze godzin. Stąd chyba niemożliwe, by za czas pracy w KR ojciec posiadał św. pracy w war. szczególnych, albo był w stanie takie zaświadczenie zdobyć, skoro zasadniczo był Kierownikiem Kółek, a nie magazynierem, czyli pracę wydawania środków/ kontaktu z nimi wykonywał nie codziennie i nie przez całą dniówkę.

3. uznanie prac ojca za pracę w war. szczególnych jest możliwe, jeśli spełnia ona opis "Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych - pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych" czyli zgodny z pozycją 40 działu IV wykazu A- czyli załącznika do

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Reszta prac w chemii wymaga uczestnictwa w PRODUKCJI.

Produkty naftowe nie są uznawane za wybuchowe, nie wiem jak z toksycznością.

4. e. wcześniejsza z tyt. pracy w ww warunkach byłaby więc możliwa tylko w przypadku uznania pracy w KR oraz w CPN oraz spełnieniu warunku ogólnego stażu ubezpieczeniowego na dzień 1 stycznia 1999 r. wynoszącego 25 lat. ojciec musiałby więc rozpocząć pracę 1 stycznia 1974 albo mieć wcześniejsze okresy zaliczalne- np. służbę wojskową. Uznanie tylko CPN praw do e. wcześniejszej nie da- nie będzie 15 lat pracy w war. szczególnych na dzień 1 stycznia 1999 r.
5. Przy braku spełnienia war. z pkt. 4 ojciec podlega powszechnemu wiekowi emerytalnemu, a jeśli którąś z prac da się zaliczyć do ww pozycji 40 - uzyska jedynie rekompensatę z ustawy o e. pomostowych tj. zwiększenie Kapitału Początkowego za uznane lata.
wiwan / 2012-05-24 11:10
Wszystko wskazuje, że nie. Bo mógłby przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat ( z art.184 ustawy emerytalnej ) pod warunkiem, że na dzień 1 stycznia 1999 r. miałby staż ubezpieczeniowy 25 lat, co było niemożliwe, bo miał dopiero 38/39 lat życia.

Drugi powód niemożności, to to, że okres zasadniczej służby nie może być do tego minimum 15 lat pracy w warunkach szczególnych uwzględniony. Czyli ma ich 13, należałoby zdobyć takie świadectwo lub zaświadczenia również za przynajmniej 2 lata z okresu po przekształcenie spółki.
Brunner / 159.205.105.* / 2012-12-31 16:30
Jeżli pracowałeś w warunkach szczególnych przed wojskiem we firmie X , odbyłes wojsko i ponownie wróciłes to tej samej firmyX to okres wojska liczy sie jako praca w szczeglnych warunkach
wiwan / 2013-01-01 21:55
Nieprawda. Przywołuje Pan JEDNOSTKOWY wyrok SN z 17 maja 2012 r. (I UK 399/11), z którym polemizuje Ministerstwo, bo z przepisów emerytalnych ww zaliczenie NIE wynika, i decyzje emerytalne są wydawane bez uwzględnienia tej służby do okresów pracy w war. szczególnych lub szczególnym charakterze.
mkm317 / 89.68.162.* / 2012-05-24 13:29
a co z emeryturą pomostową? Czy ma na nią szansę?
wiwan / 2012-05-24 19:14
Ma szansę nawet już w wieku 55 lat- na zasadach szczególnych z art. Ustawy o emeryturach pomostowych JEŚLI:
-tak jak wyżej wydobędzie świadectwo pracy lub zaświadczenie o pracy w tych warunkach na min. dodatkowe 2 lata, tak by staż był min. 15 letni
ORAZ
- podany przez Pana/Panią 'formierz-odlewnik-rdzeniarz' oznacza pracę zdefiniowaną w poz. 4-6 zał. 1 do ustawy o e. pomostowych tj.:

4 Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych
z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i
ich stopy).
5 Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów
układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na
gorąco.
6 Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.
mkm317 / 89.68.162.* / 2012-05-24 19:20
Bardzo dziękuję za rozjaśnienie sytuacji.
Pozdrawiam
wiwan / 2012-05-24 19:29
Jeszcze jedno- bo mi uciekło- ten przepis szczególny- to art. 49 Ustawy o e. pomostowych.
Bo zasadniczo e. ta przysługuje tym, którzy pracowali w war. szczególnych przed 1999r. ORAZ po roku 2008- czyli jest to ustawa łagodząca wygaszanie e. wcześniejszych jakie weszło do ustawy emerytalnej od 1999 r. i Pani/Pana ojciec na własnej skórze o tym wygaszaniu się przekonał- jest już te 4-5 lat za młody.
skomentuj

Najnowsze wpisy