Forum Forum prawneBudowlane

Prawnicy zarobili krocie na boomie w nieruchomościach

Prawnicy zarobili krocie na boomie w nieruchomościach

skomentuj
Wyświetlaj:
Inwestor onet / 81.219.230.* / 2007-08-08 09:52
245 EURO/m2 - Średnia cena GRUNTU budowlanego podmiejskiego w starej UNII


GRUNTY podmiejskie pod budownictwo niskie mieszkalne/Okolice Miast/ :

- 245 EURO/m2, dla miast powyżej 1.000.000 mieszkańców, do ok. 20 km od granicy miasta. Każdy dodatkowy kilometr powyżej 10km(baza) od granicy miasta powoduje spadek, poniżej wzrost o ok. 2÷5 EURO/m2 ceny GRUNTU, dla Strefy bezpośredniego wpływu tego miasta


- 225 EURO/m2, dla miast 500.000÷1.000.000 mieszkańców, do ok. 15 km od granicy miasta. Każdy dodatkowy kilometr powyżej 8km(baza) od granicy miasta powoduje spadek, poniżej wzrost o ok. 2÷5 EURO/m2 ceny GRUNTU, dla Strefy bezpośredniego wpływu tego miasta


- 195 EURO/m2, dla miast 250.000÷500.000 mieszkańców, do ok. 10 km od granicy miasta. Każdy dodatkowy kilometr powyżej 5km(baza) od granicy miasta powoduje spadek, poniżej wzrost o ok. 2÷5 EURO/m2 ceny GRUNTU, dla Strefy bezpośredniego wpływu tego miasta

Oprócz Niemiec Wschodnich i Berlina1. Prognozowany Wzrost ceny GRUNTU budowlanego PODMIEJSKIEGO w starej Unii do 2020r. 3,75% średniorocznie, tj.:
245 EURO/m2 * 1,0375^13 = 245 * 1,61 = 395 EURO/m2.

2. Ceny w Polsce GRUNTU budowlanego PODMIEJSKIEGO wzrosną 3-5razy do 2020r. i osiągną poziom ok. 70% cen unijnych tj.:
WARSZAWA: 245 EURO/m2 *1,0375^13 * 0,70 = 280 EURO/m2,
WROCŁAW, KRAKÓW: 225 EURO/m2 *1,0375^13 * 0,70 = 255 EURO/m2


3. Udział kosztu GRUNTU budowlanego w Kosztach Inwestycji w starej Unii to


35÷55% = koszt gruntu / koszt budowy + koszt gruntu. Niższe parametry udziału, dla GRUNTÓW podmiejskich tj. 35-45%.
___________________________________________________________________

Sprzedaż prywatnych działek nie podlega VAT
(Dziennik/11.06.2007)
Nabycie działek rolnych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, podział ich i sprzedaż jako działek budowlanych nie podlega VAT. Taka jest treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego dotarł "The Wall Street Journal Polska". Orzeczenie (sygn. I FSK 603/06 z dn. 24.04.2007r.) przesądza, że błędne jest stanowisko fiskusa, zgodnie z którym sprzedaż choćby jednej z wydzielonych działek budowlanych, to już działalność gospodarcza podlegająca VAT.

W rozstrzygniętej przez NSA sprawie chodziło o interpretację Urzędu Skarbowego z Olsztyna, do którego zwrócił się Henryk G. Na początku lat 90. kupił dwie działki rolne. Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego uzyskały one status działek budowlanych. W latach 2004 - 2005 właściciel podzielił je na 93 części, ale ciągle wykorzystywał je do celów rolnych. Urząd Skarbowy z Olsztyna uznał, że sprzedaż działki będzie działalnością gospodarczą rodzącą konieczność zapłaty VAT. Wskazał na art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, mówiący, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, także rolników i osób wykonujących wolne zawody, także wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Stanowisko to podzieliła Izba Skarbowa i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wyrok tego ostatniego uchylił NSA, do którego rolnik złożył skargę kasacyjną. W uzasadnieniu NSA powołał się na przepisy unijne, które zdaniem sądu mają zastosowanie w sprawie. Sąd przyznał, że VI Dyrektywa o VAT pozwala na uznanie za podatnika każdego, kto okazjonalnie zawiera transakcje związane z działalnością gospodarczą, w szczególności dostawę działek budowlanych. Czynności te powinny być jednak związane z działalnością gospodarczą.(...)

Według NSA uzasadnione jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników, nawet jeżeli wykonują czynności dostawy towarów, jeżeli dokonują sprzedaży majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Zdaniem sądu, warunkiem uznania danej osoby za podatnika jest jej stałe zaangażowanie w prowadzoną działalność gospodarczą. Sąd zwraca uwagę, że podstawową zasadą obowiązującą w VAT jest zasada neutralności tego podatku dla podatnika. Podatnik musi mieć zagwarantowaną możliwość odzyskania podatku naliczonego. Ponadto zgodnie z wyrokiem ETS (C-415/98) podatnik, który nabywa składnik kapitału w celu wykorzystania go zarówno w celach gospodarczych, jak i prywatnych może go zachować w całości w majątku prywatnym i wyłączyć go z opodatkowania.(...)W wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 października 2006 r. (sygn. akt I SA/Wr 830/06, niepublikowany) oraz z 16 maja 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 153/07, niepublikowany) stwierdzono, że okoliczność, że podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT, nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania. Musi bowiem działać w charakterze podatnika, a zatem podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą. Tymczasem czynności podlegające opodatkowaniu wykonane przez podmiot niewystępujący w charakterze podatnika pozostają poza zakresem opodatkowania.
ppprzemo / 2007-08-07 15:49 / Uznany Gracz Giełdowy
Proponuję jeszcze kilka równie idiotycznych tytułów np:
- "Ciepłownicy zarobili krocie na srogiej zimie"
- "Hydraulicy zarobili krocie na boomie kranów w nowych domach"
- "Cukiernicy zarobili krocie na majowych komuniach"
- "Redaktorzy zarobili krocie na boomie nowych portali w internecie"
...
skomentuj

Najnowsze wpisy